Схиигумен Сергий (Романов) предлагает всем нам совместно произнести Иисусову Молитву о мире

схиигумен Сергий Романов

Схиигумен Сергий (Романов) предлагает всем нам совместно произнести Иисусову Молитву о мире

Комментарии (283)

Всего: 283 комментария
#271 | Анна. »» | 23.07.2017 22:43
  
0
Преподобный Антоний Печерский

От мирскаго мятежа изшед,/ отвержением же мира евангельски Христу последовал еси/ и, равноангельное житие пожив,/ в тихое пристанище Святыя Горы Афона достигл еси,/ отонудуже благословением отцев в гору Киева пришед/ и тамо трудолюбно жизнь совершив,/ Отечество твое просветил еси/ и, множеству монашествующих стезю, ведущую к Небесному Царствию, показав,/ Христу сия привел еси,/ Егоже моли, Антоние преподобне,// да спасет души наша.
#272 | Анна. »» | 28.08.2017 13:48
  
1
О Все­пе́тая Ма́ти Без­сме́рт­на­го Ца­ря́ Не­бе­се́ и зем­ли́, Хри­ста́ Бо́га на́ше­го, жи­ву́щая и по сме́рти, ны́неш­няя при­но­ше́ния о все­чест­но́м Твое́м Успе́нии

Мо­ли́тва на Успе́ние Пресвято́й Бо­го­ро́ди­цы

О Пре­свя­та́я Бо­го­ро́ди­це Де́во, Вла­ды́чи­це, вы́шшая А́нгел и Ар­ха́нгел и всея́ тва́ри Чест­не́йшая, а́нгель­ское ве­ли́кое удив­ле́ние, про­ро́чес­кая вы­со́кая про́по­ведь, апо́столь­ская прес­ла́вная по­хва­ло́, свя­ти́те­лей из­ря́дное укра­ше́ние, му́че­ни­ков кре́пкое утвер­жде́ние, и́но­ков спа­си́тель­ное на­став­ле́ние, по́стни­ков не­из­не­мо­га́ющее воз­дер­жа́ние, де́вству­ю­щих чисто­то́ и сла́во, ма́терей ти́хое ве­се́лие, мла­де́нцев му́дро­сте и на­ка­за́ние, вдо­ви́ц и си́рых Кор­ми́тель­ни­це, на­ги́х одея́ние, бо­ля́щих зд­ра́вие, пле́нни­ков из­бав­ле́ние, по мо́рю пла́ва­ю­щих ти­ши­но́, обу­ре­ва́емых не­бу́рное при­ста́ни­ще, блуж­да́ющих не­тру́дная На­ста́вни­це, пу­те­ше́ству­ю­щих ле́гкое про­хож­де́ние, труж­да́ющих­ся бла­го́е по­ко́ище, в бе­да́х су́щих ско́рая За­сту́пни­це, оби́ди­мых По­к­ро́ве и при­бе́жи­ще, не­на­де́ющих­ся на­де́яние, тре́бу­ю­щих По­мо́щни­це, пе­ча́льных при́сное уте­ше́ние, не­на­ви́ди­мых лю­бо́вное сми­ре́ние, гре́шни­ков спа­се́ние и к Бо́гу при­свое́ние, пра­во­ве́рных все́х тве́рдое ограж­де́ние, не­по­бе­ди́мое по­мо­же́ние и за­ступ­ле́ние! То­бо́ю на́м, Вла­ды́чи­це, Не­ви́ди­мый ви́дим бы́сть, и Те­бе́ моль­бу́ при­но́сим, Гос­по­же́, гре́шнии ра­би́ Твои́: О Пре­ми́ло­сти­вая и Пре­чу́дная Све́та у́мна­го Ца­ри́це, ро́жд­шая Ца­ря́ Хри­ста́, Бо́га на́ше­го, Жи­во­да́вца все́х, от не­бе́сных сла́ви­мая и от зем­ны́х хва­ли́мая, а́нгель­ский уме́, све­то­за́рная звез­до́, свя­ты́х Пре­свя­те́йшая, Вла­ды́чи­це все́х тва́рей, Бо­го­ле́пная Де­ви́це, Не­скве́рная Не­ве́сто, па­ла́то Ду́ха Пре­свя­та́го, о́гнен­ный Пре­сто́ле Не­ви́ди­ма­го Ца­ря́, не­бе́сный ки­во́те, но­си́ло Сло́ва Бо́жия, ог­не­об­ра́зная ко­лес­ни́це, по­ко́ище Жи­ва́го Бо́га, не­из­ре­че́нное со­став­ле́ние пло́ти Хри­сто́вы, гнез­до́ Ор­ла́ Не­бе́сна­го, Го́рли­це Бо­гог­ла́сная, Го­лу­би́це кро́ткая, ти́хая и не­зло́би­вая, Ма́ти ча­до­лю­би́вая, ми́ло­стей бе́зд­но, раз­вер­га́ющая ту́чу гне́ва Бо́жия, не­из­ме­ри́мая глу­би­но́, не­из­ре­че́нная та́йно, не­све́до­мое чу́до, нерукот­во­ре́нная Це́ркве Еди́на­го Ца­ря́ все́х ве́к, бла­го­уха́нное ка­ди́ло, чест­на́я баг­ря­ни́це, Бо­гот­ка́нная пор­фи́ро, ду­ше́вный раю́, жи­во­но́сна­го са́да о́трас­ле, цве́те пре­к­ра́сный, про­цве́тший на́м не­бе́сное ве­се́лие, гро́зде спа­се́ния на́ше­го, ча́ше Ца­ря́ Не­бе́сна­го, в не́йже рас­тво­ри́ся от Ду́ха Свя­та́го ви­но́ не­ис­чер­па́емыя бла­го­да́ти, Хо­да́та­и­це за­ко́на, за­ча́ло и́стин­ныя ве́ры Хри­сто́вы не­по­ко­ле­би́мый сто́лпе, ме­чу́ я́ро­сти Бо́жия на бо­го­про­ти́вных, бе­со́в устра­ше́ние, во бра́нех по­беж­де́ние, хри­стиа́н все́х не­ло́жная Хра­ни́тель­ни­це и ми́ра все­го́ из­ве́стное спа­се́ние! О Все­ми́ло­сти­вая Гос­по­же́, Де́во Вла­ды́чи­це, Бо­го­ро́ди­це, услы́ши на́с, мо­ля́щих­ся Те­бе́, и яви́ ми́лость Твою́ на лю́­дех Твои́х, мо­ли́ Сы́на Сво­е­го́ изба́витися на́м от вся́ка­го зла́ и со­хра­ни́ оби́тель на́шу и вся́ку оби́тель, и гра́д, и стра­ну́ ве́рных, и лю́ди, бла­го­че́стно при­бе­га́ющия и при­зы­ва́ющия и́мя Твое́ свя­то́е, от вся́кия на­па́сти, гу­би́тель­ства, гла́да, тру́са, по­то́па, ог­ня́, ме­ча́, на­ше́ствия ино­пле­ме́нни­ков и меж­до­усо́бныя бра́ни, от вся́кия бо­ле́зни и вся́ка­го об­стоя́ния, да ни ра́на­ми, ни пре­ще́ни­ем, ни мо́ром, ни вся́ким пра́вед­ным гне́вом Бо́жи­им ума́лят­ся ра­би́ Твои́. Но со­блю­да́й и спа­са́й ми́ло­стию Свое́ю, Гос­по­же́, за ны́ мо­ля́щи­ся, и по­ле́зное бла­го­рас­тво­ре́ние воз­ду́ха во вре́ме­ни пло́дна­го при­но­ше́ния на́м да́руй. Об­лег­чи́, воз­ста́ви и по­ми́луй, Пре­ми́ло­сти­вая Вла­ды́чи­це, Бо­го­ро́ди­це пре­пе́тая, во вся́кой бе­де́ и нуж­де́ су́щия. По­мя­ни́ ра­бы́ Твоя́ и не пре́зри сле́з и воз­ды­ха́ния на́ше­го, и об­но­ви́ на́с бла́го­стию Сво­ея́ ми́ло­сти, да со бла­го­да­ре́ни­ем уте­ша́ем­ся, об­ре́тше Тя́ По­мо́щни­цу. Уми­ло­се́рди­ся, Гос­по­же́ Пре­чи́стая, на не­мощ­ны́я лю́ди Твоя́, На­де́ждо на́ша. Раз­се́ян­ныя со­бе­ри́, за­блу́дшия на пу́ть пра́вый на­ста́ви, от­па́дшия от бла­го­че­сти́выя оте́чес­кия ве́ры па́ки воз­вра­ти́, ста́рость под­дер­жи́, ю́ныя вра­зу­ми́, мла­де́нцы вос­пи­та́й и прос­ла́ви сла́вя­щия Тя́, из­ря́днее же — Це́рковь Сы́на Тво­е­го́ соб­люди́ и со­хра­ни́ в дол­го­ту́ дни́й. О Ми́ло­сти­вая и Пре­ми́ло­сти­вая Ца­ри́це Не­бе­се́ и зем­ли́, Бо­го­ро́ди­це Прис­но­де́во! Хо­да́тай­ством Твои́м по­ми́луй стра­ну́ на́шу и во́ин­ство ея́ и вся́ пра­вос­ла́вныя хри­стиа́ны, со­хра­ня́ющи и́х под кро́вом ми́ло­сти Тво­ея́, ри́зою Твое́ю чест­но́ю за­щи­ти́ и мо­ли́ из Те­бе́ вопло́щша­го­ся без се́ме­не Хри­ста́, Бо́га на́ше­го, да пре­поя́шет ны́ свы́ше си́лою на вся́ ви́ди­мыя и не­ви́ди­мыя вра­ги́ на́ша. Спа­си́ же и по­ми́луй, Гос­по­же́, Ве­ли́ка­го Гос­по­ди́на и От­ца́ на́ше­го (имя), Свя­те́йше­го Пат­риа́рха Моско́вско­го и всея́ Ру­си́, прео­свя­ще́нныя мит­ро­по­ли́ты, ар­хи­епи́ско­пы и епи́ско­пы пра­вос­ла́вныя, ие­ре́и же и диа́ко­ны и ве́сь при́­чет цер­ко́вный, и ве́сь мо­на́ше­ский чи́н, и вся́ пра­во­ве́рныя лю́ди, по­кло­ня́ющи­я­ся и мо­ля́щи­я­ся пред чест­но́ю Твое́ю ико́ною. При́зри на все́х на́с при­з­ре́ни­ем ми́ло­стив­на­го Тво­е­го́ за­ступ­ле́ния, воз­дви́гни на́с из глу­би­ны́ гре­хо́вныя и про­све­ти́ о́чи сер­де́чныя ко зре́нию спа­се́ния, ми́ло­сти­ва на́м бу́ди зде́ и на Стра́шнем Су­де́ Сы́на Тво­е­го́ о на́с умо­ли́, пре­ста́вль­ши­я­ся во бла­го­че́стии от жи­тия́ се­го́ ра­бы́ Твоя́ в ве́чней жи́зни со А́нге­лы и Ар­ха́нге­лы и со все́ми свя­ты́ми при­чти́, да одес­ну́ю Сы́на Тво­е­го́ Бо́га пред­ста́нут, и мо­ли́твою Твое́ю спо­до́би вся́ пра­вос­ла́вныя хри­стиа́ны со Хри­сто́м жи́ти и ра́до­сти а́нгель­ския в Не­бе́сных се­ле́ни­их на­сла­жда́ти­ся. Ты́ бо еси́, Гос­по­же́, сла́ва Не­бе́сных и упо­ва́ние зем­ны́х, Ты́ на́ша На­де́жда и За­сту́пни­ца все́х при­те­ка́ющих к Те­бе́ и Тво­ея́ свя­ты́я по́мо­щи про­ся́щих. Ты́ Мо­ле́бни­ца на́ша те́плая к Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу на́ше­му. Твоя́ Ма́тер­няя мо­ли́тва мно́го мо́жет на умо­ле́ние Вла­ды́ки, и Твои́м пред­ста́тель­ством ко Пре­сто́лу бла­го­да́ти Пре­свя­ты́х и Жи­во­тво­ря́щих Его́ Та́ин при­сту­па́ти дер­за́ем, а́ще и не­до­сто́йнии. Те́мже все­чест­ны́й о́браз Тво́й и ру­ко́ю Твое́ю дер­жи́ма­го Все­дер­жи́те­ля ви́дя­ще на ико́не, ра́ду­ем­ся, гре́шнии, со уми­ле́ни­ем при­па́да­ю­ще, и лю­бо́вию се́й це­лу́ем, ча́юще, Гос­по­же́, Твои́ми свя­ты́ми Бо­го­прия́тны­ми мо­ли́тва­ми дой­ти́ Не­бе́сныя без­ко­не́чныя жи́зни и не­по­сты́дно ста́ти в де́нь су́дный одес­ну́ю Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́ше­го, сла́вя­ще Его́ ку́пно со Без­на­ча́льным От­це́м и Пресвяты́м, Бла­ги́м, Жи­во­тво­ря́щим и Еди­но­су́щным Ду́хом, во ве́ки ве­ко́в. Ами́нь.
  
#273 | Андрей Рыбак »» | 07.02.2018 13:16
  
-1
Поглумившийся над смертью российского пилота украинский активист погиб в ДТП | voenkorr

https://cont.ws/@voenkorr/844372
#274 | Анна. »» | 07.02.2018 23:05
  
1
Утоли болезни/ многовоздыхающия души моея,/ утолившая всяку слезу от лица земли,/ Ты бо человеком болезни отгониши/ и грешных скорби разрушаеши,/ Тебе бо вси стяжахом надежду и утверждение,// Пресвятая Мати Дево.
#275 | Анна. »» | 25.02.2018 09:26
  
1
От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, исцеления и цельбы подаются обильно с верою и любовию приходящим к ней. Тако и мою немощь посети, и душу мою помилуй, Благая, и тело исцели благодатию Твоею, Пречистая.


Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Иверской
глас 1


От святыя иконы Твоея,/ о Владычице Богородице,/ исцеления и цельбы подаются обильно/ с верою и любовию приходящим к ней./ Тако и мою немощь посети/ и душу мою помилуй, Благая,// и тело исцели благодатию Твоею, Пречистая.

Ин тропарь Божией Матери пред иконой Ее Иверской
глас 1


Дерзость ненавидящих образ Господень/ и держава нечестивых безбожно в Никею прииде,/ и посланнии безчеловечно вдовицу,/ благочестно чтущую икону Богоматере, истязуют,/ но тая нощию с сыном икону в море пусти, вопиющи:/ слава Тебе, Чистая,/ яко непроходимое море плещи своя подаде,// слава правошествию Твоему, едина Нетленная.

Кондак Божией Матери пред иконой Ее Иверской
глас 8


Аще и в море ввержена бысть святая икона Твоя, Богородице,/ от вдовицы, не могущия спасти сию от врагов,/ но явилася есть Хранительница Афона/ и Вратарница обители Иверския, враги устрашающая/ и в Православней Российстей стране// чтущия Тя от всех бед и напастей избавляющая.

Кондак Божией Матери в честь иконы Ея Иверская
глас 4


Совозсия днесь Свету Воскресения свет чистыя иконы Твоей,/ обоя весело торжествующе вопием:/ сохрани раб Твоих благодатию, Владычице.

Молитва Пресвятей Богородице в честь иконы Ея «Иверская»

О Пресвятая Дево, Мати Господа, Царице Небесе и земли! Вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию поклоняющихся пречистому образу Твоему. Се бо, грехми погружаемии и скорбьми обуреваемии, взирающе на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренная моления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Помози нам немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас, заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую кончину и на Страшнем Суде Сына Твоего явися нам милосердая заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу. Аминь.
#276 | Анна. »» | 25.02.2018 21:53
  
1
Совозсия днесь Свету Воскресения свет чистыя иконы Твоея, обоя весело торжествующе вопием: сохрани раб Твоих благодатию, Владычице.

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой "Иверская"

http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/user_478_10/topic_13911/
  
#277 | Андрей Рыбак »» | 07.03.2018 13:12
  
1
«Дорогие братья и сестры, будьте внимательны! Добровольное согласие на обработку персональных данных и получение "карты мира" - это ваше согласие жить в электронном рабстве сатаны. Оно дает право нанести вам метку лазером на правую руку или чело (лоб) при получении любых документов. То есть незаметно для вас поставить вам лазером печать антихриста.» - Схиигумен Сергий Романов. 3 марта 2018 год. Среднеуральский женский монастырь "Спорительница Хлебов"
  
#278 | Кирилл Д. »» | 07.03.2018 15:48 | ответ на: #277 ( Андрей Рыбак ) »»
  
0
Эту тему нужно в основные... с текстом: http://www.inform-relig.ru/docs/detail.php?ID=15659
  
#279 | Андрей Рыбак »» | 15.06.2018 22:40
  
0
Иисусова молитва читается старцем Фаддеем 33 минуты  
#280 | Священник Сергий Яко С Нами Бог »» | 17.04.2019 23:02
  
0
  
#281 | Андрей Рыбак »» | 06.05.2019 00:57
  
0
Схиигумен Сергий - Протоколы сионских мудрецов против России  
0
Суд же состоит в том, что Свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели Свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит Свет и не идет к Свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к Свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Доколе Свет с вами, веруйте в Свет, да будете сынами Света. Отец есть Свет; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник - Христос. Больший из вас да будет вам слуга: ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Но, да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого. Свет что к спасению ведёт сами во внутрь себя отыщите. Делай добрые дела, Свет увидишь тогда. Всякое доброе дело, делай как для Господа. Аминь.
  
#283 | Кирилл Д. »» | 06.05.2019 11:09
  
0
Удивительно, сколько хватит терпения у о.Сергия, когда вовсю попирается вера лже-епископами?
Законы он видит и к президенту-антихристу обращается, причём судя по видео-роликам весьма осведомлён о происходящем, если даже масонский журнал комментирует (толкует)...
А вот то, что вся церковь через волков лже-епископов людей в ад ведёт... молчит! Да ещё и сам это всё поддерживает своим соучастием и молчанием...

Преп. Максиму Исповеднику ставили в вину, что он призывал не вступать в общение с еретичествующими царём и епископами... А когда он попросил доказательств такого "призыва", то в отсутствие таковых доказательств - обвинили в том, что своим личным отказом причащаться с ними, он даёт пример для всех клириков и мирян... Здесь же всё наоборот: о.Сергий всё видит, знает и понимает, как свидетельствуют его же чада о его духовном величии и действующим через него Духа Святого, и... полное молчание и соучастие - всем пример смирения перед откровенным попранием веры.

"3-го мая в Новоспасском монастыре г.Москвы встречали кардинала и иже с ним под колокольный звон и пения в трапезной - как дорогих гостей! Встречал наместник монастыря епископ Дионисий".


Сколько можно уже терпеть отступления десятилетиями?!Прп. Иосиф Волоцкий: «Пошто волка злобесного, бесам причастника, сынами и дщерми соделались? Или Страха Божия не имате?!»
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
© LogoSlovo.ru 2000 - 2020, создание портала - Vinchi Group & MySites