Акафист и Канон Михаилу Архистратигу и прочим Силам бесплотным

Величаем вас, Архангели, и Ангели и вся Воинства, Херувими и Серафими, славящие Господа.

Минея, 8 Ноября, Пе́рвый кано́н, творе́ние Иоа́нна мона́ха
Глас 8

Песнь 1
Ирмос: Песнь возсле́м, лю́дие,/ чу́дному Бо́гу на́шему,/ свободи́вшему Изра́иля от рабо́ты,/ песнь побе́дную пою́ще и вопию́ще:/ пои́м Тебе́, Еди́ному Влады́це.

Припев: Святы́й Архистрати́же Михаи́ле и вси́ безпло́тнии си́лы, моли́те Бо́га о на́с.

Вси воспои́м, ве́рнии,/ вся управля́ющую невеще́ственныя Го́рних лико́в чинонача́лия, Тро́ицу несозда́нную:/ Свят, Свят, Свят еси́, вопию́ще, Бо́же Вседержи́телю.

Припев: Святы́й Архистрати́же Михаи́ле и вси́ безпло́тнии си́лы, моли́те Бо́га о на́с.

Положи́л еси́ тва́рей Нача́ло, существо́ Безпло́тное, Тво́рче А́нгелов,/ пречи́стый Твой Престо́л окружа́ющее, зва́ти Тебе́:/ Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же Вседержи́телю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ра́дуйся, Гаврии́ле, тайнови́дче Бо́жия воплоще́ния,/ Михаи́ле же, чино́в невеще́ственных первостоя́телю, непреста́нно зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же Вседержи́телю.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Трепе́щу та́инства, Христе́, Твоего́ снизхожде́ния,/ я́ко, И́же естество́м Бог, прия́л еси́ от Де́вы роди́тися я́ко Челове́к,/ да спасе́ши мир от рабо́ты проти́внаго.

Песнь 3
Ирмос: Страх Твой, Го́споди,/ всади́ в сердца́ раб Твои́х/ и бу́ди нам утвержде́ние,/ Тя во и́стине призыва́ющих.

Припев: Святы́й Архистрати́же Михаи́ле и вси́ безпло́тнии си́лы, моли́те Бо́га о на́с.

Кре́постию поста́вил еси́, Безсме́ртне, си́льныя,/ соверша́ющия всесвяту́ю Твою́ во́лю,/ Тебе́ в вы́шних всегда́ предстоя́щия.

Припев: Святы́й Архистрати́же Михаи́ле и вси́ безпло́тнии си́лы, моли́те Бо́га о на́с.

Таи́нники Твоего́ вочелове́чения и честна́го воста́ния,/ А́нгельския чинонача́льники, Христе́, за ны приими́ моля́щияся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

А́нгелы приста́вил еси́ храни́тели челове́ком, я́ко Благоутро́бен,/ служи́тели же показа́л еси́, Христе́, спасе́ния Твои́х уго́дников.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неизрече́нно зачала́ еси́ Го́спода и Спа́са, Богоневе́сто,/ избавля́ющаго ны от лю́тых, Тя вои́стинне призыва́ющия.

Седален, глас 8
Небе́сных нача́льницы и первостоя́телие высокопресто́льных и стра́шных,/ Боже́ственныя сла́вы Миха́иле и Гаврии́ле Архистрати́зи,/ А́нгелов чинонача́льницы, со все́ми Безпло́тными,/ о служи́телие Влады́чни!/ О ми́ре непреста́нно моля́щеся,/ испроси́те оставле́ние прегреше́ных на́ми,/ и ми́лость, и благода́ть обрести́ в день су́дный.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоблагода́тная, Чи́стая, Благослове́нная,/ благоутро́бия ра́ди щедро́т из Тебе́ Ро́ждшагося/ с вы́шними Си́лами, и Арха́нгелы, и все́ми Безпло́тными моли́ непреста́нно/ пода́ти нам пре́жде конца́ ми́лостивно проще́ние грехо́в/ и жития́ исправле́ние, я́ко да обря́щем ми́лость.

Песнь 4
Ирмос: Всел еси́ на ко́ни, апо́столы Твоя́, Го́споди,/ и прия́л еси́ рука́ма Твои́ма узды́ их,/ и спасе́ние бысть ежде́ние Твое́/ ве́рно пою́щим:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святы́й Архистрати́же Михаи́ле и вси́ безпло́тнии си́лы, моли́те Бо́га о на́с.

Всел еси́ на А́нгелы, я́коже на ко́ни, Человеколю́бче,/ и прия́л еси́ руко́ю Твое́ю брозды́ их,/ и спасе́ние бысть ежде́ние Твое́ непреста́нно вопию́щим:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святы́й Архистрати́же Михаи́ле и вси́ безпло́тнии си́лы, моли́те Бо́га о на́с.

Покрыва́ет А́нгелы доброде́тель Твоя́, Человеколю́бче,/ и земли́ исполня́ет концы́ Твоего́ сла́внаго, Безнача́льне, Боже́ственнаго хвале́ния,/ с ни́ми Тебе́ вопию́щи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Изше́л еси́, Ще́дре, на спасе́ние люде́й Твои́х, Христе́,/ созыва́еши же дру́ги, Си́лы Твоя́,/ и весе́лие бысть прише́ствие Твое́ ве́рно Тебе́ вопию́щим:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́ва и Ма́ти преесте́ственно яви́лася еси́, Всечи́стая,/ я́ко Бо́га, Того́жде и Челове́ка Хри́ста, ро́ждшая./ Ему́же со стра́хом вопию́т А́нгельския чи́ни:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Песнь 5
Ирмос: От но́щи неве́дения/ по душелови́тельному пути́ при́сно блудя́щаго,/ све́том ра́зума Твоего́, Го́споди, преднаставля́я мя,/ на стезю́ за́поведеи́ Твои́х напра́ви.

Припев: Святы́й Архистрати́же Михаи́ле и вси́ безпло́тнии си́лы, моли́те Бо́га о на́с.

Невозвра́тным жела́нием при́сно к высоте́,/ к тебе́, Христе́, носи́ми, кра́йнейшему всех жела́ний,/ А́нгельския си́лы непреста́нно Тя сла́вят.

Припев: Святы́й Архистрати́же Михаи́ле и вси́ безпло́тнии си́лы, моли́те Бо́га о на́с.

Ты у́мныя по существу́, нетле́нныя благода́тию Твоею́, Христе́,/ устро́ил еси́ песнопе́вцы Твоего́ вели́чества,/ А́нгелы Твоя́ по о́бразу соде́лав, Непостижи́ме.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ты непрекло́нны на го́ршее к Тебе́ приближе́нием, Христе́,/ сохрани́л еси́ Твоя́ слуги́,/ исто́чник бо бла́гости Ты еси́,/ благотвори́ши досто́йно Тебе́ служа́щия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умерщвле́нную мою́ ду́шу страстьми́ ме́рзкими, Всенепоро́чная, оживи́,/ жи́зни Храни́теля ро́ждшая,/ и к стези́ ве́чней, и блаже́нней жи́зни упра́ви.

Песнь 6
Ирмос: Ио́ну в ки́те, Го́споди,/ еди́наго всели́л еси́,/ мене́ же, свя́заннаго мре́жами вра́жиими,/ я́ко от тли о́наго, спаси́.

Припев: Святы́й Архистрати́же Михаи́ле и вси́ безпло́тнии си́лы, моли́те Бо́га о на́с.

Благоле́пне от не су́щих, Го́споди,/ сло́вом Твои́м приве́л еси́ существа́ Небе́сных безсме́ртных во́инств,/ светови́дны ты́я соде́ловая.

Припев: Святы́й Архистрати́же Михаи́ле и вси́ безпло́тнии си́лы, моли́те Бо́га о на́с.

Таи́нницы честни́и Бо́жия хвале́ния бы́сте, Безпло́тнии,/ гра́ждане небе́сныя и Боже́ственныя и́стинно ски́нии,/ Творцу́ досто́йно служа́ще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Безпло́тных чи́ни у́мнии/ Тя, Сы́не Бо́жий пребезнача́льный, хва́лят непреста́нно/ и славосло́вят, я́ко Творца́ и Созда́теля вся́ческих.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Со Отце́м в вы́шних, Пречи́стая, безнача́льне седя́щаго,/ на объя́тиих Твои́х восклони́ти сподо́билася еси́:/ Его́же нам пода́ждь, Чи́стая, рабо́м Твои́м, Ми́лостива.

Кондак, глас 2
Архистрати́зи Бо́жии,/ служи́телие Боже́ственныя сла́вы,/ А́нгелов нача́льницы и челове́ков наста́вницы,/ поле́зное нам проси́те и ве́лию ми́лость,/ я́ко Безпло́тных Архистрати́зи.

Икос
Рекл еси́, Человеколю́бче, в писа́ниих Твои́х/ мно́жеству ра́доватися А́нгелов на Небеси́/ о челове́це еди́ном ка́ющемся, Безсме́ртне./ Те́мже мы, и́же в беззако́ниих, Безгре́шне,/ еди́не Сердцеве́дче,/ Тя моли́ти всегда́ дерза́ем, я́ко Благоутро́бнаго,/ уще́дрити и низпосла́ти недосто́йным умиле́ние, Влады́ко,/ подая́й нам проще́ние:/ о всех бо нас мо́лятся Тебе́ Безпло́тных Архистрати́зи.

Песнь 7
Ирмос: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Святы́й Архистрати́же Михаи́ле и вси́ безпло́тнии си́лы, моли́те Бо́га о на́с.

Све́ты яви́л еси́, Ще́дре, А́нгелов Твои́х невеще́ственное существо́,/ неизрече́ннаго све́та исполня́еми непреста́нно,/ благослове́н еси́, зову́щия, Бо́же, во ве́ки.

Припев: Святы́й Архистрати́же Михаи́ле и вси́ безпло́тнии си́лы, моли́те Бо́га о на́с.

Ему́же предстоя́т непреста́нно, служа́ще, тьмы А́нгелов,/ ли́ца же зре́ти не терпя́т зре́ния,/ благослове́н еси́, зову́ще, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Сло́вом Твои́м Ипоста́сным А́нгельское естество́ соде́лал еси́,/ освяти́в же Боже́ственным Ду́хом,/ Тро́ицу Богосло́вити научи́л еси́, Бо́же, во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Троичен: Три у́бо, у́мствующе, Ипоста́си , неопи́санное сла́вим Существо́,/ Отца́, Сло́ва со Ду́хом, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Песнь 8
Ирмос: На горе́ святе́й просла́вльшася,/ и в купине́ огне́м/ Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святы́й Архистрати́же Михаи́ле и вси́ безпло́тнии си́лы, моли́те Бо́га о на́с.

А́нгельскому поревну́им житию́, и мы́сли впери́м к высоте́,/ и с ни́ми невеще́ственно воспои́м Го́спода,/ пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Припев: Святы́й Архистрати́же Михаи́ле и вси́ безпло́тнии си́лы, моли́те Бо́га о на́с.

Лико́вственницы ликова́ния Небе́снии,/ Престо́л обстоя́ще сла́вы,/ о́крест Бо́га же всегда́ обраща́ющеся,/ А́нгели пою́т и превозно́сят Его́ во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Невеще́ственнаго огня́ творя́щей пла́мень,/ на высоте́ непреста́нно служа́щия, и А́нгелы ду́хи явля́ющей,/ Тро́ице покланя́емся и славосло́вим во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ему́же на Небеси́ предстоя́т с тре́петом тьмы А́нгел и Арха́нгел,/ Того́ на объя́тиих носи́ти сподо́билася еси́, Богоро́дице,/ моли́ спасти́ся славосло́вящим Его́ во вся ве́ки.

Песнь 9
Ирмос: Уста́вы прешла́ еси́ естества́,/ Соде́теля заче́нши и Го́спода,/ и дверь спасе́ния ми́рови была́ еси́./ Тем Тя, Богоро́дице,/ непреста́нно велича́ем.

Припев: Святы́й Архистрати́же Михаи́ле и вси́ безпло́тнии си́лы, моли́те Бо́га о на́с.

Тя, неизрече́нно соедини́вшаго небе́сным, Христе́, земна́я/ и еди́ну Це́рковь соверши́вша А́нгелов и челове́ков,/ непреста́нно велича́ем.

Припев: Святы́й Архистрати́же Михаи́ле и вси́ безпло́тнии си́лы, моли́те Бо́га о на́с.

А́нгели же и Арха́нгели,/ Престо́ли, Вла́сти и Госпо́дьства,/ Нача́ла же и Си́лы, Херуви́ми и Серафи́ми,/ с Богоро́дицею о ми́ре моли́теся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Всех предста́телие показу́ющиися, Михаи́л с Гаврии́лом,/ посети́те от любве́ чту́щия всепра́зднственную па́мять ва́шу и ве́рно воспева́ющия:/ спаса́йте от вся́каго обстоя́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, свята́я Богоневе́сто!/ Ра́дуйся, Свет ми́ру ро́ждшая ве́рным!/ Ра́дуйся, стено́ и покро́ве всех нас:/ Бо́га, я́ко Благоде́теля, за ны непреста́нно моли́.

Светилен
О́гненных, Архистрати́же, слуг предста́тельство от Отца́ прия́л еси́, Михаи́ле, све́тов,/ тем и сия́ние Того́ сла́вы сия́ющее и́маши,/ окру́г пречи́стаго Престо́ла ты предстоя́,/ я́ко пе́рвый Невеще́ственных чино́в.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Невеще́ственных Сил, Арха́нгел и А́нгел,/ Госпо́дьств, и Престо́л, и Нача́л предста́тель пред Бо́гом постоя́нный,/ Архистрати́же Боже́ственне, Михаи́ле пресла́вне,/ нестерпи́мому бо Престо́лу предстоя́й,/ покры́й, соблюди́, сохрани́ и спаси́ вся, ве́рою тя почита́ющия,/ мирска́го предста́теля

Комментарии (4)

Всего: 4 комментария
#1 | Анна. »» | 20.11.2023 23:56
  
0
Акафист Архангелу Божию Михаилу

http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/section_58_25/topic_16880/
#2 | Сергей Сиротин »» | 21.11.2023 17:19
  
1
Вы рождены, для добрых дел. Всякое доброе дело, делай как для Господа. Спеши в добрых делах, обогнать ближнего своего. Иисус сказал: Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Истина, всё что вы делаете тайно то для Господа явно. Любите друг друга ибо Господь во всех и веру имейте Отец в вас. В этот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас.
#3 | Анна. »» | 21.11.2023 22:06
  
-1
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/topic_28800_1_182558/#c2
  
0
Дореволюционный, до 1917г.,

Канон. Песнь 1. Ирмос, гл. 4.

Отверзу уста моя, и наполнятся Духа, и слово отрыгну Царице Матери, и явлюся светло торжествуя, радуяся Тоя чудеса.

Припев: Святый Архистратиже Михаиле, моли Бога о нас.

Божественными светлостми облистаем всегда, ум мой озари, еже воспети тя, Архистратиже горних воинств, всех утверждение притекающих к тебе.

И так далее, ни одного соответствия.
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
© LogoSlovo.ru 2000 - 2024, создание портала - Vinchi Group & MySites
ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU