Ещё раз про Любовь

Аксион Эстин
Άξιον εστίν ως αληθώς - Аксион эстин ос алифОс
μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, - макарИзын се тин ФеотОкон,
την αειμακάριστον και παναμώμητον - тын аимакАристон кэ панамОмитон
και μητέρα του Θεού ημών. — ке митЭра ту ФеУ имОн.
Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ — Тын тымьотЭран тон ХерувИм
και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ — ке эндоксотЭран асыгрЫтос тын СэрафИм
την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, — тын авиафорОс ФеОн ЛОгон тэкУсан
την όντως Θεοτόκον, — тын Ондос ФеотОкон
Σε μεγαλύνομεν. — Се мегалИномен.

Комментарии (3)

Всего: 3 комментария
  
#1 | Троицкий Рувим »» | 27.06.2018 15:36
  
1
Разговаривал с одним батюшкой. Беседа зашла о епитимиях. И он сказал фразу, которая очень меня взволновала. Над ней я потом долго начал думать. Он проговорил буквально следующее: «Что я ей буду давать епитимью. Вся жизнь наша епитимья». Есть фразы сочные и вкусные, как виноград, и это была одна из них. Она словно бы открывала некое мысленно-сердечное пространство для обдумывания, давала пищу для размышлений. Она, несмотря на свою кажущуюся плакатность, имела двойной, а то и тройной подтекст.

Мы не говорили с этим батюшкой об отмене или ненужности епитимий. Боже упаси. Если они есть в Уставе, значит нужны, как некое горькое лекарство для врачевания духовных болезней. Но, мне кажется, их нужно накладывать очень осторожно.

Почему?

Потому что зачастую жизнь современного православного христианина очень тяжела. Она полна скорбей, болезней, тревог в духовном плане и в плане материально-семейно-финансового выживания. Жизнь человеческая – это Божий дар. Но так как мы все грешные люди, то человечество само ее превращает в пытку, в тяжелое, трудное, суровое испытание. Я в свое время духовно окормлял психиатрическую больницу и знаю, что наши психоневрологические интернаты переполнены. Психика – очень хрупкая вещь. Часто она не выдерживает напора жизненных обстоятельств, смешанных с собственными особенностями личности. Она ломается. Слово «шизофрения» обозначает «раскол ума».

И вот современный израненный, искалеченный человек добирается до храма. Часто как в последней надежде, как к последнему оплоту, последнему спасательному кругу. С чем мы его встретим на пороге? Что мы ему предложим? Мы, священники и другие храмовые служители.

Сможем ли мы разделить его горе? Сможем ли мы, как Симон Киринеянин, наклониться и поднять его крест, чтобы нести совместно? Вот какой вопрос мы должны себе задать.

В истории Русской Православной Церкви такие батюшки, без сомнения, были. Это и святой праведный Иоанн Кронштадтский, и святой праведный Алексий Мечев, чей день памяти мы празднуем 22 июня. Эти священники стали источниками-проводниками Божественной любви. Почему тысячи людей собирались к ним в храмы – на проповеди, исповеди, Литургии, молебны? Потому что они реально были источниками-колодцами живой воды Святого Духа. Их главным лекарством была любовь к каждому человеку, к каждой личности. Они старались никого не обходить своим вниманием, остановиться, уделить внимание каждому – каждой боли, каждому горю.

Об этом говорил и сам праведный Алексий Мечев: «К окружающим нас мы должны относиться со всяким вниманием, а не небрежно, тогда и Господь, видя наше внимание, и нам окажет внимание».

А еще он говорил: «Живешь больше умом, мыслию, плохо развито сердце, нужно развивать его: представляй себя на месте других».

Об этом же и писал митрополит Антоний Сурожский: «Нет власти у священника; есть только страшная и дивная, подлинно Божественная привилегия – любить до смерти, и смерти крестной».

Вот об этом, мне кажется, мы, священники, да и вообще православные христиане никогда не должны забывать, особенно взирая на такие горящие свечи, на такие ярко полыхающие факелы духа, какими были святые праведные Иоанн Кронштадтский и Алексий Мечев.

Нашей главной задачей в этом мире является возделывание в себе любви к Богу и ближнему. Но это не должно быть для нас теорией, но проживанием, смыслом жизни. А начать нужно со внимания, с того, чтобы принести в жертву Богу и в жертву ближнему самого себя – свое время. Важно остановиться, наклониться и помочь ближнему нести его крест.

Святой праведный отче Алексие, моли Бога о нас!

Иерей Андрей Чиженко

Источник: Портал «Православная жизнь»

22 июня 2018 г.
  
#2 | Троицкий Рувим »» | 27.06.2018 16:14
  
0
Преподобный Гавриил

СЛАВА БОГУ!
Новые истории о преподобном Гаврииле


‒ После преставления старца Гавриила мне было особенно тяжело, переживала его утрату. Трудно нам, вы, наверное, со мной согласитесь, когда близкий человек уходит в вечность. Так и было со мной. Спустя месяц после смерти старца Гавриила мне снится сон, будто я нахожусь во дворе Сионской Церкви, и там многолюдно. Все кого-то ждут, молятся, радуются. Я тоже стою среди людей, не понимая, что происходит. Вижу, как останавливается автомобиль, и выходят несколько священнослужителей. Вижу, около машины стоит старец Гавриил и смотрит на нас. А я, и так соскучившаяся, начала плакать и мысленно говорить старцу: «Вот батюшка, ещё месяц назад вы с нами были, юродствовали и наставляли нас на истинный путь... Вы ушли в вечность! Вы здесь нам нужны были! А на что вы способны сейчас?!» И вдруг строгим взглядом посмотрел на меня старец Гавриил и громко произнес: «На что я способен?! Смотри!» И он вознесся в воздух, крикнув громовым голосом: «Слава Богу!» И все находящиеся во дворе церкви люди повторили батюшкин возглас: «Слава Богу!» Я проснулась от этого крика! Было ощущение, что я наяву услышала эти слова! Это было в 1995-м году. Потом... День за днем, год за годом все постепенно забывается. Я забыла об этом сне.

Все воскликнули: «Слава Богу!» По всему городу Мцхета был слышен этот возглас

Спустя 19 лет, в 2014-м году, когда мощи старца Гавриила были обретены в монастыре Самтавро, я всю ночь была во дворе монастыря. Во Мцхета и по всей Грузии творилось что-то неимоверное! Перекрыли въезд в город! Собралось огромное количество людей! Утром было решено перенести мощи батюшки в Храм Светицховели. Когда открыли врата монастыря Самтавро, и люди увидели раку батюшки Гавриила со святыми мощами, все, не сговариваясь, воскликнули: «Слава Богу!» Там было несколько тысяч человек! По всему городу Мцхета был слышен этот возглас! И тут-то я вспомнила о сне, который мне 19 лет назад приснился! Я остолбенела и не могла сделать ни шага! У меня полились слезы радости и раскаяния! А в это время мне старец Гавриил шепнул на ухо: «А ты же не верила!»

Уверовала, любимый мой батюшка Гавриил!

Полностью см. на сайте: Православие.Ru

  
#3 | Троицкий Рувим »» | 17.07.2018 21:29
  
0
Прп. Паисий Святогорец
Как умирал преподобный Паисий Святогорец

Когда св. Паисию сообщили о том, что у него последняя стадия рака, впервые он захотел сплясать от радости. Люди ощущали эту радость как победу над страхом смерти и шли к нему толпами. Память 12 июля.

«Ты делай свое дело, а я буду делать свое»

У старца Паисия (1924-1994) в отношении смерти не было беспокойства. Болезням, терзавшим его с юности, он говорил: «Ты делай свое дело, а я буду делать свое».

Когда он только принял монашество, его мучил кашель с кровью. На протяжении многих лет ничего не помогало — врачи поставили неправильный диагноз. Потом выяснилось, что это бронхоэктаз и лишь после сложной операции (удалили левое легкое) стало легче.

Отец Паисий не переносил холод, на малейших сквозняках начинал чихать и кашлять. Страдал от межпозвоночной грыжи, после того, как пытался поднять тяжелый обломок гранита, живя на Синае. За несколько лет до смерти его мучили кишечные кровотечения.

О. Паисий только иногда просил, чтобы Бог дал ему силы подниматься с кровати и что-то делать, но не уменьшать боль. С просьбой выздороветь старец к Богу не обращался. Был убежден, что «так правильно», и «да будет воля Твоя».

Я привык к боли

В октябре 1994 года у старца случился заворот кишок. Ему пришлось лечь в больницу на обследование, оказалось — последняя стадия рака. Когда старцу Паисию сообщили о диагнозе, он неожиданно воскликнул: «Принеси-ка мне какой-нибудь платочек, и я пущусь в пляс! Я станцую танец: «Будь здоров, прощай несчастный этот мир!» Я не танцевал ни разу в жизни, но сейчас пущусь в пляс от радости, что приближается смерть!»

4 февраля 1994 г. отцу Паисию сделали операцию, опухоль толстой кишки удалили, но рак уже поразил печень и легкие.

В больнице один святогорский монах спросил у старца: «Геронда, вам больно?» Старец ответил: «Я привык к боли. Болезни принесли мне такую пользу, какую не принесла вся монашеская жизнь».

Молитва исполняется, если она становится жертвой

О. Паисия спрашивали: «Почему вы не молитесь о том, чтобы Бог исцелил вас? Ведь мы в вас так нуждаемся!» Старец отвечал: «Что? Обманывать Бога? Ведь я же сам просил Его о том, чтобы Он дал мне эту болезнь».

Старец часто утешал и молился об исцелении тех, кто болен раком. Но и сам был готов перенести то же испытание, от которого сегодня страдает столько людей. По словам самого о. Паисия, молитва исполняется, когда она становится жертвой:

«Если мы просим чего-то у Бога и при этом сами ничем не жертвуем, то наша просьба недорого стоит.

Если я сижу сложа руки и говорю: «Боже мой, прошу Тебя, исцели такого-то больного», а сам при этом не иду ни на какую жертву, то я все равно что бросаю слова на ветер.

Если же у меня есть любовь, если у меня есть жертва, то Христос, увидев их, исполнит моё прошение — конечно, если это пойдёт на пользу другому.

Ко мне приходят некоторые люди и просят: «Исцели меня, я слышал, что ты можешь мне помочь». Однако эти люди хотят получить помощь, не прикладывая никаких усилий. К примеру, ты говоришь человеку: «Не ешь сладкое, соверши эту жертву, чтобы тебе помог Бог». А они тебе отвечают: «Почему? Неужели Бог не может помочь мне и без этой жертвы?»

Такие люди не могут пожертвовать чем-то даже для себя самих. Где уж там они пожертвуют собой ради другого!

Но есть и такие, кто не ест сладкого, чтобы Христос помог страдающим от сахарного диабета, или не спят, чтобы Христос дал немного сна тем, кто страдает бессонницей. Поступая так, человек вступает в родство с Богом. И тогда Бог подает людям Свою Благодать».

Последний день в больнице

После операции о. Паисию немного полегчало, и он собрался вернуться на Афон. Но состояние опять ухудшилось и он остался в монастыре в Суроти. Люди увидели в этом возможность проститься со старцем.

О последнем дне старца Паисия в больнице, куда его возили из монастыря на процедуры, свидетельствуют дневниковые записи Христофора Иконому, который находился рядом со святым до его кончины.

«Собралось множество людей, и нам сообщили, что о. Паисий выйдет в вестибюль благословить нас. В назначенный час он вышел, и врачи, больные, медсестры, персонал − все собрались вокруг него. Старец всех благословил.

Вот к нему подходит один пациент и целует его руку, старец взаимно поцеловал руку больного. И каждый старался дотронуться до старца, пожать ему руку.

Люди со всех сторон окружили машину. Вот машина завелась, но из-за множества народа, обступившего ее, двигалась очень медленно. Врачи, медсестры, персонал − все спустились вниз и, возложив руки на машину, медленно следовали за старцем, провожая его.

Сама эта картина была похожа на Вход Господень в Иерусалим, только вместо ослика здесь была машина!

Многие плакали. Кажется, и сам старец плакал».

Преставление старца

Последняя ночь для о. Паисия была мученической. Во время болевых приступов, от которых человек может лишиться ума или теряет сознание, старец призывал Пресвятую Богородицу: «Сладкая моя Панагия!» После одного из них он около двух часов был без чувств. Придя в себя, старец произнес: «Мученичество, настоящее мученичество». Потом мирно испустил дух.

Это случилось 12 июля 1994 года в 11 часов утра, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Святой был погребен за алтарем храма преподобного Арсения Каппадокийского в Суроти. Он просил, чтобы его похороны прошли как можно тише, а могила оказалась бы в беззвестности. Волю старца исполнили частично: только через три дня народ узнал о кончине святого.

Но, как только разнеслись об этом слухи, люди толпами со всей Греции прибывали, чтобы поклониться могиле своего геронды. На мраморной плите выбили его стихи:

Здесь жизни прервалось земной

Последнее дыханье.

И Бога молит Ангел мой

Души во оправданье.

А рядом мой святой одет

В небесные одежды,

Душе вымаливает Свет

Спасительной надежды,

Где Светлая Мария

– Святая Панагия.

монах Паисий Святогорец.

Могила старца Паисия в монастыре Суроти.

МИЛОСЕРДИЕ.RU
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
© LogoSlovo.ru 2000 - 2024, создание портала - Vinchi Group & MySites