. .

10
29 2021 16:18 1769 6
: ,
.. , 1906

, , . , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , , : , , ? (.26:68). , : , (.2:19). , ( , ) .

; , ( ), , ( ) (.18:28). () , ( ), , ( ).

, ( ), , () , , , . . : , , (.: .18:31, 19:6). : (.18:31), (). , . , , : (.18:36). , , , , , , , , (.: .18:38-40).

, , , , , , , , : , ! (.: .19:1-5; .27:29; .15:16-19). , , , : (.23:22). : , (.19:7). , , : , ! (.23:21). ( ) , . , , : ? : , (.19:15). , , , : , , (.19:12). , , : , (.27:19); , , () (.: .27:24). : (.27:25); , (.19:12).

, , , (.: .27:26), , . , , ( ), , (.: .27:3-5), , , , . , (.27:27-30), ; , , (.: .27:32; .23:26; .19:17).

, , , (.: .15:27-28; .53:12). - (), , , ( ), , : ! ! . : , . : , , (.15:29-31; .27:40, 42).

, , , , . , ? () . , , ; () . (.27:51), ( ) , , ( ).

, , (.: .15:25), (.27:45; .: .15:33). , () , () : , (.27:54; .: .15:39; .23:47). , , , . , (.: .23:39-43).

, , : , (.19:19). () , : ( ), : , (.: .19:21-22). : , . : ! , () (.: .19:28-30).

, , , , ; (.: .19:25-26). , , , , () , . , . , , , , , , , , (.: .19:31-34).

, , . , , . , , , (.19:35), ; , , . , .

, , , , , , (.: .15:42-43; .19:38); (.19:38). , , . , ( ) , , (.: .19:39). () , , , , , (.: .23:53; .19:40). ( ), , , - ( ). , , , , (.: .20:6-7), , : , , , ?

, . , , . , , , , , , . . () . . . . . . . , () , . (.: .3:24). . , , (), . , , , , .

, , . , , , . , , , . , , , , , , . , , .

.


, 4
́ ́ ́ ́/ ́ ́ ́,/ ́ ́, ́ ́,/ ́ ́ ́ ́,// ́ , ́ ́.

, 8
́ ́, ́, ́:/ ́ ́ ́ ́ ́:// ́ ́ ́, ́ .

: . (1)

: 1 ( 6 )
  
#1 | . | 30.04.2021 15:14
  
4
- , !!!
, . , ... -, , !!!

. !!!

, !!! ... !!!

, !!! - https://www.pravmir.ru/mariya-magdalina-podlinnaya-istoriya/

, !!!

!


!
 
: :
» ?
 417  961  806  261  336  234  371  410  324  440  472  957  317  349  364  275  203  463  210  225  268  712  597
| | | | |
LogoSlovo.ru 2000 - 2021, - Vinchi Group & MySites