Акафист святой блаженной Матроне Московской

Блаженная Матрона Московская

Акафист святой блаженной Матроне Московской

Память: 08 марта (23 февраля ст. ст.); 02 мая (19 апреля ст. ст.)

Конда́к 1.

Избра́нная Ду́хом Бо́жиим от пеле́н младе́нческих, блаже́нная ста́рице Матро́но, слепоту́ и не́мощь теле́сную ко очище́нию духо́вному от Бо́га прия́вшая, да́ром прозре́ния и чуде́с обогати́лася еси́ и венце́м нетле́нным от Го́спода украси́лася еси́. Сего́ ра́ди и мы́ благода́рне вене́ц похва́льный прино́сим ти́, вопию́ще: Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

И́кос 1.

А́нгел во пло́ти яви́лася еси́ на земли́, Матро́но блаже́нная, исполня́ющи во́лю Бо́жию. А́ще рождество́ твое́ в слепоте́ теле́сней бы́сть, но Госпо́дь, умудря́яй слепцы́ и любя́й пра́ведныя, просвети́ духо́внии о́чи твои́, да послу́жиши лю́дем и дела́ Бо́жия явя́тся чрез тебе́. Мы́ же с любо́вию вопие́м ти́ такова́я:

Ра́дуйся, от младе́нчества Бо́гом избра́нная;

Ра́дуйся, благода́тию Ду́ха Свята́го от пеле́н осене́нная.

Ра́дуйся, да́ром чуде́с измла́да обогаще́нная;

Ра́дуйся, прему́дростию от Бо́га свы́ше испо́лненная.

Ра́дуйся, мы́сленныма очи́ма во́лю Бо́жию прозира́ющая;

Ра́дуйся, слепо́тствующих умо́м мудрецо́в ве́ка сего́ посрамля́ющая.

Ра́дуйся, ду́ши заблу́ждшия к Бо́гу приводя́щая;

Ра́дуйся, ско́рби и печа́ли утоля́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 2.

Ви́дяще лю́дие и иере́й, егда́ креща́ше тя́, блаже́нная, чу́дный сто́лп о́блачный над главо́ю твое́ю и обоня́вше благоуха́ние ве́лие, дивля́хуся, что́ у́бо сия́ отрокови́ца бу́дет, пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум име́я просвеще́нный, иере́й Бо́жий Васи́лий позна́, я́ко креща́емая от него́ сосу́д благода́ти Бо́жия е́сть, и тя́, пра́ведная Матро́но, отрокови́цу свя́ту нарече́. От на́шего же усе́рдия прино́сим ти́ похвалы́ сия́:

Ра́дуйся, во святе́й купе́ли благода́тию Свята́го Ду́ха облагоуха́нная;

Ра́дуйся, на пе́рсех твои́х кре́ст запечатле́нный име́вшая.

Ра́дуйся, моли́твеннице, от Бо́га лю́дем дарова́нная;

Ра́дуйся, свеще́ неугаси́мая, пред Го́сподем сия́ющая.

Ра́дуйся, да́ром чудотворе́ния от Бо́га просла́вленная на земли́;

Ра́дуйся, венце́м неувяда́емым от Го́спода увенча́нная на Небеси́.

Ра́дуйся, ми́лости Бо́жия гре́шным возвеща́ющая;

Ра́дуйся, от исто́чника во́ды живы́я жа́ждущия напая́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 3

Си́лу Бо́жия благода́ти ощуща́ющи, еще́ во младе́нчестве су́щи, Матро́но блаже́нная, ко ико́нам святы́м устремля́лася еси́ и чи́стым се́рдцем и младе́нческими усты́ хвалу́ Бо́гу возглаша́ла еси́: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Иму́щи от Бо́га да́р прозре́ния изде́тска, блаже́нная ма́ти, сокрове́нная серде́ц приходя́щих к тебе́ ве́дущи и о́ным бу́дущая, я́ко настоя́щая, сказу́ющи, мно́гия лю́ди на пу́ть благоче́стия направля́ла еси́. Те́мже прославля́юще Бо́га, умудря́ющаго слепцы́, вопие́м тебе́ си́це:

Ра́дуйся, ди́вная прови́дице;

Ра́дуйся, сокрове́нных грехо́в обличи́тельнице.

Ра́дуйся, помраче́нных душе́ю пресве́тлая наста́внице;

Ра́дуйся, заблу́ждших ми́лостивая путеводи́тельнице.

Ра́дуйся, звездо́, ве́рным пу́ть указу́ющая;

Ра́дуйся, свеще́, во тьме́ ве́ка сего́ светя́щая.

Ра́дуйся, еди́ному Бо́гу послужи́вшая;

Ра́дуйся, ко́зни диа́вольския благода́тию Ду́ха Свята́го попра́вшая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 4.

Бу́ря недоуме́ния и смяте́ния о чудесе́х твои́х в лю́дех разве́яся, ма́ти блаже́нная, и ти́и, вразуми́вшу и́х Го́споду, ди́вному во святы́х Свои́х, просла́виша и восхвали́ша тя́, Бо́гу же с благодаре́нием воспе́ша: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шавше лю́дие, ма́ти Матро́но, я́ко по́мощь в неду́зех душе́вных и теле́сных подае́ши, прихожда́ху к тебе́ со упова́нием и, сове́т благоприя́тен и исцеле́ние получи́вше, благодаря́ще Бо́га, воспева́ху тебе́:

Ра́дуйся, я́ко боле́знующих и стра́ждущих душе́ю прие́млеши;

Ра́дуйся, я́ко ми́р душа́м скорбя́щим да́руеши.

Ра́дуйся, в заблужде́ниих су́щих вразуми́тельнице;

Ра́дуйся, благоче́стия учи́тельнице.

Ра́дуйся, печа́лей на́ших утоли́тельнице;

Ра́дуйся, в ско́рбех уте́шительнице.

Ра́дуйся, блага́я безсре́бренице;

Ра́дуйся, неду́гов вся́ческих безме́здная врачева́тельнице.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 5.

Боготе́чная звезда́ возсия́ла еси́, ма́ти блаже́нная Матро́но, во дни́ лихоле́тия во Оте́чествии на́шем, я́ко но́вая испове́дница, и́го Христо́во дерзнове́нно и безбоя́зненно чрез все́ житие́ пронесла́ еси́ и, благода́тию Бо́жиею укрепля́ема, подава́ла еси́ недоумева́ющим вразумле́ние, стра́ждущим осла́бу, больны́м исцеле́ние, благода́рственно зову́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́девше мно́зи Росси́йстии лю́дие чудеса́ и исцеле́ния, Бо́жиею благода́тию от тебе́ подава́емая: хромы́м хожде́ние, разсла́бленным и на одре́ лежа́щим исцеле́ние, бесну́ющимся духо́в зло́бы отгна́ние, устреми́шася к тебе́, ма́ти, я́ко к исто́чнику неисчерпа́емому, от него́же испи́вше оби́льно, умиле́нным се́рдцем возопи́ша тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, на пу́ть пра́вый от младе́нчества призва́нная;

Ра́дуйся, пра́веднице, от Бо́га на́м дарова́нная.

Ра́дуйся, цели́тельнице, неду́ги на́ша исцеля́ющая;

Ра́дуйся, в ну́ждах на́ших ско́ро помога́ющая.

Ра́дуйся, душеполе́зными сове́ты на́с вразумля́ющая;

Ра́дуйся, недоуме́ния на́ша ско́ро разреша́ющая.

Ра́дуйся, ду́хи нечи́стыя от челове́к отгоня́ющая;

Ра́дуйся, от вся́каго зла́ моли́твою твое́ю огражда́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 6.

Провозве́стник свя́тости и пра́ведности жития́ твоего́, блаже́нная ма́ти, яви́ся святы́й и пра́ведный оте́ц Иоа́нн Кроншта́дтский, егда́ узре́ тя́ во хра́ме и наименова́ тя́ свою́ прее́мницу, та́же и осмы́й сто́лп Росси́и. Вси́ же, слы́шавше сие́, просла́виша Го́спода, возглаша́юще Ему́ пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ моли́твами твои́ми, ма́ти Матро́но, све́т благода́ти Бо́жия в сердца́х не ве́дущих Бо́га и грехми́ мно́гими прогневля́ющих Его́. Ти́и же, ви́дяще чудеса́, тобо́ю соверша́емая, обраща́хуся ко Го́споду, ублажа́юще тя́ си́це:

Ра́дуйся, по́двиги твои́ми Бо́га прославля́ющая;

Ра́дуйся, сла́ву Бо́жию на́м явля́ющая.

Ра́дуйся, неве́рныя на пу́ть пра́вый наставля́ющая;

Ра́дуйся, грехми́ оскверне́нныя моли́твами твои́ми очища́ющая.

Ра́дуйся, к покая́нию на́с призыва́ющая;

Ра́дуйся, за вся́ благодари́ти Го́спода на́с вразумля́ющая.

Ра́дуйся, хра́м Бо́жий люби́ти на́с науча́ющая;

Ра́дуйся, во огра́ду церко́вную расточе́нныя о́вцы собира́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 7.

Хотя́щи Пресвяту́ю Влады́чицу на́шу Богоро́дицу досто́йно ублажи́ти, ма́ти Матро́но, повеле́ла еси́ лю́дем написа́ти всечестны́й о́браз Ея́, Взыска́ние поги́бших имену́емый, и в хра́ме Бо́жием ве́си твоея́ водвори́ти, да вси́, взира́юще на све́тлый ли́к Пречи́стыя, со умиле́нием восхва́лят Ю́, Го́споду же возопию́т: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вую тя́ засту́пницу, моли́твенницу и хода́таицу к Бо́гу дарова́ Госпо́дь в годи́ну тя́жкую лю́дем Росси́йским, мно́зи бо отпада́ху от Святы́я Це́ркве, ты́ же, ма́ти, малове́рныя и заблу́ждшия наставля́ла еси́ сло́вом и де́лом, явля́ющи ди́вная чудеса́ Бо́жия. Те́мже воспева́ем ти́ си́це:

Ра́дуйся, страны́ на́шея Росси́йския неусы́пная печа́льнице;

Ра́дуйся, спасе́ния на́шего хода́таице.

Ра́дуйся, Бо́га, Судии́ пра́веднаго, умилостиви́тельнице;

Ра́дуйся, неду́жных и оби́димых покрови́тельнице.

Ра́дуйся, немощны́х и безнаде́жных помо́щнице;

Ра́дуйся, проти́ву духо́в зло́бы непреста́нная вои́тельнице.

Ра́дуйся, я́ко трепе́щут тя́ кня́зи бесо́встии;

Ра́дуйся, я́ко ра́дуются о тебе́ А́нгели и челове́цы.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 8.

Стра́нно малове́рным и неразу́мным бы́сть, ка́ко слепорожде́нная ви́дети и ве́дети мо́жет не то́чию настоя́щая, но и бу́дущая, не ве́дяху бо си́лы Бо́жия, в не́мощи челове́честей соверша́емыя. Мы́ же, блаже́нная ма́ти, прему́дрость Бо́жию, в тебе́ явле́нную, зря́ще, вопие́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Вся́ческия досажде́ния и оби́ды, изгна́ния и укоре́ния претерпе́ла еси́, блаже́нная ма́ти, не се́тующи о се́м, но за вся́ благодаря́щи Бо́га. Си́м же и на́с науча́еши терпели́вно нести́ кре́ст сво́й, тебе́ же благохвали́ти та́ко:

Ра́дуйся, в моли́тве непреста́нно пребыва́вшая;

Ра́дуйся, духо́в зло́бы посто́м и моли́твою отгна́вшая.

Ра́дуйся, ми́р благода́тный стяжа́вшая;

Ра́дуйся, любо́вию твое́ю мно́гия о́крест тебе́ спаса́вшая.

Ра́дуйся, житие́м твои́м изря́дно лю́дем послужи́вшая;

Ра́дуйся, и по кончи́не твое́й лю́дем непреста́нно помога́ющая.

Ра́дуйся, и ны́не на́шим проше́нием те́пле внима́ющая;

Ра́дуйся, упова́ющих на по́мощь твою́ не оставля́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 9.

Вся́кия ско́рби и боле́зни а́ще и претерпе́ла еси́, ма́ти Матро́но, непреста́нно ве́дущи бра́нь с си́лами тьмы́, облича́ющи ко́зни и кова́рства и́х и изгоня́ющи бе́сы от одержи́мых, оба́че до кончи́ны дни́й твои́х помога́ла еси́ стра́ждущим, неду́гующим и скорбя́щим, при́сно пою́щи Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́и многовеща́ннии не возмо́гут досто́йно просла́вити свято́е житие́ твое́ и чудеса́, си́лою Бо́жиею тобо́ю твори́мая, преди́вная ста́рице. Мы́ же, хотя́ще псало́мски хвали́ти Бо́га во святы́х Его́ и подвиза́емии серде́чною любо́вию, дерза́ем пе́ти тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, у́зкий пу́ть и те́сная врата́ избра́вшая;

Ра́дуйся, доброде́тельми мно́гими просия́вшая.

Ра́дуйся, вся́ тле́нная в житии́ твое́м отве́ргшая;

Ра́дуйся, смире́нием, я́ко венце́м драги́м, украше́нная.

Ра́дуйся, ева́нгельски, я́ко пти́ца небе́сная, на земли́ пожи́вшая;

Ра́дуйся, Сы́ну Бо́жию, не име́вшему, где́ главу́ подклони́ти, после́довавшая.

Ра́дуйся, ны́не во оби́телех ра́йских веселя́щаяся;

Ра́дуйся, и на́с гре́шных, моля́щихся тебе́, ми́лостию твое́ю не оставля́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́щи мно́гия лю́ди от страда́ний теле́сных и душе́вных неду́г, всено́щно пребыва́ла еси́, пра́веднице Бо́жия, в моли́тве, прося́щи и́м по́мощи и укрепле́ния от Го́спода на́шего Иису́са Христа́, пою́щи Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 10

Стена́ и покро́в была́ еси́ во дни́ жития́ твоего́, блаже́нная ма́ти, все́м к тебе́ прибега́ющим, и по сме́рти не престае́ши хода́тайствовати пред Бо́гом о лю́дех, с ве́рою притека́ющих ко гро́бу твоему́. Те́мже у́бо услы́ши ны́не и на́с, гре́шных, скорбьми́, боле́зньми и мно́гими печа́льми одержи́мых, и потщи́ся на по́мощь твои́ми моли́твами все́м к тебе́ вопию́щим:

Ра́дуйся, оби́димых ско́рая предста́тельнице;

Ра́дуйся, терпя́щих лише́ния уте́шительнице.

Ра́дуйся, честна́го супру́жества охране́ние;

Ра́дуйся, все́х во вражде́ су́щих умире́ние.

Ра́дуйся, непра́во на су́д влеко́мых защи́тительнице;

Ра́дуйся, и о вино́вных пред судо́м земны́м к Бо́гу ми́лостивая хода́таице.

Ра́дуйся, лиши́вшихся кро́ва приста́нище;

Ра́дуйся, все́х к тебе́ взыва́ющих засту́пнице.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 11.

Пе́ние а́нгельское слы́шала еси́, ма́ти честна́я Матро́но, еще́ на земли́ живу́щи. Научи́ и на́с, недосто́йных, ка́ко подоба́ет сла́вити Бо́га, в Тро́ице почита́емаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Ему́же непреста́нно во́инства небе́сная велегла́сно воспева́ют: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светоза́рным све́том сия́ет житие́ твое́, блаже́нная Матро́но, освеща́я мра́к многосу́етнаго ми́ра сего́, и влече́т к себе́ ду́ши на́ша, я́ко да и мы́ луче́ю благода́ти Бо́жия озари́мся и ско́рбный пу́ть привре́менныя жи́зни богоуго́дно про́йдем и Ца́рствия Бо́жия дости́гнем, иде́же ты́, ма́ти, ны́не всели́лася еси́, слы́шащи гла́с на́ш, тебе́ зову́щих:

Ра́дуйся, свеще́ Бо́жия, при́сно горя́щая;

Ра́дуйся, би́сере честны́й, блиста́нием святы́ни твоея́ на́с озаря́яй.

Ра́дуйся, цве́те благово́нный, Ду́хом Святы́м на́с облагоуха́яй;

Ра́дуйся, ка́меню ве́ры, малоду́шныя в благоче́стии утвержда́яй.

Ра́дуйся, звездо́ пресве́тлая, пра́вый пу́ть на́м указу́ющая;

Ра́дуйся, до́брая вои́тельнице Христо́ва, мече́м моли́твы де́монския полки́ устраша́ющая.

Ра́дуйся, я́ко все́ житие́ твое́ свя́то и непоро́чно;

Ра́дуйся, я́ко и сме́рть твоя́ пред Го́сподем честна́.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 12.

Благода́ть Бо́жию оби́льно еще́ от пеле́н восприя́ла еси́, ма́ти блаже́нная, я́же вы́ну пребы́сть с тобо́ю по вся́ дни́ жи́зни. Ве́руем несумне́нно, я́ко и по успе́нии твое́м благода́ть сия́ пребога́тно пребыва́ет с тобо́ю. Сего́ ра́ди припа́дающе мо́лимся: не лиши́ и на́с, еще́ стра́нствующих на земли́, по́мощи твоея́ и заступле́ния, прося́щи Го́спода поми́ловати все́х пою́щих Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще мно́гая и ди́вная твоя́ чудеса́, ма́ти Матро́но, восхваля́ем Бо́га, дарова́вшаго гра́ду Москве́ и Оте́честву на́шему во дни́ безбо́жия и гоне́ния тя́, непоколеби́мый сто́лп благоче́стия и ве́ры. Ны́не же, блаже́нная ма́ти, благода́рным се́рдцем воспева́ем тебе́ си́це:

Ра́дуйся, ми́р Христо́в в душе́ твое́й стяжа́вшая;

Ра́дуйся, сего́ ра́ди мно́гия лю́ди о́крест тебе́ к Бо́гу приве́дшая.

Ра́дуйся, в немощне́м те́ле су́щи, си́лу Бо́жия благода́ти показа́вшая;

Ра́дуйся, во обре́тении честны́х моще́й твои́х Бо́жию ми́лость на́м яви́вшая.

Ра́дуйся, со́нма святы́х Моско́вских изря́дное процвете́ние;

Ра́дуйся, гра́да Москвы́ пресла́вное украше́ние.

Ра́дуйся, Оте́чества на́шего при́сная пред Бо́гом печа́льнице;

Ра́дуйся, к покая́нию и моли́тве о земли́ Росси́йстей все́х призыва́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 13.

О блаже́нная ма́ти, услы́ши ны́не воспева́емое тебе́ хвале́бное пе́ние и испроси́ на́м у Го́спода Иису́са Христа́ грехо́в оставле́ние, христиа́нския ми́рныя кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Его́, да и мы́ с тобо́ю сподо́бимся в селе́ниих ра́йских сла́вити Святу́ю Тро́ицу, вопию́ще: Аллилу́иа.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м и́кос 1-й и конда́к 1-й.

Моли́тва.

О блаже́нная ма́ти Матро́но, душе́ю на Небеси́ пред Престо́лом Бо́жиим предстоя́щая, те́лом же на земли́ почива́ющая и да́нною ти́ свы́ше благода́тию разли́чная чудеса́ источа́ющая! При́зри ны́не ми́лостивным твои́м о́ком на ны́, гре́шныя, в ско́рбех, боле́знех и бесо́вских искуше́ниих дни́ своя́ иждива́ющия, уте́ши ны́, отча́янныя, исцели́ неду́ги на́ша лю́тыя, от Бо́га на́м по грехо́м на́шим попуща́емыя, изба́ви на́с от мно́гих бе́д и обстоя́ний, умоли́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ прости́ти на́м вся́ на́ша согреше́ния, беззако́ния и грехопаде́ния, и́миже мы́ от ю́ности на́шея да́же до настоя́щаго дне́ и часа́ согреши́хом, да твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ве́лию ми́лость, просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


http://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatoj-blazhennoj-matrone-moskovskoj/

Комментарии (3)

Всего: 3 комментария
  
#1 | Андрей Рыбак »» | 01.05.2018 20:23
  
1
Матрона Московская

Канон святой блаженной Матроне Московской

Пе́снь 1.

Ирмо́с:

Во́ду проше́д я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Бо́же Всеми́лостиве, сподо́би ны́, недосто́йныя, воспе́ти уго́дницу Твою́ Матро́ну, на́шу изря́дную пред Тобо́ю хода́таицу и моли́твенницу.

Любо́вию ко Христу́ от младе́нческих пеле́н уязви́лася еси́ и Тому́ неле́ностно в житии́ твое́м служи́ла еси́, ма́ти блаже́нная.

Избра́нный сосу́д Ду́ха Свята́го яви́лася еси́, благода́ть бо Бо́жию от святы́я купе́ли до конца́ дни́й твои́х при́сно усе́рдно возгрева́ла еси́, ма́ти блаже́нная.

Богоро́дичен:

Арха́нгельски пе́снь Тебе́ пое́м, Чи́стая: ра́дуйся, Обра́дованная, Мари́е, Ма́ти Христа́ Бо́га, при́сно моля́щаяся за ро́д на́ш.

Пе́снь 3.

Ирмо́с:

Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю,Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Житие́м богоуго́дным и пра́ведным освяти́лася еси́, ма́ти блаже́нная, те́мже и на́м, с ве́рою к тебе́ прибега́ющим, помози́ благода́ти Бо́жия испо́лнитися.

Христа́ Человеколю́бца, Его́же от ю́ности твоея́ возлюби́ла еси́, ма́ти свята́я, моли́ утверди́тися на́м на ка́мени за́поведей Его́.

Це́ркве Зижди́тель Госпо́дь светообра́зное ча́до церко́вное соде́ла тя́, пра́ведная ма́ти, и в любви́ Свое́й утверди́ тя́, я́ко Человеколю́бец.

Богоро́дичен:

Небеси́ и земли́ Цари́це, Богоро́дице Де́во, и Це́ркве Покро́ве всемо́щный, утверди́ оби́тель сию́ непоколеби́мо во благоче́стии пребыва́ти.

Седа́лен, гла́с 4.

По и́мени твоему́, Матро́но блаже́нная, житие́ твое́ бы́сть, скита́ния бо, поноше́ния и ско́рби ни во что́ же вмени́вши, госпожа́ яви́лася еси́ не то́кмо и́менем, но и ду́хом. Те́мже и вся́ потре́бная Ца́рствия ра́ди Бо́жия стяжа́ла еси́ и Бо́гом обогати́лася еси́.

Пе́снь 4.

Ирмо́с:

Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Смотре́ние Бо́жие на тебе́ осо́бь явле́но бе́, ма́ти блаже́нная, я́ко слепа́ и немощна́ те́лом су́щи, да́ром прозре́ния и чуде́с обогати́лася еси́ и венце́м нетле́нным от Го́спода украси́лася еси́.

Мудрова́ния плотска́я презре́ла еси́, блаже́нная, оба́че му́дростию, е́юже Госпо́дь умудря́ет слепцы́, изря́дно обогати́лася еси́.

Я́ко алава́стр ми́ра, облагоуха́ющь преде́лы Росси́йстии, ве́мы тя́, Матро́но пра́ведная, стека́ются бо к тебе́ со все́х конце́в лю́дие земли́ на́шея, заступле́ния прося́ще.

Богоро́дичен:

Блажи́м Тя́ вси́ ро́ди, Пресвята́я Де́во, погиба́ющих взыску́ющую, немощны́х врачу́ющую и си́рых заступа́ющую.

Пе́снь 5.

Ирмо́с:

Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Христо́с, Све́т И́стинный, у́м тво́й, свята́я ма́ти, просвети́л е́сть к разуме́нию повеле́ний Его́, те́мже служи́ти Ему́ в житии́ твое́м усе́рдно потща́лася еси́.

Све́том Христо́вым озаря́ема, в ми́ре се́м безбо́жием и грехолюби́вем яви́лася еси́ я́ко сто́лп о́гнен, светя́й во тьме́, пра́ведная Матро́но.

Я́ко звезда́ многосве́тлая, возсия́ла еси́ в житии́ твое́м, пра́ведная Матро́но, указу́ющи и́стинный пу́ть лю́дем заблу́ждшим. Си́це и ны́не в Небе́сных оби́телех водвори́вшися, моли́ просвети́ти и спасти́ ду́ши на́ша.

Богоро́дичен:

Све́т ро́ждшая Боже́ственный и Преве́чный, Богоневе́сто, разреши́ мглу́ прегреше́ний на́ших.

Пе́снь 6.

Ирмо́с:

Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя́.

Моли́твы при́сныя к Бо́гу вознося́щи, вся́ ну́жды и печа́ли Тому́ возвеща́ла еси́, пра́ведная ма́ти, и, я́ко Ио́на во чре́ве ки́тове, в ско́рби ве́лией вопия́ла еси́: Бо́же, из глубины́ зо́л возведи́ мя́.

По́мощию Бо́жиею вся́ ну́жды смире́нне претерпе́вши, пра́ведная Матро́но, вра́жию си́лу моли́твою твое́ю победи́ла еси́. Те́мже, ны́не неоску́дно благода́ть Христо́ву прие́мши, моли́ся, е́же от злоде́йства диа́вольскаго на́м изба́витися.

Мно́гими по́двиги твои́ми, пра́ведная Матро́но, ста́ла еси́ проти́ву ко́зней диа́вольских, бра́нь веду́щи с миродержи́телем тьмы́ ве́ка сего́. Те́мже о на́с ны́не моли́ся, да прии́мем вся́ ору́жия Бо́жия и возмо́жем проти́витися во дни́ лю́тыя духово́м зло́бы поднебе́сным.

Богоро́дичен:

А́да и сме́рти Победи́теля ро́ждшая, Пречи́стая Де́во, моли́ Го́спода и Сы́на Твоего́ враго́в злоде́йствия на́с изба́вити.

Конда́к, гла́с 7.

К служе́нию Христо́ву от чре́ва ма́терня предызбра́нная, пра́ведная Матро́но, стезе́ю скорбе́й и печа́лей ше́ствующи, тве́рдую ве́ру и благоче́стие яви́вши, Бо́гу угоди́ла еси́. Те́мже, почита́юще па́мять твою́, мо́лим тя́: помози́ и на́м в любви́ Бо́жией пребыва́ти, ста́рице блаже́нная.

Пе́снь 7.

Ирмо́с:

От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Возгоре́ся нече́стие в земли́ на́шей, я́ко пла́мень дре́вле в пещи́ вавило́нстей, ве́ру оте́ческую в лю́дех тща́щееся попали́ти, ты́ же, блаже́нная, приходя́щих к тебе́ науча́ла еси́ ве́рою воспева́ти: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Богопроти́внии мучи́телие, от зако́на Бо́жия отсту́пльшии, о́гнь гоне́ний во стране́ на́шей возжго́ша, ты́ же, пра́ведная Матро́но, приходя́щим к тебе́ си́лою Христо́вою ро́су духо́вную подава́ла еси́, да не попале́ны до конца́ бу́дут, но при́сно воспева́ют: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

А́нгелу Бо́жию, в пещи́ вавило́нстей отроко́м дре́вле пла́мень о́гненный угаси́вшему, уподо́билася еси́, блаже́нная, росси́йским бо лю́дем во дни́ нече́стия моли́твами твои́ми от злобо́жнаго языковре́дия неврежде́нным бы́ти споспешествова́ла еси́, науча́ющи взыва́ти: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен:

К покро́ву Твоему́ прибега́ем, Де́во, Купино́ Неопали́мая, грехи́ на́ша, я́ко те́рние зловре́дное, попали́ моли́твами Твои́ми, да чи́стым се́рдцем взыва́ем: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмо́с:

Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и а́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Царя́ Небе́снаго измла́да возлюби́ла еси́ и Тому́ до конца́ дни́й свои́х со тща́нием служи́ла еси́, блаже́нная. Ны́не же с ли́ки а́нгельскими при́сно пое́ши: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

За́поведи Госпо́дни усе́рдне соблюда́ющи, сто́лп благоче́стия Росси́и яви́лася еси́, ма́ти блаже́нная, я́коже о тебе́ предрече́ кроншта́дтский пра́ведник. С ни́м же превозно́сиши Христа́ во ве́ки.

Мно́зии лю́дие росси́йстии, плене́ннии безбо́жием, моли́твами твои́ми, пра́ведная Матро́но, на пу́ть спасе́ния возврати́шася и, в ве́ре пра́вей укрепи́вшеся, Триеди́ному Бо́гу воспе́ша: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Богоро́дичен:

Ро́ждшую Царя́ Небе́снаго, я́вльшагося в ми́р взыска́ти на́с, погиба́ющих, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Пе́снь 9.

Ирмо́с:

Вои́стину Богоро́дицу Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

О, чу́до ве́лие, ко́сти сухи́я источа́ют исцеле́ния и тле́нное естество́ ду́х на́ш к Нетле́нному Бо́гу возво́дит. Сего́ ра́ди Матро́ну блаже́нную велича́ем.

Гра́д Москву́ и оби́тель Покро́ва Пресвяты́я Богоро́дицы, иде́же почива́ют честны́я мо́щи твоя́, пра́ведная Матро́но, сохрани́ от вся́ких напа́стей и зо́л и утверди́ в пра́вей ве́ре и благоче́стии все́х, почита́ющих тя́.

Приими́ на́ше недосто́йное моле́ние, Матро́но блаже́нная, и, я́коже обеща́лася еси́, хода́тайствуй пред Го́сподем поле́зная на́м дарова́ти, да с тобо́ю сподо́бимся в селе́ниих ра́йских сла́вити Святу́ю Тро́ицу.

Богоро́дичен:

И́стинную избра́нницу Твою́, Богома́ти, ве́мы, Матро́ну блаже́нную: сия́ бо в де́нь почита́ния ико́ны Твоея́ Скоропослу́шницы роди́ся, в хра́ме Успе́ния Твоего́ крести́ся, о́браз Тво́й Взыска́ние поги́бших тща́нием ея́ написа́ся, та́же и те́лом во оби́тели честна́го Покро́ва Твоего́ почива́ет и мо́лится о душа́х на́ших.

Свети́лен.

А́нгели пресве́тлии вознесо́ша святу́ю ду́шу твою́, блаже́нная Матро́но, к Престо́лу Царя́ Сла́вы, иде́же торжеству́еши со все́ми святы́ми и мо́лишися о душа́х на́ших.

  
#2 | Андрей Рыбак »» | 01.05.2018 21:32
  
4
О блаже́нная ма́ти Матро́но, душе́ю на Небеси́ пред Престо́лом Бо́жиим предстоя́щая, те́лом же на земли́ почива́ющая и да́нною ти́ свы́ше благода́тию разли́чная чудеса́ источа́ющая! При́зри ны́не ми́лостивным твои́м о́ком на ны́, гре́шныя, в ско́рбех, боле́знех и бесо́вских искуше́ниих дни́ своя́ иждива́ющия, уте́ши ны́, отча́янныя, исцели́ неду́ги на́ша лю́тыя, от Бо́га на́м по грехо́м на́шим попуща́емыя, изба́ви на́с от мно́гих бе́д и обстоя́ний, умоли́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ прости́ти на́м вся́ на́ша согреше́ния, беззако́ния и грехопаде́ния, и́миже мы́ от ю́ности на́шея да́же до настоя́щаго дне́ и часа́ согреши́хом, да твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ве́лию ми́лость, просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
#3 | Лилия Никул »» | 01.05.2018 22:22
  
2
Тропарь праздника
Земли Тульския прозябение, града Москвы ангелоподобная воительнице, блаженная старице Матроно, от рождения в слепоте телесней до конца своих дней пребывшая, но от Бога щедро духовное зрение приявшая, прозорливице и молитвеннице, наипаче дар исцеления болезней стяжавшая, помогай всем с верою к тебе притекающим и просящим в болезнех душевных и телесных, радосте наша.

СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ МАТИ МАТРОНО, МОЛИ БОГА О НАС
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
© LogoSlovo.ru 2000 - 2021, создание портала - Vinchi Group & MySites