Акафист и Канон святому пророку Божию Илие.

Святой пророк Илия
Акафист святому пророку Божию Илие
Память: 02 августа (20 июля ст. ст.)

Кондак 1
Из­бра́н­ный Бо́­гом на обраще́ние Изра́иля от пре́­лес­ти Ваа́ловы, гро́зный обличи́телю ца­ре́й законопреступных, просия́вый пла́менною ре́вностию по Бо́­зе Вседержи́тели, свя́тостию жи́з­ни и чу­де­сы́, восхище́нный с пло́­тию твое́ю на Не­бе­са́ и предыти́ име́яй Второ́му прише́ствию Христо́ву, по­хва́ль­ная воспису́ем ти, проро́че Бо́­жий Илие́; ты же, я́ко име́яй ве́­лие дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, от вся́­ких нас зол и об­стоя́­ний мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми сво­бож­да́й, бла­го­че́ст­но те­бе́ во­пию́­щих:

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Икос 1
А́н­гел ре́вностию по Бо́­зе и чи́стым жи­ти­е́м тво­и́м, сый во пло́­ти, проро́че, был еси́: еще́ бо младе́нцу ти бы́в­шу оте́ц твой Сова́х ви́де све́тлыя А́н­ге­лы, бесе́дующия с то­бо́ю, огне́м тя повива́ющия и пла́менем пита́ющия, е́же прознаменова́ше пла́менную ре́в­ность твою́ по Бо́­зе, си́­лу сло­ве́с тво­и́х и жи­тие́, я́ко свет, не­по­ро́ч­ное. Се­го́ ра́­ди со удивле́нием зо­ве́м ти та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, от ве́чности предызбра́нный в служе́ние спа­се́­нию сыно́в Изра́илевых; ра́­дуй­ся, от чре́ва ма́терня предугото́ванный в провозве́стника Бо­же́ст­вен­ныя и́с­ти­ны и бла­го­че́с­тия.

Ра́­дуй­ся, пресла́вным, бы́вшим на те­бе́, ви­де́­ни­ем роди́теля тво­его́ удиви́вый; ра́­дуй­ся, де́вственную чис­то­ту́ и безмо́лвие от ю́нос­ти воз­лю­би́­вый.

Ра́­дуй­ся, суету́ ми́­ра се­го́ и вся бла́га его́ пре­зре́­вый, ду́­шу же твою́ всеце́ло Го́с­по­ду посвяти́вый; ра́­дуй­ся, све́­том пре­му́д­ро­сти от Бо́­га озаре́нный и уче́нием бла­го­че́с­тия изде́тства напое́нный.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 2
Ви́­дя не­че́с­тие и развраще́ние во Изра́или, пре­сла́в­ный проро́че, зело́ ду́­хом тво­и́м скорбе́л еси́ и ре́вностию по сла́­ве Бо­жией воспламеня́лся еси́; я́ко сы́нове Изра́илевы ме́рзким и́долом поклони́шася, от Бо́­га же И́с­тин­на­го отступи́ша, Ему́­же вся не­бе́с­ная во́­ин­ства со стра́­хом во­пи­ю́т: Алли­лу́иа.

Икос 2
Ра́­зум свой зло́ю во́­лею омрачи́в, беззако́нный царь изра́ильский Аха́в, оста́­ви И́с­тин­на­го Бо́­га Вседержи́теля и покланя́шеся ме́рзкому и́долу Ваа́лу, ку́п­но же и в ца́рстве сво­е́м умно́жи идолопоклоне́ние и не­че́с­тие. Ты же, проро́че, ис­по́л­нен сый ве́лия ре́вности по Бо́­зе, дерз­но­ве́н­но обличи́л еси́ ца­ря́, возвести́в ему́, я́ко в наказа́ние ему́ и ца́рст­ва его́ три ле́та и ме́сяц шесть не бу́дет дождь, ни роса́, и глад ве́­лий бу́дет по всей зем­ли́. Дивя́шеся у́бо толи́цей ре́вности тво­е́й по Бо́­зе и ве́­лию дерз­но­ве́­нию, с лю­бо́­вию зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, небоя́зненный про­по­ве́д­ни­че и́с­ти­ны и кре́пкий по­бо́р­ни­че бла­го­че́с­тия; ра́­дуй­ся, ре́в­ност­ный не­че́с­тия обличи́телю.

Ра́­дуй­ся, к наказа́нию нека́ющихся гре́ш­ни­ков долготерпели́ваго Бо́­га преклони́вый; ра́­дуй­ся, сло́­вом тво­и́м не́­бо заключи́вый и плодоно́сную зе́м­лю непло́дну сотвори́вый.

Ра́­дуй­ся, триле́тный глад за не­че́с­тие люди́й от Го́с­по­да испроси́вый; ра́­дуй­ся, я́ко Всевы́шний Гос­по́дь да­ро­ва́ те­бе́ в Бо́­га Аха́ву, я́ко­же дре́в­ле Моисе́а фарао́ну.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 3
Си́­лою мо­ли́т­вы твоея́, пре­ди́в­ный проро́че, вои́стину заключи́ся не́­бо и не одожди́ три ле́та и ме́сяц шесть, и бысть глад ве́­лий по всей зем­ли́: да поне́ зно́ем и гла́дом томи́ми, нечести́вии лю́­дие пока́ются и обратя́тся ко Го́с­по­ду, со уми­ле́­нием зо­ву́­ще Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 3
Име́я ве́­лие благоволе́ние к те­бе́, проро́че, Гос­по́дь восхоте́ отлучи́ти тя от беззако́нных сыно́в Изра́иля, да не с ни́­ми те́рпиши глад и жа́жду, и по­ве­ле́ те­бе́ ити́ к пото́ку Хора́фову, иде́­же вра́нове пита́ху тя, при­но­ся́­ще хлеб и мя́со. Те́м­же при­но́­сим те­бе́ по­хва́ль­ная сия́:

Ра́­дуй­ся, пос­то́м и бде́­ни­ем вся зем­на́я и су́­ет­ная помышле́ния истреби́вый; ра́­дуй­ся, мо­ли́т­вою и богомы́слием ум твой в го́рняя впери́вый.

Ра́­дуй­ся, па­три­а́р­хов ве­ли­ча́­ние и про­ро́­ков кра­со­то́; ра́­дуй­ся, де́вственников по­хва­ло́ и пре­по­до́б­ных сла́­во.

Ра́­дуй­ся, свя­ти́­те­лей на­ста́в­ни­че и му́­че­ни­ков кре́­пос­те; ра́­дуй­ся, я́ко нече́стием и неве́рием ослепле́нных сыно́в Изра́илевых на путь и́с­ти­ны обрати́л еси́.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 4
Бу́ря ве́лия, раз­ру­ша́ю­щая го́ры, предыдя́ше, ег­да́ прибли́жашеся к те­бе́, проро́че, в Хори́ве Гос­по́дь, та́же яви́­ся трус, и не в тру́се Гос­по́дь, и по тру́се огнь, и не во огни́ Гос­по́дь, а по огни́ бысть глас хла́да то́нка, и ту яви́­ся те­бе́ Гос­по́дь, Его́­же прису́тствие ощути́в, покры́л еси́ лице́ твое́ ми́лотию, со стра́­хом и ра́­дос­тию зо­вы́й Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 4
Слы́шав не­чес­ти́­вый царь Аха́в повеле́ние твое́, о е́же собра́ти вся коле́на Изра́илева на го́ру Карми́льскую, и при­вес­ти́ на ту сту́дныя про­ро́­ки Ваа́ловы, а́бие посла́в, собра́ вся, и сам при­и́де та́­мо. Ты же, рев­ни́­те­лю сла́­вы Бо́­жия, хо­тя́ коне́чне посрами́ти ме́рзкия и́до­лы и просла́вити И́с­тин­на­го Бо́­га, повеле́л еси́ угото́вати две же́ртве, ог­ня́ же на ты́я не возгнеща́ти, рек: «И бу́дет Бог, И́же послу́шает огне́м, Той есть Бог». То слы́­шав­ше вси лю́­дие, ре́ша: «Добр глаго́л Илии́н, да бу́дет та́­ко». Мы же, ве­ли­ча́ю­ще тя, зо­ве́м:

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий посла́нниче Ца­ря́ Не­бе́с­на­го и про­воз­ве́ст­ни­че свя­ты́х ве­ле́­ний Его́; ра́­дуй­ся, ада­ма́н­те, неодоли́мый в ре́вности и не­по­ко­ле­би́­мый сто́л­пе бла­го­че́с­тия.

Ра́­дуй­ся, си́ль­ный за­щи́т­ни­че и́с­ти­ны и тве́р­дый противобо́рниче вра­го́в Бо́­жи­их; ра́­дуй­ся, не­че́с­тия искорени́телю и на­са­ди́­те­лю бла­го­че́с­тия.

Ра́­дуй­ся, пла́менный рев­ни́­те­лю Бо­же́ст­вен­ныя сла́­вы; ра́­дуй­ся, я́ко и в после́дния дни ми́­ра и́ма­ши пропове́довати И́с­тин­на­го Бо́­га и облича́ти окая́ннаго анти́христа.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 5
Боготе́чную тя звезду́ погаси́ти мня́ше беззако́нная цари́ца Иезаве́ль: испо́лнившися бо на тя я́рости за погубле́ние сту́дных ея́ про­ро́­ков, хотя́ше уби́ти тя. Ожесточи́ся бо се́рд­це ея́ и не хотя́ше ве́ровати чудесе́м тво­и́м, проро́че, и позна́ти И́с­тин­на­го Бо́­га, пою́щи Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 5
Ви́­дев­ше вси лю́­дие Изра́илевы, по мо­ли́т­ве тво­е́й, огнь от Го́с­по­да с Не­бе­се́ сше́дый на же́ртву твою́, все­хва́ль­не проро́че, и всю ю поже́гший, дрова́ же, и ка́­мень, и персть, и во́­ду потреби́вый, па­до́­ша на ли­́ца своя́, взыва́юще: «Вои́стину Гос­по́дь Бог, Той есть Бог». И ве́роваша лю́­дие Бо́­го­ви, сту́дныя же про­ро́­ки ты закла́л еси́. Сла́­вя­ще у́бо Всеси́льнаго чудоде́ющаго Бо́­га, те­бе́, уго́д­ни­ку Его́, гла­го́­лем си́­це:

Ра́­дуй­ся, преве́лие дерз­но­ве́­ние ко Вла­ды́­це вся́ческих стяжа́вый; ра́­дуй­ся, зна́мении и чу­де­сы́ Боже́ственную И́с­ти­ну утверди́вый.

Ра́­дуй­ся, пре́­лесть де́монскую посрами́вый, и́стинную же ве́­ру просла́вивый; ра́­дуй­ся, не­ве́р­ныя и́стинным богове́дением просвети́вый.

Ра́­дуй­ся, трикра́тным лия́нием на же́ртвенник воды́ та́й­ну Пре­свя­ты́я Тро́ицы яви́­вый; ра́­дуй­ся, я́ко все ес­тес­тво́ су́­щих те­бе́ повинова́ся, огнь же и вода́ те­бе́ служа́ху.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 6
Про­по­ве́д­ник и́с­тин­на­го богове́дения и бла­го­че́с­тия яви́л­ся еси́, проро́че, не то́кмо во Изра́или, но и в стра­не́ язы́честей, по́с­лан быв от Го́с­по­да в Саре́пту Сидо́нскую к жене́ вдови́це препита́тися, па́­че же да саму́ ту препита́еши в гла́де: име́я бо ве́­лию чудотворе́ния бла­го­да́ть, умно́жил еси́ муку́ и еле́й в дому́ ея́ не­ос­ку́д­но, до́ндеже пре́йде гла́дное вре́­мя, и трикра́тным дунове́нием, по мо­ли́т­ве тво­е́й, вос­кре­си́л еси́ уме́ршаго сы́­на ея́, поя́ чудоде́ющему Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6
Возсия́в ве́­лиею ре́вностию по Бо́­зе Вседержи́тели, зело́ скорбе́л еси́, проро́че, я́ко оста́виша заве́т Его́ сы́нове Изра́илевы, олтари́ Его́ раскопа́ша и про­ро́­ки изби́ша. Гос­по́дь же во уте­ше́­ние твое́ воз­вес­ти́ те­бе́, я́ко не весь Изра́иль от­сту­пи́ от Не­го́, но и́мать седмь ты́сящ сокрове́нных ра­бо́в Сво­и́х, и́же не преклони́ша коле́на своя́ Ваа́лу. Те́м­же, воспомина́юще ре́в­ность твою́ по Бо́­зе, по­е́м ти с благогове́нием си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, ве́р­ный слу­жи́­те­лю и бли́жний дру́­же Госпо́день; ра́­дуй­ся, о́б­ра­зе и по­хва­ло́ бла­го­чес­ти́­вых па́стырей.

Ра́­дуй­ся, на­ста́в­ни­че спа­се́­ния и про­све­ще́­ние во тме седя́щих; ра́­дуй­ся, защи́тником и́с­ти­ны му́жество внуша́яй, в по́двизех же и страда́ниих за пра́вду их укрепля́яй.

Ра́­дуй­ся, я́ко серафи́мскою пла́менною лю­бо́­вию к Бо́­гу горе́л еси́; ра́­дуй­ся, я́ко и Гос­по́дь во всем послу́шаше те­бе́ и по проше́нию тво­ему́ вся творя́ше.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 7
Хо­тя́ Человеколю́бец Гос­по́дь яви́­ти ми­ло­се́р­дие Свое́ ка́ющимся гре́шником, по преше́ствии прорече́ннаго гла́днаго вре́мене, низпосла́ по мо­ли́т­ве тво­е́й, проро́че, и глаго́лом уст тво­и́х, на жа́ждущую зе́м­лю оби́льный и ми́рный дождь: сы́нове же Изра́илевы, сподо́бльшиися толи́кия ми́­лос­ти, во уми­ле́­нии се́рд­ца бла­го­да́р­ствен­но возо­пи́­ша Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 7
Но́вое не­чес­ти́­вый царь Аха́в к беззако́нием сво­и́м приложи́ злодея́ние, ег­да́ по­ве­ле́ уби́ти непови́ннаго Навуфе́я и восхи́ти виногра́д его́. Се­го́ ра́­ди, облича́я законопресту́пнаго ца­ря́, проре́кл еси́ ему́, проро́че, я́ко иде́­же умерщвле́н бысть Навуфе́й, та́­мо и его́ кровь свинии́ и пси поли́жут, и жену́ его́ Иезаве́ль снедя́т пси, и весь дом его́ истреби́тся. Ве́дуще у́бо мы сбы́вшееся стра́ш­ное сие́ прорече́ние, ужаса́емся, зо­ву́­ще:

Ра́­дуй­ся, оби́дящих и жестокосе́рдных гро́зный отмсти́телю; ра́­дуй­ся, си́­рых и напа́ствуемых кре́пкий зас­ту́п­ни­че.

Ра́­дуй­ся, не по­чи­та́ю­щих свя­ты́х пра́здников Пра­во­сла́вныя Це́рк­ве кара́телю; ра́­дуй­ся, проде́рзых ху́льников И́ме­не Бо́­жия низ­ло­жи́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, сло́­вом обличе́ния, я́ко гро́мом, беззако́нныя поража́яй; ра́­дуй­ся, бу́дущая, я́ко нас­тоя́­щая, ве́дый и да́льняя, я́ко близ су́щая, прорица́яй.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 8
Стра́н­ное и преесте́ственное по­ка­за́ Гос­по́дь о те­бе́, проро́че, про­мыш­ле́­ние, ег­да́ по­ве­ле́ а́лчным и нечадолюби́вым вра́ном пита́ти тя в гла́де при пото́це Хора́фове, иде́­же непреста́нно пребыва́я в мо­ли́т­ве и богомы́слии, воспева́л еси́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8
Весь был еси́ смире́нием ве́лиим укра́­шен, проро́че Бо́­жий, се­го́ ра́­ди с го́рдостию прише́дших к те­бе́ двух пятдесятонача́льников с во́ины, да приведу́т те­бе́ к беззако́нному ца­рю́ Охо́зии, огне́м попали́л еси́, со смире́нием же прише́дшаго к те­бе́ А́вдия, и́же пита́ше ученики́ проро́ческия, поми́ловал еси́. Се­го́ ра́­ди при­но́­сим ти похва́льныя пе́сни сия́:

Ра́­дуй­ся, го́рдых смири́телю и кара́телю, смире́нных же по­кро́­ве и зас­ту́п­ни­че; ра́­дуй­ся, мздои́мных суде́й наказа́телю, пра́во же судя́щим по­мо́щ­ни­че.

Ра́­дуй­ся, правове́рному во́­ин­ству во бра́нех спобо́рниче, не­чес­ти́­вых же су­по­ста́т низ­ло­жи́­те­лю; ра́­дуй­ся, прему́дростию, я́ко броне́ю, облече́нный и пра́вдою, я́ко щито́м, огражде́нный.

Ра́­дуй­ся, ре́вностию по Бо́­зе я́ко ме­че́м вооруже́нный и пос­то́м, я́ко крила́ми, окриле́нный; ра́­дуй­ся, ве́­рою, я́ко шле́мом спа­се́­ния, покрове́нный и лю­бо́­вию, я́ко вен­це́м пресве́тлым, вен­ча́н­ный.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 9
Вся́­кое челове́ческое ес­тес­тво́ зело́ удивля́ется, ка́­ко ты, пре­чу́д­ный проро́че, шел еси́ четы́редесять дний, ни яды́й, ни пия́й, до горы́ Хори́ва, иде́­же спо­до́­бил­ся еси́ пресла́внаго яв­ле́­ния и пресла́дкия бесе́ды Го́с­по­да Вседержи́теля, поя́ Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 9
Ви­ти́я мно­го­ве­ща́н­ныя не­до­уме́­ют дово́льно ра­зу­ме́­ти и изъясни́ти, ка́­ко ты, великоимени́те Илие́, во пло́­ти сый челове́честей и подобостра́стен нам быв, восхи́щен еси́ с те́­лом тво­и́м на не́­бо, я́вльшейся те­бе́ колесни́це о́гненней с ко́ни о́гненными. Сла́­вя­ще у́бо просла́вльшаго тя Го́с­по­да и ди­вя́­ще­ся восхище́нию тво­ему́, бла­го­го­ве́й­но зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, пречу́дным воздержа́нием ве́тхаго че­ло­ве́­ка в се­бе́ умерт­ви́­вый; ра́­дуй­ся, огне́м Бо­же́ст­вен­ныя ре́вности вся́­кое веще́ственное помышле́ние в се­бе́ попали́вый.

Ра́­дуй­ся, преложе́нием тво­и́м на Не́­бо род челове́ческий возвесели́вый и жизнь ве́ч­ную уве́ривый; ра́­дуй­ся, че́стию и сла́­вою преесте́ственною от Бо́­га почте́нный и па́­че всех дре́в­них про­ро́­ков про­сла́в­лен­ный.

Ра́­дуй­ся, от а́нгельских лико́в в селе́ниих не­бе́с­ных ра́­дост­но сре́тенный; ра́­дуй­ся, я́ко и́мя твое́ во всем ми́­ре почита́ется, и ре́в­ность твоя́ по Бо́­зе зело́ прославля́ется.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 10
Спас­ти́ хо­тя́ Всеблаги́й Бог лю́­ди Изра́илевы от пре́­лес­ти Ваа́ловы, избра́ тя, ве­ли́­кий проро́че, во ору́дие во́ли Своея́ и облече́ тя Бо­же́­ствен­ною вла́стию и си́­лою, да обрати́ши не­ве́р­ныя, испра́виши беззако́нныя, просвети́ши омраче́нныя и научи́ши всех вопи́ти Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 10
Сте­на́ и за­ступ­ле́­ние бу́­ди нам, пресвя́те проро́че, мо́щным тво­и́м хо­да́­тай­ством утоля́я пра́ведный гнев Бо́­жий, поража́ющий нас, гре́ш­ных и непотре́бных, бездо́ждием и гла́дом, еще́ же тлетво́рными ве́тры и боле́зньми, да из­ба́вль­ше­ся от бед, бла­го­да́р­ствен­но по­е́м тя:

Ра́­дуй­ся, мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми не́­бо заключа́яй и отверза́яй, пло­до­но́­сие зем­ли́ и непло́дие от Бо́­га посыла́яй; ра́­дуй­ся, пред­ста́­тель­ством тво­и́м пред Бо́­гом дожди́ ми́рны и ро́су животво́рную на зем­на́я прозябе́ния низводя́й.

Ра́­дуй­ся, свире́пыя во́л­ны морски́я и стра́шныя бу́ри утиша́яй и гро́мами и мо́лниями по во́ле Бо­жией управля́яй; ра́­дуй­ся, тлетво́рныя ве́тры и смер­то­но́с­ныя я́з­вы, поража́ющия че­ло­ве́­ки же и скоты́, укро­ща́­яй.

Ра́­дуй­ся, си́­рых и вдо­ви́ц пи­та́­те­лю и щедрода́тельных люди́й покрови́телю; ра́­дуй­ся, я́ко не­чес­ти́­вых ху́льников и гони́телей пра́­выя ве́­ры поража́еши и ду­хо́в зло́бы от ра­бо́в Бо́­жи­их прогоня́еши.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 11
Пе́­ние уми­ле́н­ное при­ими́ от нас, проро́че Бо́­жий Илие́, я́ко­же при­я́л еси́ про­ше́­ние Елисе́ево, ег­да́ проси́ от те­бе́, да бу́дет дух, и́же в те­бе́, сугу́б в нем, и ег­да́, восхища́яся на Не́­бо, низпусти́л еси́ ему́ ми́лоть твою́, ю́же он взем, раздели́, я́ко­же и ты пре́ж­де, Иорда́нския во́ды, и бысть насле́дник де́йствовавшия в те­бе́ Бо́­жия бла­го­да́­ти: си́­це и нас по­кры́й ми́лотию твоея́ ми́­лос­ти от вся́­ких бед и об­стоя́­ний, да со благодаре́нием зо­ве́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 11
Светоза́рное све­ти́­ло во Изра́или, все­хва́ль­не проро́че, был еси́, сия́я равноа́нгельным жи­ти­е́м тво­и́м и му́дростию, еще́ же необы́чною ре́вностию по Бо́­зе и чу­де­сы́ пресла́вными, просвеща́я лю́­ди и́стинным богове́дением и разгоня́я мрак идолослуже́ния. Те́м­же воспису́ем ти по­хва́ль­ная, пою́­ще:

Ра́­дуй­ся, лучеза́рная звез­до́, сия́­ни­ем сво­и́м озари́вшая всю вселе́нную; ра́­дуй­ся, светоно́сная свеще́, непреста́нно горя́щая и во тме седя́щих про­све­ща́ю­щая.

Ра́­дуй­ся, ду́­хом пре­му́д­ро­сти и ра́­зу­ма озаре́нный, ду́­хом сове́та и кре́­пос­ти ис­по́л­нен­ный; ра́­дуй­ся, ду́­хом ве́­де­ния и бла­го­че́с­тия про­све­ще́н­ный и ду́­хом стра́ха Бо́­жия напое́нный.

Ра́­дуй­ся, высо́кими доброде́тельми и пресла́вными чу­де­сы́ пре­ук­ра­ше́н­ный; ра́­дуй­ся, я́ко суды́ Бо́­жия на зем­ли́ исполня́л еси́, про­ро́­ки же и цари́ пома́зывал еси́.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 12
Бла­го­да́ть ве́лия дана́ ти бысть от Бо́­га, прехва́льне проро́че, я́ко в земне́й жи́з­ни тво­е́й проро́чествовал и соверша́л еси́ ди́в­ная чу­де­са́, та́же преесте́ственно восхи́щен был еси́ с пло́­тию твое́ю на не́­бо: по восхище́нии же тво­е́м ди́в­но предста́л еси́ на Фаво́ре Преобрази́вшемуся Го́с­по­ду и с ним бесе́довал еси́, и додне́сь не престае́ши чудоде́йствовати и источа́ти ми́­лос­ти и изцеле́ния усе́рд­но по­чи­та́ю­щим тя, Бо́­гу же ве́р­но во­пию́­щим: Алли­лу́иа.

Икос 12
Пою́­ще твою́ пла́менную ре́в­ность по Бо́­зе и равноа́нгельное жи­тие́, ди́в­ная же твоя́ и пре­сла́в­ная чу­де­са́ и преве́лие благоволе́ние к те­бе́ Го́с­по­да, вос­хва­ля́­ем тя, великоимени́те проро́че Илие́; оба́­че не могу́ще досто́йно изо­бра­зи́ти ве­ли́­чие и сла́­ву твою́, со уми­ле́­нием зо­ве́м ти си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, ковче́же Бо­же́ст­вен­ныя сла́­вы и всечестны́й хра́­ме Пре­свя­ты́я Тро́ицы; ра́­дуй­ся, све­ти́ль­ни­че не­ве­че́р­ний церкве́й и бла­го­во́н­ный цве́­те рая́ Бо­же́ст­вен­на­го.

Ра́­дуй­ся, бла­го­чес­ти́­вых пусты́нников руководи́телю, де́вственников же на­ста́в­ни­че и укреп­ле́­ние; ра́­дуй­ся, я́ко гре́ш­ни­ков к по­кая­нию возбужда́еши и все­му́ ро́ду христиа́нскому жизнь ве́ч­ную хода́тайствуеши.

Ра́­дуй­ся, я́ко во све́т­лос­тех свя­ты́х не­из­ре́чен­ныя сла́­вы на­слаж­да́е­ши­ся и непреста́нно Го́с­по­да славосло́виши; ра́­дуй­ся, я́ко в конце́ време́н ве́лия зна́­ме­ния и чу­де­са́ и́ма­ши соверши́ти на утвер­жде́­ние люди́й во и́стинней ве́­ре и на об­ли­че́­ние анти́христа.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 13
О пре­ди́в­ный и пре­сла́в­ный проро́че Бо́­жий Илие́, преве́лий рев­ни́­те­лю по Бо́­зе, дожди́ и бездо́жие, пло­до­но́­сие на зе́м­лю и непло́дие от Бо́­га посыла́яй! Услы́­ши сие́ ма́­лое, бла­го­го­ве́й­но при­но­си́­мое те­бе́ на́­ми мо­ле́­ние и тво­и́м те́п­лым ко Го́с­по­ду пред­ста́­тель­ством со­хра­ни́ нас от бездо́ждия, гла́­да и смертоно́сных бо­ле́з­ней, по­да́ждь же нам благорастворе́ние возду́ха и пло­до­но́­сие, и дух пра́­выя ве́­ры и бла­го­че́с­тия, да из­ба́вль­ше­ся от ве́ч­ных мук, спо­до́­бим­ся ра́йскаго бла­же́н­ства, пою́­ще Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1­й икос «А́н­гел ре́вностию...» и 1­й кондак «Из­бра́н­ный Бо́­гом...».

Мо­ли́т­ва
О прехва́льный и пре­чу́д­ный проро́че Бо́­жий Илие́, просия́вый на зем­ли́ равноа́нгельным жи­ти­е́м тво­и́м, пла́меннейшею ре́вностию по Го́с­по­де Бо́­зе Вседержи́теле, еще́ же зна́мении и чу­де­сы́ пресла́вными, та́же, по кра́йнему благоволе́нию к те­бе́ Бо́­жию, преесте́ственно восхище́нный на о́гненней колесни́це с пло́­тию твое́ю на Не́­бо, сподо́бивыйся бе­се́­до­ва­ти с Преобрази́вшимся на Фаво́ре Спаси́телем ми́­ра и ны́­не в ра́йс­ких селе́ниих вы́­ну пре­бы­ва́яй и пред­сто­я́й Пре­сто́­лу Не­бе́с­на­го Ца­ря́! Услы́­ши нас, гре́ш­ных и непотре́бных, в час сей пред­стоя́­щих пред свя­тою твое́ю ико́­ною и усе́рд­но при­бе­га́ю­щих к хо­да́­тай­ству тво­ему́. Мо­ли́ о нас Человеколю́бца Бо́­га, да по­да́ст нам дух по­кая́­ния и со­кру­ше́­ния о гре­се́х на́­ших и всеси́льною Свое́ю бла­го­да́­тию да помо́жет нам оста́вити пу­ти́ не­че́с­тия, приспева́ти же во вся́ком де́ле бла́зе, да укрепи́т нас в борьбе́ со страсть­ми́ и похотьми́ на́шими; да всади́т в се́рд­це на́­ше дух сми­ре́­ния и кро́­тос­ти, дух братолю́бия и незло́бия, дух терпе́ния и це­ло­му́д­рия, дух ре́вности к Сла́­ве Бо­жией и спа­се́­нию бли́жних. Упраздни́ мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми, проро́че, злы́я обы́чаи ми́­ра, па́­че же поги́бельный и тлетво́рный дух ве́­ка се­го́, заража́ющий христиа́нский род неуваже́нием к Боже́ственней Правосла́вней ве́­ре, к уста́вом Свя­ты́я Це́рк­ве и к за́поведем Госпо́дним, непочте́нием к роди́телем и влас­те́м предержа́щим и низверга́ющий лю­де́й в бе́зд­ну не­че́с­тия, развраще́ния и по­ги́­бе­ли. От­вра­ти́ от нас, пречу́дне проро́че, пред­ста́­тель­ством тво­и́м пра́ведный гнев Бо́­жий и из­ба́­ви вся гра́­ды и ве́­си от бездо́ждия и гла́­да, от стра́шных бурь и землетрясе́ний, от смертоно́сных язв и бо­ле́з­ней, от на­ше́ст­вия вра­го́в и меж­до­усо́б­ныя бра́­ни. Ис­про­си́, проро́че Бо́­жий, от Го́с­по­да па́с­ты­рем на́­шим свя­ту́ю ре́в­ность по Бо́­зе, серде́чное попече́ние о спа­се́­нии пасо́мых, му́дрость в уче́нии и управле́нии, бла­го­че́с­тие и кре́­пость во искуше́ниих, судия́м ис­про­си́ нелицеприя́тие и безкоры́стие, правоту́ и сострада́ние к оби́димым, всем нача́льствующим попече́ние о подчине́нных, ми́­лость и правосу́дие, подчине́нным же поко́рность и послуша́ние ко влас­те́м и усе́рдное ис­пол­не́­ние сво­и́х обя́занностей; да, та́­ко в ми́­ре и бла­го­че́с­тии пожи́вше в сем ве­це, спо­до́­бим­ся прича́стия ве́ч­ных благ в Ца́рст­вии Го́с­по­да и Спа́­са на́­ше­го Иису́­са Хри­ста́, Ему́­же по­до­ба́­ет честь и по­кло­не́­ние со Без­на­ча́ль­ным Его́ От­це́м и Пре­свя­тым Ду́­хом, во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Мо­ли́т­ва во вре́­мя бездо́ждия.
О ве­ли́­кий и пре­сла́в­ный проро́че Бо́­жий Илие́, ре́вности ра́­ди твоея́ по сла́­ве Го́с­по­да Бо́­га Вседержи́теля не терпе́вый зре́­ти идолослуже́ния и не­че́с­тия сыно́в Изра́илевых, облича́вый законопресту́пнаго ца­ря́ Аха́ва и в наказа́ние тех триле́тний глад на зе́м­лю Изра́илеву мо­ли́т­вою твое́ю от Го́с­по­да испроси́вый, да, отве́ргше ме́рзкия и́до­лы и отсту́пльше от непра́вд и беззако́ний, обратя́тся ко Еди́­но­му И́стинному Бо́­гу и ис­пол­не́­нию свя­ты́х Его́ за́­по­ве­дей, вдо­ви́­цу Саре́птскую в гла́де пречу́дно препита́вый и сы́­на ея́ уме́рша мо­ли́т­вою твое́ю воскреси́вый, по проше́ствии же пронарече́ннаго вре́мене гла́­да, со́бранный на го́ру Карми́льскую наро́д изра́ильский в богоотсту́пстве и нече́стии укори́вый, та́же огнь мо­ли́т­вою на же́ртву твою́ с не­бе­се́ испроси́вый и чу́дом сим Изра́иля ко Го́с­по­ду обрати́вый, сту́дныя же про­ро́­ки Ваа́ловы посрами́вый и умерт­ви́­вый, по сих же мо­ли́т­вою па́­ки не́­бо разреши́вый и оби́льный дождь на зе́м­лю испроси́вый и лю́­ди Изра́илевы возвесели́вый! К те­бе́, пре­ди́в­ный уго́д­ни­че Бо́­жий, усе́рд­но при­бе­га́­ем, гре́ш­нии и смире́ннии, томи́ми бездо́ждием и зно́ем: ис­по­ве́­ду­ем, я́ко недосто́йни ес­мы ми́­лос­ти и благодея́ний Бо́­жи­их, досто́йни же па́­че лю́­тых преще́ний гне­ва Его́, ско́р­би же и ну́ж­ды и вся́­ких зол и бо­ле́з­ней. Не бо ходи́хом в стра́се Бо́жии и в путе́х за́­по­ве­дей Его́, но в по́хотех развраще́нных сер­де́ц на́­ших и вся́кий вид греха́ безчи́сленно сотвори́хом; без­за­ко́­ния на́­ша превзыдо́ша гла­ву́ на́­шу, и не́смы досто́йни яви́тися пред лице́ Бо́­жие и зре́­ти на не́­бо. Ис­по­ве́­ду­ем, я́ко и мы, я́ко­же дре́вний Изра́иль, отступи́хом от Го́с­по­да Бо́­га на́­ше­го, а́ще не ве́­рою, то беззако́ньми на́шими, и а́ще не покланя́емся Ваа́лу и други́м ме́рзким и́долом, то раболе́пствуем стра­сте́м и по́хотем на́­шим, служа́ще и́долу чревоуго́дия и сластолю́бия, и́долу корыстолю́бия и честолю́бия, и́долу го́рдости и тщесла́вия, и вслед хо́дим богопроти́вным иноплеме́нным обы́чаем и поги́бельному ду́ху вре́мене. Ис­по­ве́­ду­ем, я́ко се­го́ ра́­ди заключи́ся не́­бо и сотвори́ся а́ки ме́дяно, я́ко заключи́ся се́рд­це на́­ше от ми­ло­се́р­дия и и́с­тин­ныя люб­ве́ ко бли́жнему; се­го́ ра́­ди отверде́ земля́ и соде́лася безпло́дна, я́ко не при­но́­сим Го́с­по­ду на́­ше­му пло­до́в до́б­рых дел; се­го́ ра́­ди несть дождя́ и ро́сы, я́ко не и́ма­мы слез умиле́ния и животво́рной ро́сы Богомы́слия; се­го́ ра́­ди увяде́ всяк злак и трава́ се́льная, я́ко и́зсше в нас вся́­кое благо́е чу́вство; се­го́ ра́­ди омрачи́ся возду́х, я́ко ум наш омрачи́ся сту́дными помышле́ньми и се́рд­це на́­ше оскверни́ся беззако́нными похоте́ньми. Ис­по­ве́­ду­ем, я́ко и те­бе́, проро́че Бо́­жий, проси́ти мы недосто́йни ес­мы. Ты бо, подобостра́стен быв нам че­ло­ве́к, А́н­ге­лом в жи­тии тво­е́м упо­до́­бил­ся еси́ и, а́ки безпло́тный, на не́­бо восхи́щен еси́, мы же сту́дными по́мыслы и дея́ньми на́шими безслове́сным ското́м уподо́бихомся и ду́­шу на́­шу я́ко плоть сотвори́хом. Ты пос­то́м и бде́­ни­ем удиви́л еси́ А́н­ге­лов и че­ло­ве́­ков, мы же, предаю́щеся невоздержа́нию и сластолю́бию, ското́м несмы́сленным уподобля́емся. Ты презе́льною ре́вностию о сла́­ве Бо­жией вы́­ну горе́л еси́, мы же небреже́м о сла́­ве на́­ше­го Творца́ и Го́с­по­да и стыди́мся испове́дывати достопокланя́емое И́мя Его́. Ты не­че́с­тие и злы́я обы́чаи искореня́л еси́, мы же ра́бствуем ду́ху ве́­ка се­го́, поставля́юще богопроти́вныя обы́чаи ми́­ра па́­че за́­по­ве­дей Бо́­жи­их и уста́вов Свя­ты́я Це́рк­ве. И кий грех и непра́вду не сотвори́хом мы, окая́ннии? Истощи́хом беззако́ньми на́шими дол­го­тер­пе́­ние Бо́­жие. Те́м­же правосу́дный Гос­по́дь прогне́вася на нас и во гне́ве Сво­е́м наказа́ нас. Оба́­че ве́­ду­ще ве́­лие дерз­но­ве́­ние твое́ пред Го́с­по­дем и наде́ющеся на лю­бо́вь твою́ к ро́ду челове́ческому, дерза́ем моли́ти тя, прехва́льне проро́че: ми́лостив бу́­ди к нам, недосто́йным и непотре́бным. Умо­ли́ Великодарови́таго и Всеще́драго Бо́­га, да не до кон­ца́ прогне́вается на ны и не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да низ­по́с­лет на жа́ждущую и изсо́хшую зе́м­лю дождь оби́льный и ми́рный, да да́­ру­ет ей пло­до­но́­сие и благорастворе́ние возду́ха. Преклони́ де́йственным тво­и́м хо­да́­тай­ством на ми́­лость Ца­ря́ Не­бе́с­на­го, а́ще не ра́­ди нас, гре́ш­ных и скве́рных, но ра́­ди избра́нных ра­бо́в Его́, не преклони́вших коле́на своя́ пред Ваа́лом ми́­ра се­го́, ра́­ди незло́бивых и несмы́сленных младе́нцев, ра́­ди безслове́сных ското́в и птиц не­бе́с­ных, стра́ждущих за на́­ша без­за­ко́­ния и истаева́ющих от гла́­да, зно́я и жа́жды. Ис­про­си́ нам тво­и́ми благоприя́тными мо­ли́т­ва­ми от Го́с­по­да дух по­кая́­ния и серде́чнаго умиле́ния, дух кро́­тос­ти и воз­дер­жа́­ния, дух люб­ве́ и терпе́ния, дух стра́ха Бо́­жия и бла­го­че́с­тия, да та́­ко, возврати́вшеся от стезе́й не­че́с­тия на пра́вый путь доброде́тели, хо́дим во све́­те за́­по­ве­дей Бо́­жи­их и дости́гнем обетова́нных нам бла­ги́х, бла­го­во­ле́­ни­ем Безнача́льнаго Бо́­га От­ца́, человеколю́бием Единоро́днаго Сы́­на Его́ и бла­го­да́­тию Всесвята́го Ду́­ха, ны́­не, и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

---------------------------------------------------------------------------------------

Каноны святому пророку Илие Фесвитянину
Припев: Святы́й проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас.
Память: 02 августа (20 июля ст. ст.)
Глас 8.


Пе́снь 1.
Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви, в мо́ри дре́вле лю́ди наста́вльшему и в не́м фарао́на со всево́инством погрузи́вшему, пе́снь побе́дную, я́ко просла́вися.

Ви́дети жела́ющии Илии́ чуде́с огнедохнове́нную си́лу, огнезра́чнаго и честна́го язы́ка, ду́ха кре́пость, по достоя́нию собра́хомся.

Устне́, богоно́се, и недоуме́ннаго язы́ка тесноту́ же и худогла́сие, де́йством, е́же в тебе́, Ду́ха отве́рзи и уясни́ к пе́нию чуде́с твои́х.

Дае́ши па́че естества́ повину́вшимся, Сло́ве, честны́м Твои́м повеле́нием и покоря́еши дождю́ две́ри ду́хом, утвержда́емо сло́во содева́я.

Богоро́дичен: Пое́м Го́сподеви, от Де́вы рожде́нному, и ми́р обно́вльшему, и Тоя́ ра́ди на́м жи́знь боже́ственную дарова́вшему, пе́снь побе́дную, я́ко просла́вися.

И́н. Гла́с 8.
Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Орга́н яви́лся еси́, ударя́емь боже́ственным бряца́лом, проро́че пречу́дный, Всеве́дца Бо́га воспева́я, отмще́ние пра́ведно все́м даю́ща по дело́м и́х.

И́же не терпя́ пре́лести, проро́че чу́дный, царя́ обличи́л еси́, непра́вдующа о беззако́нии. Те́мже су́д Бо́жий, по́лн гне́ва, тому́ нане́сл еси́ осужде́ния.

Проро́че и Предте́че благода́ти, боже́ственный Илие́, Аха́ва, нечести́ваго царя́, ты́ я́ко законопресту́пника обличи́в, сту́дныя свяще́нники, я́ко непреподо́бны погуби́л еси́.

Богоро́дичен: Христо́ву Ма́терь в пе́снех воспе́ти досто́йно, ве́рнии, потщи́мся, я́ко Спа́са все́х ро́ждшую, живото́м и сме́ртию влады́чествующаго.

Пе́снь 3.
Ирмо́с: На ка́мени мя́ ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́бося ду́х мо́й, внегда́ пе́ти: не́сть свя́т, я́коже Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Я́ко изря́ден, проро́че, Учрежди́тель, и́же вра́ном творя́ тебе́ гоще́ние, еди́ный, насыща́яй вся́ко живо́тно благоволе́ния. Ему́же вси́ зове́м: Ты́ еси́ Бо́г на́ш, и не́сть свя́та, па́че Тебе́, Го́споди.

Благода́ть Благоде́телю и Строи́телю, вдови́цу и проро́ка напита́вшему неизрече́нным промышле́нием. Ему́же вси́ зове́м: Ты́ еси́ Бо́г на́ш, и не́сть свя́та, па́че Тебе́, Го́споди.

Затвори́вый тучено́сныя о́блаки одожди́ти, пи́щи лиша́еме Саре́ффе, оста́нок бра́шна непреста́нно роси́ти сотвори́. Ты́ же взыва́л еси́: не́сть свя́та, па́че Тебе́, Го́споди.

Богоро́дичен: Ты́ еди́на па́че все́х от ве́ка вели́ким сподо́билася еси́ и па́че естества́: Бо́га бо, Невмести́маго все́ю тва́рию, во чре́ве прия́ла еси́ и воплоти́ла еси́. Те́мже Богоро́дицу Тя́ вси́ почита́ем.

И́н.
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Все́х ми́лостивно, проро́че, наказу́еши и все́х ми́луеши, к тебе́ ве́рою притека́ющих во хра́м тво́й, и по́мощи от тебе́ прося́щии, ника́коже погреши́ша.

Аха́ва, нечести́ваго царя́, ты́, боже́ственный проро́че, обличи́л еси́ и я́ко престу́пника зако́на судо́м Бо́жиим осуди́л еси́.

Безсту́дная цари́ца Иезаве́ль тебе́, боже́ственнейший проро́че, иска́ше уби́ти, я́ко на тоя́ несвяще́нныя свяще́нники по достоя́нию су́д сме́ртный наве́л еси́.

Богоро́дичен: Ме́сто свяще́ния сла́вы и мы́сленную, Чи́стая, трапе́зу, хле́б, Христа́, жи́знь все́х прие́мшую, пое́м Тя́, Влады́чице.

Седа́лен, гла́с 8.
Исто́чника чуде́с, проро́ков удобре́ние вси́ пе́сненно, ве́рнии, восхва́лим, Фесви́тянина Илию́: с пло́тию бо еще́ сы́й безсме́ртен, я́ко ме́ртв уверя́ет ме́ртвых воста́ние. Те́мже дерзнове́ние к Бо́гу име́я, подава́ет исцеле́ния ве́рою прося́щим и мо́лится Христу́ приле́жно согреше́ний оставле́ние пода́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять его́.

Богоро́дичен: В напа́сти многоплете́нныя впа́д от вра́г ви́димых и неви́димых, бу́рею одержи́мь безчи́сленных согреше́ний мои́х, и я́ко к те́плому заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая, ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости. Те́мже, Пречи́стая, из Тебе́ Воплоще́нному без се́мене, моли́ся приле́жно о все́х рабе́х Твои́х, непреста́нно моля́щих Ти ся, Богоро́дице Пречи́стая, моля́щи Его́ при́сно согреше́ний оставле́ние дарова́ти, воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.

Пе́снь 4.
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, слу́х Твоего́ смотре́ния, и просла́вих Тя́, еди́не Человеколю́бче.

Кореносека́тель у́бо яви́лся еси́ зло́бы, му́дре проро́че, доброде́тели же насади́тель, те́мже тя́ ублажа́ем.

Укоря́ше тя́ словесы́ вдови́ца, пи́щею сме́рти, проро́че, о́трока воста́ние уверя́ющи.

Назна́менова сла́ву Тро́ическую я́ве дунове́нием тричи́сленным, ма́тери де́тища жи́ва дарова́.

Ко́ль разже́глся еси́, паля́ Боже́ственным огне́м и ре́вностию, о проро́че, царя́ облича́я, творя́ща беззако́ния.

Богоро́дичен: Мо́лим Тя́, Чи́стая, Бо́га без се́мене заче́ншую, при́сно моли́тися за рабы́ Твоя́.

И́н.
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, слу́х Тво́й и убоя́хся, я́ко неизрече́нным сове́том, Бо́г сы́й Присносу́щный, от Де́вы проше́л еси́, вопло́щся. Сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Христе́, сла́ва си́ле Твое́й.

Венча́ тя Госпо́дь проро́ка, прему́дре, и благода́ть тебе́ да́руя прорица́ти бу́дущая, я́ко настоя́щая. Те́мже, ны́не словесе́м сбытие́ зря́ще, хвала́ми при́сно тя́, я́ко и́стиннаго проро́ка, ублажа́ем.

Ели́ко попремно́гу смиренному́дрием укра́шена проро́ка Твоего́ душа́, Христе́ Бо́же, толи́ко па́че огня́ ре́вностию распала́ема, сту́дныя свяще́нники погуби́.

Лице́м, я́ко зерца́лом разре́шшимся, лицу́ Христо́ву предстои́ши, пречу́дне проро́че, отону́дуже, на́с ми́лостивно посеща́й, да вси́ тя хвала́ми, я́ко проро́ка, ублажа́ем.

Богоро́дичен: Наде́жду, и утвержде́ние, и спасе́ния сте́ну неруши́му Тя́ стяжа́вше, Всепе́тая, зло́бы вся́кия избавля́емся.

Пе́снь 5.
Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви на́с: ра́зве бо Тебе́, ино́го Бо́га не зна́ем.

Зако́н оте́ческий тя́ я́ко моли́твенника всеи́стинна показа́, чудоде́йственника, обраща́юща естества́ стихи́й, Илие́, и преподо́бну же́ртву попаля́юща вода́ми.

Посрами́л еси́ изря́дно, я́ко и́стины служи́телю, преподо́бне, скве́рнаго студа́ проро́ки, всеблаже́нне Илие́, я́ве начерта́в Тро́ическую си́лу.

Сло́вом благода́ти свяще́нствуя, Илие́, закла́л еси́ свяще́нники сту́дныя непови́нными твои́ми рука́ми, я́коже огне́м, ре́вностию опаля́емь.

Богоро́дичен: Тебе́, ро́ждшей Христа́, всему́ Соде́теля, взыва́ем: ра́дуйся, Чи́стая; ра́дуйся, Све́т возсия́вшая на́м; ра́дуйся, вмести́вшая Бо́га Невмести́маго.

И́н.
Ирмо́с: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

И́же боже́ственныя благода́ти явле́на незаходи́мая заря́ и у́м боже́ственнейший, проро́че Илие́, и́скренно стяжа́в, благочести́вых к пе́нию возставля́еши.

Кто́ не удиви́тся боже́ственней ре́вности твое́й, проро́че всече́стне? Кто́ ли не воспое́т Христа́, толи́ку кре́пость тебе́ дарова́вшаго?

От Бо́га, проро́че, украси́лся еси́ проро́чеством, Илие́ пречу́дне, отню́д Бо́гу ве́сь соедини́вся, пре́лесть облича́я, изра́ильтяны к Бо́жию позна́нию приве́л еси́.

Богоро́дичен: Со́лнце ро́ждши, Богоро́дице, незаходи́мое, всего́ мя просвети́, омраче́ннаго страстьми́, и испо́лни мя́ Боже́ственнаго све́та.

Пе́снь 6.
Ирмо́с: Бе́здна согреше́ний обы́де мя́ после́дняя, но, я́ко проро́ка Ио́ну, Го́споди, Го́споди, возведи́ из истле́ния живо́т мо́й.

Сто́лп благоче́стия и жития́ чи́стаго, сади́тель чистоты́ бы́л еси́, а́нгелом же подо́бник, чу́дный Илие́ богоно́се.

Гне́в тя́ пророкоуби́йцы жены́ устраши́в, вяза́ти и реши́ти прии́мша дожде́в тече́ние, чу́дный Илие́, бе́гати твори́т.

Возвы́сил еси́, коле́на преклони́в, ума́ превознесе́нное о́ко, мольбо́ю изря́дною реше́ние творя́, и бразды́ земны́я упои́л еси́ ту́чами.

Богоро́дичен: Купина́ Тя в Сина́и, неопа́льно прибли́жившися огню́, преднапису́ет Ма́терь Присноде́ву, Всепе́тая Богоро́дице Мари́е.

И́н.
Ирмо́с: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Моле́бное пе́ние приноси́ к Бо́гу, проро́че всечестны́й, о все́х, в Боже́ственный хра́м тво́й притека́ющих, да тя́ всегда́, я́ко вели́ка засту́пника, почита́ем.

У́м челове́чь не дости́гнет житие́ твое́, проро́че, по досто́инству похвали́ти: па́че у́бо у́мных чино́в возвели́чился еси́, зря́ Христо́во преображе́ние.

И́же вся́ческих Госпо́дь и Творе́ц на́м яви́ся, по твоему́ проро́честву, блаже́нне Илие́, вся́ челове́ки призыва́я к позна́нию Своему́, я́ко Человеколю́бец.

Богоро́дичен: Мари́е, чи́стый де́вства сосу́де, очи́сти мо́й у́м от страстна́го омраче́ния и испо́лни благода́ти и пра́вды се́рдце мое́, Всенепоро́чная.

Конда́к, гла́с 2:
Проро́че и прови́дче вели́ких де́л Бо́га на́шего, Илие́ великоимени́те, веща́нием твои́м уста́вивый водото́чныя о́блаки, моли́ о на́с еди́наго Человеколю́бца.

И́кос:
Мно́гое челове́ков беззако́ние, Бо́жие же мно́гое человеколю́бие зря́, проро́к смуща́шеся Илия́, яря́ся, и словеса́ неми́лостивна к Ми́лостивному подви́же, прогне́вайся, возопи́в, на отме́щущияся Тебе́, Судие́ пра́ведный! Но утро́бу Блага́го ника́коже подви́же, е́же му́чити Того́ отмета́ющияся: при́сно бо покая́ния все́х жде́т еди́ный Человеколю́бец.

Пе́снь 7.
Ирмо́с: Купина́ в горе́ огнеопа́льная и росоно́сная пе́щь халде́йская, я́ве предписа́ Тя, Богоневе́сто, Боже́ственный бо невеще́ственный в веще́ственнем чре́ве, О́гнь неопа́льно прия́ла еси́. Те́мже из Тебе́ Ро́ждшемуся пое́м: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Пресла́вно Боже́ственною ты́ воображе́нною си́лою обле́кся, пи́щею четыредесятодне́вною, Илие́ чу́дный, до́лгий ше́ствовал еси́ пу́ть. Те́мже в Хори́ве глаго́лал еси́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Хла́д кро́ток показа́ и то́нок Го́спода тебе́, Илие́, по Бо́зе ревну́ющу Вседержи́тели, не ду́х бу́рен, ни тру́с, ни о́гнь страша́яй. Те́мже Иису́су кро́ткому пе́л еси́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоявле́ния сподо́бился еси́ и проро́чества, я́коже вели́кий Моисе́й, проро́ки помазу́я Ду́хом и цари́, Илие́ чу́дный. И, сла́вы на Фаво́ре Христо́вы зри́тель бы́в, пе́л еси́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Ражда́еши без Се́мене Безнача́льнаго и Преве́чнаго Го́спода, О́тча Сы́на, му́дрость же и си́лу, напосле́док, Пречи́стая, па́че естества́ пло́тию, на обновле́ние земны́х. Те́мже из Тебе́ ро́ждшемуся зове́м: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

И́н.
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Лю́ди Изра́илевы, с пятидесятонача́льником к тебе́, боже́ственный Илие́, прише́дшия, огне́м с небесе́, я́ко недосто́йныя, попали́л еси́.

И́же боговиде́нием осия́емь, досто́йно боже́ственнейший проро́к бы́л еси́, Илие́ всечестны́й, и Ваа́ловы же́ртвы отню́д упраздни́л еси́.

Ели́ко Ду́х Пресвяты́й подаде́ прорица́ти, всечестны́й проро́че Илие́, проре́кл еси́ о прише́ствии Сы́на Бо́жия и не погреши́л, всеблаже́нне. Ему́же пое́м: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сту́дным свяще́нником, трапе́зу Иезаве́лину непра́ведно яду́щим, вои́стинну судо́м Бо́жиим и проро́ка руко́ю я́д сме́рти по достоя́нию отры́гнуся.

Богоро́дичен: Спаси́ мя, Ма́ти Бо́жия, содержи́ма глубино́ю согреше́ний, и вся́кия враго́в исхити́ зло́бы, да Твое́, спаса́емь, велича́ю заступле́ние.

Пе́снь 8.
Ирмо́с: Устраши́ся отроко́в благочести́вых сообра́знаго души́ нескве́рнаго те́ла и устрани́ся воспита́нный в безме́рном веществе́ не утружде́н о́гнь, присноживу́щу же, изувя́дщу пла́меню, ве́чнующая пе́снь воспева́шеся: Го́спода, вся́ дела́, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Изря́дно обре́те Аха́в ро́да отраже́ние всегуби́тельное, проро́ка обличе́нием, скве́рнаго уби́йства ме́рзское муче́ние: Фесви́тянин же от огнедохнове́нна ума́ Жизнода́телю пе́снь воспева́ше: Го́спода, вся́ дела́, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Дожди́т тебе́ о́гнь с небесе́, попаля́я, Илие́, одержи́мых пятьдеся́т сугу́бо, я́ко Бо́жию изря́дну служи́телю: Держа́щему бо присноживо́тную жи́знь боголе́пно пе́снь взыва́л еси́: Го́спода, вся́ дела́, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Таи́нника тя́ показа́ Христо́с, я́ко чистоты́ сади́теля и де́вства Пребоже́ственное прозябе́ние на Фаво́ре Боже́ственнаго воплоще́ния, Божества́ непостижи́мый све́т во Свое́й пло́ти показа́в тебе́, зову́щу: Го́спода, вся́ дела́, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Богоро́дичен: Всебога́тна бы́сть утро́ба Бо́жия Ма́тере, я́ко прии́мши Сло́во дебельство́м пло́ти, от Нея́ сме́шена земна́го зра́ка по ипоста́си яви́ся гра́д Бо́жий, в не́мже Вы́шний жи́ти благоволи́. Ему́же пое́м: Го́спода, вся́ дела́, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

И́н.
Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и а́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

И́же вся́ ве́дый, я́ко Бо́г, бу́дущих и бы́ти хотя́щих ра́зум, тебе́, Илие́, я́ко ве́рну су́щу вверя́ет и дале́че су́щая, я́ко бли́з, показу́ет.

Благочести́вым дерзнове́нием вжили́в у́м тво́й, блаже́нне проро́че, прорица́еши разстоя́щаяся, я́ко бли́з су́щая, всечестны́й проро́че.

Очи́стив от вся́кия скве́рны, боже́ственный проро́че, тво́й у́м, те́м и ве́сь свя́т бы́л еси́, к Боже́ственному све́ту все́х наставля́я.

Богоро́дичен: Его́же родила́ еси́, Сло́во, па́че сло́ва, Богороди́тельнице Чи́стая, о на́с моли́, ве́рно чту́щих Тя́.

Пе́снь 9.
Ирмо́с: Я́же пре́жде Со́лнца Свети́льника Бо́га возсия́вшаго, пло́тски к на́м прише́дшаго, из боку́ Деви́чу неизрече́нно воплоти́вшая, Благослове́нная Всечи́стая, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Нетре́нное челове́ки ше́ствие на земли́ пожи́в, ми́лотию струю́ Иорда́нскую Фесви́тянин преше́д, ору́жник возду́шный, неботе́чное соверши́ стра́нное ше́ствие Ду́хом.

Благоче́стия ре́вностию Фесви́тянин опаля́емь, на огнезра́чней колесни́це взима́ется, ми́лоть же све́рже, е́юже, утаи́тися не возмо́же Елиссе́й, оде́явся, прие́млет Боже́ственную благода́ть.

Открове́нне богови́дец Фесви́тянин с Моисе́ем зри́т, я́же о́ко не ви́де, и у́хо не слы́ша, и на се́рдце челове́к земноро́дных не взы́де, воплоще́на Го́спода, на Фаво́ре Вседержи́теля.

Богоро́дичен: Напра́снаго дре́вняго отъя́тельницу осужде́ния и прама́тере исправле́ние, Ю́же ро́да к Бо́гу вину́ присвое́ния, к Зижди́телю мо́ст, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

И́н.
Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Заре́ю невеще́ственною Живонача́льныя Тро́ицы, проро́че Илие́, обожа́емь, те́м тебе́ вси́ к Бо́гу о ми́ре моли́твенника приво́дим, блаже́нне.

На земли́ тя а́нгела позна́хом, боже́ственный проро́че, и на небеси́ отню́д челове́ка Бо́жия, я́коже и Са́м Госпо́дь рече́: поне́же Илия́ челове́к же́сток еси́, согреша́ющу Изра́илю терпе́ти не мо́жеши, взы́ди ты́ ко Мне́, да А́з до́ле сни́ду.

На земли́, боже́ственный проро́че, я́ко безпло́тен, пожи́л еси́ и ны́не, на небеса́ возноси́мь, со а́нгельскими ли́ки ликовству́еши; на́с свы́ше назира́й, пою́щих тя́, блаже́нне.

Богоро́дичен: Но́сиши на объя́тиях Бо́га, нося́щаго вся́ческая, и пита́еши Пита́теля, Чи́стая, на́м уподо́бльшася, Его́же моли́ лю́дем Твои́м дарова́ти все́х лю́тых избавле́ние.

Свети́лен.
Све́т, на о́гненней четвероко́нной колесни́це небоше́ственна тя́ показа́вый ору́жника, Илие́, не пожре́ в коне́ц: о́гнь бо язы́ком о́гненным привле́кл еси́ ни́зу и изсуши́л еси́ ту́чи.

На небе́сныя кру́ги о́гненною колесни́цею возне́слся еси́, ны́не твою́ соверша́ющия па́мять ве́рно назира́я, я́ко Све́та бли́з сы́й, све́т мы́сленный на́м дава́й.

Богоро́дичен: И́же от Бо́га ми́рови пода́нным благи́м Ты́ вина́ была́ еси́, Богоро́дице, но и ны́не моли́ о о́бщем спасе́нии благопреме́ннаго Бо́га.

Комментарии

Комментарии не найдены ...
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
© LogoSlovo.ru 2000 - 2020, создание портала - Vinchi Group & MySites