Акафист и Канон святой равноапостольной великой княгине Ольге.

Святая равноапостольная княгиня Ольга (в Крещении Елена)
Акафист святой равноапостольной великой княгине Ольге
Одобрен: 1911 год
Память: 24 июля (11 июля ст. ст.)
Утвержден для общецерковного использования.

Конда́къ 1
Первоизбра́ннѣй отъ всего́ россíйскаго ро́да, сла́внѣй и равноапо́стольнѣй уго́дницѣ Бо́жіей Ольгѣ соста́вимъ похвалу́, я́ко зарѣ́ во тмѣ́ идолопоклоне́нія свѣ́томъ вѣ́ры возсія́вшей и пу́ть ко Христу́ всѣ́мъ россія́номъ показа́вшей. Ты́ же, я́ко иму́щая дерзнове́ніе къ просла́вльшему тя́ Го́споду, огражда́й на́съ отъ вся́кихъ бѣ́дъ моли́твами твои́ми, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Икосъ 1
Ангеловъ и человѣ́ковъ Творе́цъ, времена́ и лѣ́та во Свое́й вла́сти положи́вый и судьбы́ ца́рствъ и наро́довъ по Свое́й во́ли управля́яй, егда́ восхотѣ́ ро́дъ россíйскій святы́мъ креще́ніемъ просвѣти́ти, тогда́, ви́дя благо́е изволе́ніе се́рдца твоего́, призва́ тя́ пе́рвѣе въ позна́ніе Себе́, да бу́деши всѣ́мъ россія́номъ о́бразъ и наста́вница въ христіа́нстѣй вѣ́рѣ. Сего́ ра́ди восхваля́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, россíйскаго небесе́ у́треннее звѣздо́, отъ первозва́ннаго апо́стола на гора́хъ Кíевскихъ предвозвѣще́нная; ра́дуйся, заре́, во мра́кѣ невѣ́дѣнія свѣ́томъ боговѣ́дѣнія свѣ́тло возоблиста́вшая. Ра́дуйся, до́брая лозо́ виногра́да Христо́ва, отъ ди́віяго язы́ческаго ко́рене прозя́бшая; ра́дуйся, пречу́дная лѣ́торасле, изъ нея́ же ве́ліе правовѣ́рія дре́во на земли́ на́шей возрасте́. Ра́дуйся, первоучи́тельнице и просвѣти́тельнице на́ша; ра́дуйся, я́ко тобо́ю позна́хомъ покланя́тися въ Тро́ицѣ Творцу́. Ра́дуйся, я́ко тебе́ ра́ди пресвято́е и́мя Госпо́дне отъ всѣ́хъ россія́нъ прославля́ется; ра́дуйся, я́ко и твое́ пресла́вное и́мя вку́пѣ съ равноапо́стольнымъ Влади́міромъ во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ ца́рства Россíйскаго восхваля́ется. Ра́дуйся, страны́ на́шея Россíйскія духо́вное сокро́вище; ра́дуйся, всея́ Христо́вы Це́ркве пресла́вное украше́ніе. Ра́дуйся, сто́льнаго гра́да Кíева изря́дная добро́то; ра́дуйся, царю́ на́шему на враги́ блага́я помо́щнице.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 2
Ви́дяще тя́, свята́я Ольго, я́ко кри́нъ въ те́рніи прозя́бшій: ты́ бо а́ще и въ нече́стіи язы́честѣмъ рожде́на была́ еси́, оба́че зако́нъ Бо́жій въ се́рдцѣ твое́мъ напи́санъ всегда́ имѣ́ла еси́ и цѣлому́дріе твое́ я́ко зѣ́ницу о́ка блюла́ еси́, благода́рно пое́мъ ди́вному во святы́хъ Свои́хъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2
Ра́зумомъ твои́мъ вся́ до́брѣ вѣ́дящи, позна́ла еси́, богому́драя Ольго, я́ко и́доли, рука́ма человѣ́ческима сотворе́нніи, не су́ть бо́зи, тѣ́мъ же, отве́ргши ты́я, потща́лася еси́ позна́ти Бо́га и́стиннаго. Сего́ ра́ди, похваля́юще сицево́е твое́ благоразу́міе, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, до́брая же́но, пе́рвѣе всѣ́хъ россія́нъ заблужде́ніе свое́ позна́вшая; ра́дуйся, тщету́ идолопоклоне́нія разумѣ́вшая. Pа́дуйся, и́стиннаго богопозна́нія и пра́выя вѣ́ры усе́рдно иска́вшая; ра́дуйся, еще́ не вѣ́дущи Истиннаго Бо́га, я́ко же Корни́лій со́тникъ, до́брыми дѣ́лы Тому́ угожда́вшая. Ра́дуйся, пре́жде разумѣ́нія зако́на Бо́жія по зако́ну со́вѣсти пра́ведно жи́вшая; ра́дуйся, пре́жде прія́тія христіа́нскія вѣ́ры дѣла́, христіа́номъ подоба́ющая, твори́вшая. Ра́дуйся, держа́ву твою́ отъ наше́ствія супоста́тъ му́жественно защити́вшая; ра́дуйся, въ подчине́нныхъ ти́ лю́дехъ суды́ пра́ведны твори́вшая. Ра́дуйся, прему́дростію отъ Бо́га одаре́нная; ра́дуйся, ца́рственною сла́вою на земли́ и на небеси́ почте́нная. Pа́дуйся, нетлѣ́ніемъ святы́хъ моще́й твои́хъ отъ Бо́га просла́вленная; ра́дуйся, тѣ́ми мно́гая исцѣле́нія вся́кимъ неду́гамъ подава́ющая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 3

Си́лою благода́ти Бо́жіей дви́жима, потща́лася еси́, богому́драя Ольго, дости́гнути Царьгра́да, идѣ́же зря́щи красоту́ церко́внаго благолѣ́пія и послу́шающи уче́нія слове́съ Боже́ственныхъ, распаля́лася еси́ всѣ́мъ се́рдцемъ твои́мъ въ любо́вь Христо́ву, благода́рственно вопію́щи Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 3
Имѣ́я се́рдце я́ко до́брую зе́млю, удо́бь воспрія́ла еси́, Ольго, сѣ́мя святы́я вѣ́ры, позна́вши Христа́ Бо́га Истиннаго. Тѣ́мже и креще́ніе свято́е прія́ла еси́ отъ руку́ патріа́рха Царьгра́да, и́же и предрече́ ти́, я́ко отны́нѣ блажи́ти тя́ и́мутъ россíйстіи сы́нове. Испо́лнити у́бо хотя́ще прорече́ніе сіе́, взыва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, тму́ идолослуже́нія оста́вльшая; ра́дуйся, свѣ́тъ богопозна́нія взыска́вшая. Ра́дуйся, безконе́чныя па́губы вѣ́рою избѣжа́вшая; ра́дуйся, жи́знь вѣ́чную во Христѣ́ стяжа́вшая. Ра́дуйся, въ купе́ли свята́го креще́нія отъ скве́рны грѣхо́вныя омы́вшаяся; ра́дуйся, благода́тію Свята́го Ду́ха духо́вно роди́вшаяся. Pа́дуйся, разу́мная го́рлице, отъ когте́й душепа́губнаго вра́на излетѣ́вшая; ра́дуйся, подъ крилѣ́ Орла́ Небе́снаго прилетѣ́вшая. Pа́дуйся, мно́жество ду́шъ креще́ніемъ съ собо́ю ко Христу́ приве́дшая; ра́дуйся, сего́ ра́ди сугу́бое воздая́ніе отъ Бо́га получи́вшая. Ра́дуйся, съ вѣ́рою несумнѣ́нною приходя́щихъ свѣ́томъ отъ честны́хъ твои́хъ моще́й осіява́ющая; ра́дуйся, душа́мъ и тѣлесе́мъ тѣ́хъ, я́же на по́льзу, подава́ющая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 4
Ка́ко мо́жемъ не удиви́тися благоразу́мію твоему́, Ольго преблаже́нная, и́бо ты́ предложе́ніе царя́ е́ллиновъ о бра́цѣ съ ни́мъ разу́мно отве́ргла еси́, ре́кши тому́: "не бра́ка ра́ди пріидо́хъ сѣ́мо и не соца́рствованія ра́ди съ тобо́ю, но да уневѣ́щуся креще́ніемъ безсме́ртному Жениху́ Христу́ Бо́гу, Его́ же па́че всего́ возлюби́ душа́ моя́, и Ему́ же отны́нѣ во вѣ́ки не преста́ну воспѣва́ти: Аллилу́ія".

Икосъ 4
Слы́шавши отъ крести́вшаго тя́ патріа́рха напу́тственное сло́во о чистотѣ́, постѣ́, моли́твѣ и о всѣ́хъ добродѣ́телехъ, христіа́номъ подоба́ющихъ, слага́ла еси́ сія́ въ се́рдцы твое́мъ, дѣ́лы вся́ та́ исполня́ти обѣщава́яся. Тѣ́мъ же у́бо по до́лгу воспѣва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, усе́рдная слы́шательнице слове́съ Боже́ственныхъ; ра́дуйся, ре́вностная исполни́тельнице зако́на христіа́нскаго. Ра́дуйся, ни́ву се́рдца твоего́ очи́стившая отъ те́рнія душевре́дныхъ страсте́й; ра́дуйся, ороси́вшая ю́ слеза́ми покая́нія. Ра́дуйся, я́ко сѣ́мя сло́ва Бо́жія въ се́рдцы твое́мъ, я́ко на земли́ до́брѣй, укорени́ся; ра́дуйся, я́ко сѣ́мя сіе́ прозябе́ и стори́чный пло́дъ благи́хъ дѣ́лъ принесе́. Ра́дуйся, вдо́вственную твою́ чистоту́ непоро́чно сохрани́вшая; ра́дуйся, воздержа́ніемъ и моли́твою Бо́гу угоди́вшая. Pа́дуйся, ми́лостынею Творца́ уми́лостивившая; ра́дуйся, ни́щія и убо́гія потре́бами снабди́вшая. Pа́дуйся, сы́ну своему́ кня́зю Святосла́ву, непослу́шливу су́щу ма́тери свое́й, кончи́ну злу́ю предре́кшая; ра́дуйся, просвѣще́ніе земли́ Россíйскія свѣ́томъ Христо́ва уче́нія прови́дѣвшая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 5
Боготка́нною оде́ждою свята́го креще́нія обле́кшися и нетлѣ́нною пи́щею пречи́стаго Тѣ́ла и Кро́ве Христо́вы духо́вно укрѣ́пльшися, Ольго преблаже́нная, не убоя́лася еси́ потещи́ къ невѣ́рнымъ сооте́чественникомъ твои́мъ, пре́дкомъ на́шимъ, проповѣ́дати и́мъ Еди́наго Истиннаго Бо́га, Ему́ же ны́нѣ вся́ Россíя, я́ко еди́нѣми усты́, воспѣва́етъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5
Ви́дѣвши, свята́я Ольго, вся́ лю́ди земли́ Россíйскія во тмѣ́ идолослуже́нія погруже́нныя, усе́рдно потща́лася еси́ просвѣти́ти ты́я свѣ́томъ Христо́вы вѣ́ры и сотвори́ти я́ сы́ны дне́ и наслѣ́дники Ца́рствія небе́снаго. Помина́юще у́бо сицево́е твое́ попече́ніе о ни́хъ, благода́рственно зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, прему́драя власти́тельнице наро́да россíйскаго; ра́дуйся, до́брая наста́внице ввѣ́реннаго ти́ ста́да. Ра́дуйся, пе́рвѣй христіа́нстѣй цари́цѣ Еле́нѣ въ ре́вности боже́ственнѣй подража́вшая; ра́дуйся, и и́мя тоя́ во святѣ́мъ креще́ніи прія́вшая. Pа́дуйся, честны́й кре́стъ Христо́въ и святы́я ико́ны изъ Царьгра́да во гра́дъ Кíевъ прине́сшая; ра́дуйся, іере́и и кли́рики съ собо́ю въ Россíю приве́дшая. Pа́дуйся, му́дрыми твои́ми глаго́лы поуча́вшая лю́ди оста́вити тму́ язы́ческаго нече́стія; ра́дуйся, увѣща́вшая и́хъ воспрія́ти свѣ́тъ христіа́нскаго благоче́стія. Ра́дуйся, мно́гія россія́ны свѣ́томъ вѣ́ры Христо́вы просвѣти́вшая; ра́дуйся, нача́ло просвѣще́нія всея́ земли́ Россíйскія положи́вшая. Ра́дуйся, гра́ды Россíйскія проповѣ́даніемъ Христо́ва уче́нія огласи́вшая; ра́дуйся, пе́рвая отъ земли́ Россíйскія ли́ку святы́хъ причте́нная.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 6
Проповѣ́дникомъ духоно́снымъ апо́столомъ подража́вши, Ольго богому́драя, обтекла́ еси́ гра́ды и ве́си держа́вы твоея́, приводя́щи, ели́ко мо́щно бѣ́, лю́ди къ вѣ́рѣ Христо́вѣй и науча́ющи и́хъ воспѣва́ти Еди́ному въ Тро́ицѣ сла́вимому Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6
Утвержда́я въ держа́вѣ твое́й нача́токъ вѣ́ры христіа́нскія, создала́ еси́ хра́мы Бо́жіи во гра́дѣ Кíевѣ и въ странѣ́ рожде́нія твоего́, при рѣцѣ́ Вели́цѣй у гра́да Пско́ва. И та́ко нача́ша россія́не прославля́ти повсю́ду Христа́ Бо́га на́шего, тебѣ́ же, просвѣти́тельницѣ свое́й, похва́льная воспѣва́ти:

Ра́дуйся, я́ко отъ чи́стаго исто́чника святы́я собо́рныя и апо́стольскія Це́ркве чи́стое уче́ніе прія́ла еси́; pа́дуйся, я́ко тѣ́мъ на́съ научи́ла еси́ позна́ти Еди́наго Истиннаго Бо́га. Pа́дуйся, и́дольскихъ тре́бищъ и кумíровъ потреби́тельнице; ра́дуйся, святы́хъ Бо́жіихъ хра́мовъ созида́тельнице. Ра́дуйся, я́ко же и первозва́нный апо́столъ, съ про́повѣдію Ева́нгелія зе́млю Ру́сскую обходи́вшая; ра́дуйся, Вели́кому Новугра́ду и про́чіимъ Россíйскимъ градово́мъ Христо́во въ мíръ прише́ствіе благовѣсти́вшая. Ра́дуйся, на разли́чныхъ мѣ́стѣхъ про́повѣди твоея́ честны́я кресты́ водрузи́вшая; ра́дуйся, я́ко отъ тѣ́хъ мно́гая зна́менія и чудеса́, увѣре́нія ра́ди невѣ́рныхъ, си́лою Бо́жіею содѣва́хуся. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю Всеблагíй Госпо́дь сыново́мъ Россíйскимъ позна́ніе Свое́ яви́лъ е́сть; ра́дуйся, я́ко чрезъ ни́хъ и про́чія мно́гія наро́ды свѣ́томъ вѣ́ры просвѣти́лъ е́сть. Ра́дуйся, я́ко отъ ко́рене твоего́ честна́го Госпо́дь свята́го равноапо́стольнаго кня́зя Влади́міра показа́лъ на́мъ е́сть; ра́дуйся, я́ко о́бразомъ житія́ твоего́ святы́й кня́зь Влади́міръ подви́гся прія́ти христіа́нскую вѣ́ру.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 7
Хотя́ изба́вити сы́на твоего́ Святосла́ва отъ па́губы вѣ́чныя, приле́жно увѣщева́ла еси́ его́ оста́вити почита́ніе и́доловъ и вѣ́ровати въ Бо́га и́стиннаго. Но то́й не вня́тъ ма́тернему наказа́нію твоему́ и не восхотѣ́ нече́стіе свое́ премѣни́ти на благоче́стіе. Тѣ́мже, я́ко невѣ́рный, отчужди́ся жи́зни вѣ́чныя и не сподо́бися съ тобо́ю въ го́рнѣмъ Ца́рствіи воспѣва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 7
Но́вое зна́меніе благоволе́нія Своего́ яви́ тебѣ́ Госпо́дь, егда́, во о́бразъ Пресвяты́я Тро́ицы, три́ пресвѣ́тлыя луча́ съ небесе́ облиста́ на мѣ́стѣ дубра́внѣ, и́хже не то́чію еди́на ты́ зрѣ́ла еси́, но и вси́ су́щіи та́мо лю́діе ви́дѣша, и вку́пѣ съ тобо́ю просла́виша Тріеди́наго Бо́га. Мы́ же, вѣ́дуще сбытіе́ прорече́нія твоего́ о созда́ніи на мѣ́стѣ о́номъ хра́ма и гра́да, ублажа́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, вели́кая Бо́жія уго́днице; ра́дуйся, да́ра проро́чествія отъ Него́ сподо́бльшаяся. Pа́дуйся, Трисія́ннаго небе́снаго свѣ́та зри́тельнице; ра́дуйся, всеблагíя во́ли Бо́жіей о просвѣще́ніи наро́да ру́сскаго пе́рвая исполни́тельнице. Pа́дуйся, гра́да Пско́ва нача́льная основа́тельнице; ра́дуйся, всея́ Россíйскія держа́вы засту́пнице и покрови́тельнице. Pа́дуйся, я́ко изволе́ніемъ Бо́жіимъ держа́ва Россíйская ны́нѣ отъ мо́ря до мо́ря распространи́ся; ра́дуйся, я́ко вся́ гра́ды и ве́си ея́ мно́жествомъ хра́мовъ Бо́жіихъ украси́шася. Ра́дуйся, я́ко въ хра́мѣхъ си́хъ святи́тели и іере́и безкро́вную Же́ртву о лю́дехъ Бо́гу прино́сятъ; ра́дуйся, я́ко со́нмы и́ночествующихъ по всему́ лицу́ земли́ Россíйскія денноно́щно хвалу́ Святѣ́й Тро́ицѣ воспѣва́ютъ. Pа́дуйся, яко обита́теліе гра́да Кíева тя́ превозно́сятъ и ублажа́ютъ; ра́дуйся, я́ко и вси́ правосла́вніи россія́не съ лѣ́тъ дре́внихъ тя́ почита́ютъ и прославля́ютъ.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 8
Стра́нствія земна́го тече́ніе скончава́я, те́плѣ Го́спода моли́ла еси́, Ольго блаже́нная, да, по преставле́ніи твое́мъ, не оста́витъ Онъ земли́ Россíйскія во тмѣ́ невѣ́дѣнія пребыва́ти, но да просвѣти́тъ ю́ свѣ́томъ святы́я вѣ́ры, и вся́ сыны́ Россíйскія да научи́тъ воспѣва́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 8
Вся́ объя́та бы́вши благода́тію Боже́ственною, достохва́льная Ольго, мы́сленными очесы́ зрѣ́ла еси́ просвѣще́ніе всего́ наро́да твоего́ и проро́чески предрекла́ еси́, я́ко мно́зи вели́ціи уго́дницы Бо́жіи, я́ко звѣ́зды свѣ́тлыя, въ земли́ Россíйстѣй возсія́ютъ, е́же уже́ и сбы́стся изволе́ніемъ и благода́тію Всемогу́щаго Бо́га. Сего́ ра́ди по до́лгу воспѣва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, духо́вная на́ша ма́ти, испроси́вшая у Бо́га просвѣще́ніе пра́отцемъ на́шимъ; ра́дуйся, я́ко Всеблагíй Госпо́дь, зря́ добро́ту души́ твоея́, тебе́ ра́ди вся́ лю́ди ру́сскія возлюби́. Ра́дуйся, я́ко тя́ обрѣ́те Христо́съ досто́инъ сосу́дъ, чрезъ него́же нача́ излива́ти благода́ть Свою́ земли́ Россíйстѣй; ра́дуйся, я́ко ты́ предугото́вала еси́ лю́ди твоя́ ко прія́тію вѣ́ры и благода́ти Христо́вы. Pа́дуйся, я́ко прозорли́во предзрѣ́ла еси́ вели́чіе и сла́ву держа́вы твоея́; ра́дуйся, я́ко весели́лася еси́ о предви́дѣнномъ тобо́ю благоче́стіи сыно́въ Россíйскихъ. Ра́дуйся, я́ко, по прорече́нію твоему́, мно́зи святíи отъ ро́да на́шего возсія́ша; ра́дуйся, я́ко и отъ пле́мене твоего́ мно́зи кня́зи Россíйстіи Бо́гу благоугоди́ша и вѣнцы́ сла́вы получи́ша. Pа́дуйся, я́ко и до ны́нѣ въ наро́дѣ ру́сскомъ блюде́тся вѣ́ра и благоче́стіе; ра́дуйся, я́ко не оскудѣ́ша въ не́мъ подви́жницы, благоугожда́ющіи Го́сподеви исполне́ніемъ святы́хъ Его́ за́повѣдей. Ра́дуйся, моли́твами твои́ми въ ско́рбехъ и напа́стехъ на́съ заступа́ющая; ра́дуйся, во обстоя́ніихъ злы́хъ оте́чество на́ше сохраня́ющая и отъ враго́въ избавля́ющая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 9
Вся́кихъ добродѣ́телей испо́лнена бы́вши, Ольго блаже́нная, съ моли́твою во устѣ́хъ предала́ еси́ ду́хъ тво́й въ ру́цѣ Бо́жіи, Иже всели́ тя въ небе́сныя оби́тели и пе́рвую отъ россія́нъ сопричте́ ли́ку святы́хъ уго́дникъ Свои́хъ. Тѣ́мже испроси́ у́бо и на́мъ у Го́спода ми́рную христіа́нскую кончи́ну, да предади́мъ ду́ши на́ша въ ру́цѣ Христа́ Бо́га на́шего, пою́ще Тому́ хвале́бную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 9
Витíи многовѣща́нніи не мо́гутъ досто́йно восхвали́ти тя́, Ольго богому́драя: ка́ко ты́, ни ки́мъ же отъ человѣ́къ учи́ма и увѣщева́ема, позна́ла еси́ тщету́ идолослуже́нія, пра́выя же вѣ́ры взыска́ла еси́ и, я́коже му́дрый купе́цъ, обрѣла́ еси́ безцѣ́нный би́серъ, Христа́, Его́же лицезрѣ́нія на небеси́ наслажда́яся ны́нѣ, не забу́ди на́съ, пре́лестьми мíра сего́ омрача́емыхъ и о бла́гахъ вѣ́чныхъ забыва́ющихъ, да тобо́ю на пу́ть пра́вый наставля́еми, взыва́емъ ти́ ра́достно:

Ра́дуйся, до́брыми твои́ми дѣ́лы и пра́вымъ ума́ и се́рдца изволе́ніемъ пріугото́вившая себе́ жили́ще Боже́ственной благода́ти; ра́дуйся, я́ко Са́мъ Ду́хъ Святы́й учи́тель тебѣ́ бы́сть къ позна́нію Христа́ Сы́на Бо́жія. Ра́дуйся, ни кíихъ же зна́меній и чуде́съ ви́дѣвшая и во Христа́ вѣ́рововшая; ра́дуйся, таково́ю вѣ́рою твое́ю мно́гихъ гони́телей и мучи́телей, ви́дѣвшихъ зна́менія и чудеса́ и не вѣ́ровавшихъ, посрами́вшая. Ра́дуйся, води́тельству Свята́го Ду́ха себе́ преда́вшая; ра́дуйся, соверше́нную поко́рность во́лѣ Бо́жіей показа́вшая. Ра́дуйся, зва́вшему тя́ гла́су благода́ти послу́шна яви́вшаяся; ра́дуйся, съ единона́десятаго часа́ въ вертогра́дѣ Госпо́днемъ потруди́вшаяся и мзду́ съ пе́рвыми получи́вшая. Ра́дуйся, я́ко умудри́ тя Госпо́дь че́сть ца́рскую, бога́тство и сла́ву сочета́ти со смире́ніемъ христіа́нскимъ; ра́дуйся, я́ко си́мъ о́бразомъ я́вѣ показа́вшая на́мъ, я́ко бла́га земны́я не су́ть препя́тіе души́ боголюби́вѣй къ достиже́нію бла́гъ небе́сныхъ. Ра́дуйся, добро́тою цѣлому́дрія и свѣ́тлостію разумѣ́нія просла́вившаяся; ра́дуйся, крѣ́постію вѣ́ры и чистото́ю житія́ твоего́ проро́чества да́ръ отъ Бо́га воспрія́вшая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 10
Пу́ть спасе́нія сыново́мъ Россíйскимъ устроя́я и предсме́ртное проше́ніе твое́ исполня́я, Всеблагíй Госпо́дь возрасти́ во вну́цѣ твое́мъ Влади́мірѣ всѣ́янное тобо́ю сѣ́мя вѣ́ры и чрезъ него́ всю́ зе́млю Россíйскую просвѣти́ святы́мъ креще́ніемъ. Тѣ́мже у́бо прославля́емъ тя́, Ольго блаже́нная, я́ко вино́вницу просвѣще́нія на́шего свѣ́томъ святы́я вѣ́ры, и уми́льно пое́мъ Христу́ Спаси́телю на́шему: Аллилу́ія.

Икосъ 10
Прія́въ свято́е креще́ніе, вну́къ тво́й Влади́міръ, потща́ся изъя́ти изъ земли́ нетлѣ́нныя, испо́лненныя чу́днаго благоуха́нія, мо́щи твоя́, и со святи́телемъ Лео́нтіемъ и всѣ́мъ мно́жествомъ наро́да поста́ви я́ въ це́ркви Пречи́стыя Богома́тери, и отто́лѣ нача́ша источа́тися отъ ни́хъ цѣльбы́ вся́кимъ неду́гомъ, притека́ющимъ съ вѣ́рою. Сего́ ра́ди восхваля́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко благода́ть Свята́го Ду́ха, въ тя́ все́льшаяся, подаде́ нетлѣ́ніе моще́мъ твои́мъ; ра́дуйся, я́ко сотвори́ ты́я цѣльбопода́тельный исто́чникъ вся́кимъ неду́гомъ. Ра́дуйся, святы́я мо́щи твоя́ оста́вльшая въ подтвержде́ніе правоты́ прія́тыя тобо́ю во Христа́ вѣ́ры; ра́дуйся, я́ко бы́вшими отъ ни́хъ чудесы́ мно́зи невѣ́рніи ко Христу́ обрати́шася. Ра́дуйся, чу́дное сія́ніе отъ моще́й твои́хъ испуска́вшая; ра́дуйся, съ маловѣ́ріемъ къ ни́мъ приходя́щихъ ви́дѣти я́ не попуска́вшая. Ра́дуйся, явле́ніемъ моще́й твои́хъ младе́нствовавшую Це́рковь Россíйскую возвесели́вшая; ра́дуйся, прославле́ніемъ и́хъ вну́ка твоего́ Влади́міра зѣло́ обра́довавшая. Ра́дуйся, я́ко и до ны́нѣ благочести́віи лю́діе земли́ Россíйскія сла́вною па́мятію твое́ю услажда́ются; ра́дуйся, я́ко твои́мъ къ Бо́гу хода́тайствомъ вѣ́рніи россія́не мно́гихъ бла́гъ отъ Го́спода сподобля́ются. Ра́дуйся, моли́твами твои́ми о просвѣще́ніи земли́ Россíйскія Бо́га умоли́вшая; ра́дуйся, вско́рѣ мно́гимъ вели́кимъ святы́мъ яви́тися на земли́ Россíйстѣй прорекова́вшая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 11
Пѣ́ніе умиле́нное прино́симъ ти́, уго́днице Бо́жія, и смире́нно тя́ мо́лимъ: моли́ о на́съ Еди́наго Человѣколю́бца Бо́га, да не отврати́тъ лица́ Своего́ отъ на́съ, недосто́йныхъ, при́сно согрѣша́ющихъ и преогорчева́ющихъ бла́гость Его́, но да нака́жетъ на́съ здѣ́, я́ко Оте́цъ чадолюби́вый, о́наможе, въ бу́дущемъ вѣ́цѣ, да спасе́тъ и поми́луетъ, я́ко Судія́ и Мздовоздая́тель пра́ведный, да та́ко изба́вльшеся вѣ́чнаго муче́нія, сподо́бимся съ тобо́ю въ ра́йскихъ оби́телѣхъ воспѣва́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 11
Трисія́ннымъ свѣ́томъ осіява́ема, со всѣ́ми святы́ми предстои́ши ны́нѣ на небеси́ престо́лу Царя́ ца́рствующихъ, Ольго всеблаже́нная, и отту́ду, я́ко свѣтоза́рное свѣти́ло, просвѣща́еши всю́ страну́ Россíйскую, разгоня́я мра́къ заблужде́ній и показу́я пу́ть къ и́стинному просвѣще́нію и небе́сному блаже́нству. Сего́ ра́ди, прославля́юще тя́, глаго́лемъ:

Ра́дуйся, луно́, просвѣще́нная отъ незаходи́маго Со́лнца пра́вды; ра́дуйся, путеводи́тельнице, пра́вую стезю́ къ вѣ́чному спасе́нію на́мъ показу́ющая. Pа́дуйся, мо́щная споспѣ́шнице и укрѣпи́тельнице проповѣ́дниковъ правосла́вныя вѣ́ры; ра́дуйся, при́сная покрови́тельнице благи́хъ наста́вниковъ ю́ношества и всѣ́хъ благотрудя́щихся на по́льзу о́бщую. Pа́дуйся, законода́телей ца́рства Россíйскаго наста́внице и просвѣти́тельнице; pа́дуйся, народоправи́телей и нача́льниковъ ца́рства сего́ му́драя и до́брая свѣтопода́тельнице. Pа́дуйся, крамо́лъ и раздо́ровъ потреби́тельнице; ра́дуйся, всѣ́хъ оби́димыхъ и непра́ведно гони́мыхъ засту́пнице. Pа́дуйся, скорбя́щихъ ско́рая утѣ́шительнице; ра́дуйся, боля́щихъ ми́лостивая исцѣли́тельнице. Pа́дуйся, Царю́ на́шему и всему́ ро́ду Ца́рскому по́мощь моли́твами твои́ми отъ Бо́га подава́ющая; ра́дуйся, всея́ страны́ Россíйскія предста́тельнице и засту́пнице.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 12
Благода́ть Пресвята́го Ду́ха испроси́ на́мъ, наста́внице на́ша, отъ всеще́драго Бо́га и Спа́са на́шего, вразумля́ющую и укрѣпля́ющую на́съ въ дѣ́лѣ спасе́нія, да не безпло́дно бу́детъ въ на́съ всѣ́янное тобо́ю сѣ́мя святы́я вѣ́ры, но да прозя́бнетъ и пло́дъ сотвори́тъ, и́мже бы возмощи́ на́мъ пита́ти ду́ши на́ша въ бу́дущей вѣ́чнѣй жи́зни, идѣ́же вси́ святíи воспѣва́ютъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12
Пою́ще твоя́ мно́гая и пресла́вная благодѣя́нія, явле́нная ца́рству Россíйскому въ просвѣще́ніи того́ свѣ́томъ вѣ́ры Христо́вой, благода́рственная прино́симъ ти́, съ любо́вію зову́ще сицева́я:

Ра́дуйся, богоизбра́нная и богопросла́вленная самоде́ржице земли́ Ру́сскія; ра́дуйся, несокруши́мое огражде́ніе ея́, покро́въ и защище́ніе. Pа́дуйся, дѣ́вамъ россíйскимъ о́бразъ цѣлому́дреннаго житія́; ра́дуйся, ма́теремъ наста́внице зако́ннаго сожи́тія и до́браго ча́дъ воспита́нія. Pа́дуйся, вдови́цамъ пра́вило богоуго́днаго житія́; ра́дуйся, всѣ́мъ россія́номъ учи́тельнице и о́бразъ всѣ́хъ добродѣ́телей. Pа́дуйся, соуча́стнице на небеси́ жре́бія проповѣ́дниковъ вѣ́ры Христо́вы; pа́дуйся, соприча́стница вѣ́чнаго блаже́нства пра́ведныхъ. Pа́дуйся, те́плая о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твеннице; pа́дуйся, усе́рдная о спасе́ніи на́шемъ хода́таице. Ра́дуйся, въ ча́съ сме́рти на́шея о на́съ къ Бо́гу моли́твенница; pа́дуйся, по исхо́дѣ на́шемъ отъ сме́ртнаго сего́ тѣлесе́ по́мощь и утѣше́ніе подаю́щая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 13

О, свята́я равноапо́стольная, вели́кая княги́не Ольго, пріими́ ми́лостивно отъ на́съ хвале́бное благодаре́ніе сіе́ о всѣ́хъ, я́же тобо́ю воздаде́ Госпо́дь на́мъ, отце́мъ и пра́отцемъ на́шимъ и все́й держа́вѣ Россíйстѣй, и моли́ всеблага́го Бо́га проба́вити ми́лость Свою́ на ны́ и на ро́ды родо́въ на́шихъ, утверди́ти ны́ въ правовѣ́ріи и благоче́стіи, храни́ти же отъ всѣ́хъ напа́стей, бѣ́дъ и зо́лъ, да сподо́бимся съ тобо́ю, я́ко ча́да съ ма́терію, во вѣ́ки воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва пе́рвая

О, свята́я равноапо́стольная вели́кая княги́не Ольго, первоуго́днице Россíйская, те́плая о на́съ предъ Бо́гомъ хода́таице и моли́твеннице! Къ тебѣ́ прибѣга́емъ съ вѣ́рою и мо́лимся съ любо́вію: бу́ди на́мъ во все́мъ ко бла́гу помо́щница и споспѣ́шница и я́коже во вре́меннѣй жи́зни тща́лася еси́ просвѣти́ти пра́отцы на́ша свѣ́томъ святы́я вѣ́ры и наста́вити я́ твори́ти во́лю Госпо́дню, та́ко и ны́нѣ, въ небе́снѣй пребыва́я свѣ́тлости, благопрія́тными твои́ми къ Бо́гу моли́твами, вспомоществу́й на́мъ въ просвѣще́ніи ума́ и се́рдца на́шего свѣ́томъ Ева́нгелія Христо́ва, да преспѣва́емъ въ вѣ́рѣ, благоче́стіи и любви́ Христо́вѣ. Въ нищетѣ́ и ско́рби су́щія утѣ́ши, бѣ́дствующимъ пода́ждь ру́ку по́мощи, оби́димыя и напа́ствуемыя заступи́, заблу́дшія отъ пра́выя вѣ́ры и е́ресьми ослѣпле́нныя вразуми́, и испроси́ на́мъ у всеще́драго Бо́га вся́ блага́я и поле́зная въ жи́зни вре́меннѣй и вѣ́чнѣй, да та́ко благоуго́днѣ здѣ́ пожи́вше, сподо́бимся наслѣ́дія бла́гъ вѣ́чныхъ въ безконе́чномъ Ца́рствіи Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же съ Отце́мъ и Святы́мъ Ду́хомъ подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе всегда́, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва втора́я
О, вели́кая уго́днице Бо́жія, богоизбра́нная и богопросла́вленная, равноапо́стольная вели́кая княги́не Ольго! Ты отри́нула еси́ зловѣ́ріе и нече́стіе язы́ческое, увѣ́ровала еси́ во Еди́наго Истиннаго Тріѵпоста́снаго Бо́га и воспрія́ла еси́ свято́е креще́ніе и положи́ла еси́ нача́ло просвѣще́нія земли́ Россíйскія свѣ́томъ вѣ́ры и благоче́стія. Ты́ еси́ духо́вная родонача́льнице на́ша, ты́ по Христѣ́ Спаси́телѣ на́шемъ пе́рвая вино́вница просвѣще́нія и спасе́нія ро́да на́шего. Ты́ еси́ те́плая моли́твенница и хода́таица о ца́рствѣ Всероссíйстѣмъ, о царѣ́хъ его́, народоправи́телѣхъ, во́инствѣ и о всѣ́хъ лю́дехъ. Сего́ ра́ди смире́нно мо́лимъ тя́: при́зри на не́мощи на́ша и умоли́ премилосе́рдаго Царя́ Небе́снаго, да не прогнѣ́вается на ны́ зѣло́, я́ко по не́мощемъ на́шимъ по вся́ дни́ согрѣша́емъ, да не погуби́тъ на́съ со беззако́ньми на́шими, но да поми́луетъ и спасе́тъ на́съ по ми́лости Свое́й, да всади́тъ въ сердца́ на́ша спаси́тельный стра́хъ Сво́й, да просвѣти́тъ Свое́ю благода́тію у́мъ на́шъ, во е́же разумѣ́ти на́мъ пути́ Госпо́дни, оста́вити стези́ нече́стія и заблужде́ній, тща́тися же во стезя́хъ спасе́нія и и́стины, неукло́ннаго исполне́нія за́повѣдей Бо́жіихъ и уста́вовъ святы́я Це́ркве. Моли́, блаже́нная Ольго, Человѣколю́бца Бо́га, да проба́витъ на́мъ вели́кую ми́лость Свою́: да изба́витъ на́съ отъ наше́ствія иноплеме́нныхъ, отъ вну́треннихъ нестрое́ній, мяте́жей и раздо́ровъ, отъ гла́да, смертоно́сныхъ болѣ́зней и отъ вся́каго зла́, да пода́стъ на́мъ благорастворе́ніе возду́ха и плодоно́сіе земли́, да сохрани́тъ и спасе́тъ Благочести́вѣйшаго Госуда́ря на́шего Импера́тора [и́мярекъ] отъ всѣ́хъ ко́зней и навѣ́товъ вра́жіихъ, да да́руетъ Ему́ побѣ́ду на враги́, да испо́лнитъ вся́ блага́я жела́нія Его́, да огради́тъ престо́лъ Его́ му́дрыми и вѣ́рными слуги́, да соблюде́тъ въ судія́хъ и прави́телехъ пра́вду и ми́лость, да да́стъ па́стыремъ ре́вность о спасе́ніи пасо́мыхъ, всѣ́мъ же лю́демъ споспѣше́ніе о е́же усе́рдно слу́жбы своя́ исправля́ти, любо́вь между́ собо́ю и единомы́сліе имѣ́ти, на бла́го оте́чества и святы́я Це́ркве вѣ́рнѣ подвиза́тися, да возсія́етъ свѣ́тъ спаси́тельныя вѣ́ры въ ца́рствѣ на́шемъ, во всѣ́хъ концѣ́хъ его́, да обратя́тся къ вѣ́рѣ невѣ́рующіи, да упраздня́тся вся́ е́реси и раско́лы. Да та́ко пожи́вше въ ми́рѣ на земли́, сподо́бимся съ тобо́ю вѣ́чнаго блаже́нства на небеси́, хва́ляще и превознося́ще Бо́га во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Канон святой равноапостольной княгине Ольге
Припев: Свята́я равноапо́стольная княги́не О́льго, моли́ Бо́га о на́с.
Память: 24 июля (11 июля ст. ст.)
Глас 5.


Пе́снь 1.
Ирмо́с: Велича́ваго фарао́на в мо́ри потопи́вша со ору́жием и вса́дники, Изра́иля же пресла́вно спа́сша и по су́ху прове́дша, пое́м Христа́, я́ко просла́вися.

Вели́чие на́ше и похвала́ ты́ еси́, О́льго Богому́драя: тобо́ю бо от и́дольския ле́сти свободи́хомся. Ны́не моли́ся за ро́д и ро́ды, и́хже Бо́гу привела́ еси́, пою́щи Христа́, я́ко просла́вися.

Велича́ваго диа́вола из Росси́и прогнала́ еси́, нечести́выя куми́ры отню́д сокруши́вши, вся́ лю́ди от беззако́ния свободи́ла еси́, му́дростию науча́ющи пе́ти Христа́, я́ко просла́вися.

Че́рность грехо́вную ба́нею Креще́ния отню́д отмы́ла еси́, Христа́ возлюби́ла еси́, Ему́же предстоя́щи, моли́ся за рабы́ твоя́, ве́рно сла́вящия тя́.

Богоро́дичен: Иса́ия Тя́ же́зл нарица́ет, Пречи́стая, Дави́д же Тя́ — престо́л Госпо́день, Авваку́м — приосене́нную го́ру, купину́ же Тя́ — Моисе́й, мы́ же Тя́ Ма́терь Бо́жию нарица́ем.

Пе́снь 3.
Ирмо́с: Держа́вною руко́ю и си́льным сло́вом Не́бо и зе́млю сотвори́л еси́, ю́же Твое́ю Кро́вию искупи́л еси́, Це́рковь Твою́, я́же о Тебе́ утвержда́ется, зову́щи: я́ко не́сть свя́т, ра́зве Тебе́, Го́споди.

Держа́вною руко́ю, и му́дрыми словесы́, и си́льным сло́вом учи́ла еси́ твоего́ сы́на зако́ну Христо́ву и лю́дем возбрани́ла еси́ жре́ти и́долом, О́льго пресла́вная, в па́мять твою́ ны́не соше́дшеся, тебе́ прославля́ем.

Ты́, я́ко пчела́, до́бру ра́зуму дале́че цвету́щия Христо́вы ве́ры взыска́ла еси́ и, я́ко поро́дный ме́д, Креще́ние в Ца́рствующем гра́де обре́тши, твоему́ гра́ду и лю́дем дарова́ла еси́, его́же вси́ насыще́ни го́рести греха́ отбега́ют.

Ве́сь похва́льный гла́с и мольбу́ ти́, О́льго, прино́сим, тобо́ю бо Бо́га позна́хом, Ему́же ны́не предстои́ши, проси́ ми́ра оте́честву, и на пога́ныя побе́ды, и душа́м на́шим оставле́ния грехо́в, пою́щим тя́, присноблаже́нная.

Богоро́дичен: Прия́телище яви́лася еси́, Де́во, Непристу́пнаго Бо́га, те́м Тя́ пою́т непреста́нно а́нгельстии чи́ни, повину́ющеся Влады́це, Ты́ бо родила́ еси́ Сло́во О́тчее, Собезнача́льное, без отца́: о, чу́до! Святы́й бо Ду́х осени́ Тя́.

Седа́лен, гла́с 3.
По́двиг тво́й чти́м, блаже́нная, ди́вна бо кре́пость ду́ха твоего́, в не́мощи телесе́ я́вльшаяся; язы́ческую ле́сть презре́вши, дерзнове́нно ве́ру пропове́дала еси́ Христо́ву, о́браз на́м подаю́щи ре́вности о Го́споде.

Пе́снь 4.
Ирмо́с: Ду́хом Бо́жиим очи́щся проро́к, дыха́ющим в не́м, Авваку́м Боже́ственный, боя́ся, глаго́лаше: внегда́ прибли́жатся ле́та, позна́н бу́деши, Бо́же, на спасе́ние челове́ков.

Ду́х Бо́жий почи́ на тебе́, я́ко на Девво́ре проро́чице дре́вле, И́мже просвети́вшися, укрепля́ющи Влади́мира разу́мнаго, Сиса́ру диа́вола низложи́ла еси́ в се́ти его́ Креще́нием, я́ко и Вара́ком в пото́це Ки́ссове пре́жде.

Быстрине́ подо́бящися, О́льго Богому́драя, сокруше́нным се́рдцем ста́, моля́щися к Бо́гу, изба́вила еси́ ро́д твои́х люде́й от оскорбле́ния куми́рскаго и от плене́ния вра́жия свободи́ла еси́, Христа́ призыва́ющи на по́мощь на́шу.

В наро́читый де́нь свята́го твоего́ преставле́ния ра́достно пра́зднуем, пе́снь моле́бную Христу́ возсыла́юще, нетле́нным венце́м венча́вшему тя́, О́льго Богому́драя: проси́ на́м оставле́ние грехо́в, сла́вящим тя́ ве́рно.

Богоро́дичен: Тя́, от ко́рене Иессе́ева процве́тшую, Иса́ия я́коже прорече́, Христа́ — Цве́т прозя́бшую, и Первонача́льнаго пло́тию носи́вшую, и Же́зл Бо́жия Ду́ха, хва́лим Тя́, я́ко Бо́жию Ма́терь и Чи́стую Де́ву.

Пе́снь 5.
Ирмо́с: Сло́во Бо́жие Всеси́льное, ми́р всему́ ми́ру посли́ и све́том и́стинным освеща́я и просвеща́я вся́, из но́щи Тя́ сла́вящия.

Я́ко голуби́ца целому́дренная, на фи́никс доброде́телей возшла́ еси́, криле́ свяще́нне посре́бренне иму́щи, и́миже возлете́вши, в ра́йстей пи́щи возгнезди́лася еси́, сла́вная О́льго.

О тебе́ поя́ше Соломо́н пре́жде: вне́ виногра́да ца́рская ма́слина процвете́; ты́ бо святы́й гре́зн Креще́нием в Росси́и насади́ла еси́, творя́щи пло́д покая́ния, о не́мже Са́м Христо́с весели́тся.

Умилосе́рдися, Влады́ко, на новопросве́щенныя лю́ди Твоя́, не преда́ждь на́с в ру́ки пога́ных за мно́жество беззако́ний на́ших, но моли́твами наста́вницы на́шея О́льги изба́ви ны́ от вся́кия напа́сти.

Богоро́дичен: Кропи́те вси́, я́коже пи́шется, о́блацы весе́лия, земны́м: Бо́жий бо Де́тищ Христо́с, очища́яй ми́р от грехо́в, воплоти́ся от Де́вы и да́н бы́сть на́м.

Пе́снь 6.
Ирмо́с: В Це́рковь Небе́сную Святу́ю Твою́ да прии́дет моли́тва моя́, вопию́ Ти́, я́ко Ио́на, из глубины́ се́рдца морска́го: от гре́х мои́х возведи́ мя́, молю́ся Тебе́, Го́споди.

Ре́вность Свята́го Ду́ха в се́рдцы прие́мши, оте́ческое злове́рие возненави́дела еси́, и, Христа́ и́стиннаго Бо́га взыска́вши, ча́до све́та яви́лася еси́, и с пе́рвенцы святы́х на Небесе́х лику́еши.

Но́вая учени́ца Христо́ва в Росси́и яви́лася еси́, обходя́щи гра́ды и се́ла, куми́ры сокруша́ющи и лю́ди уча́щи еди́ному Бо́гу покланя́тися, Его́же моли́ за пою́щия тя́.

О Богоблаже́нная О́льго, помоли́ся за твоя́ ча́да к Бо́гу: ми́р неподви́жимый оте́честву на́шему испроси́ и на́м отпуще́ние грехо́в, при́сно тя́ прославля́ющим.

Богоро́дичен: Позна́вше Тобо́ю неопи́санное Сло́во Бо́жие, Сы́на Единоро́днаго Вседержи́телева, вопие́м Ти́, земни́и: ра́дуйся, благослове́нная Богоро́дице, упова́ние ду́ш на́ших.

Конда́к, гла́с 4.
Воспое́м дне́сь Благоде́теля все́х Бо́га, просла́вльшаго в Росси́и О́льгу Богому́друю, да моли́твами ея́ пода́ст душа́м на́шим грехо́в оставле́ние.

И́кос.
Христиа́н житие́ ви́дящи и непотре́бство язы́ческое уразумева́ющи, си́це в себе́ рекла́ еси́, О́льго Богому́драя: о, бе́здна прему́дрости и бла́гости все́х Творца́! Ка́ко утаи́лся еси́ от мене́ досе́ле? Ка́ко возмогу́ и́долы отны́не чти́ти? Никто́же бо, сла́дкаго вкуси́в, восхо́щет го́рькаго, сего́ ра́ди, а́ще и в ста́рости, призови́ мя́, Свята́я Тро́ице, и пода́ждь ми́ грехо́в оставле́ние.

Пе́снь 7.
Ирмо́с: Пла́мень пе́щный порабо́тиша благочести́вии о́троцы, те́м свы́ше ороси́ я́, гото́вы пали́мы по естеству́, но па́че естества́ му́жески поя́ху: благослове́н еси́, Го́споди, на Престо́ле Сла́вы Ца́рствия Твоего́.

Подо́бно Иуди́фи сотвори́ла еси́, посреде́ куми́рских тели́щ вше́дши, те́х нача́льника сокруши́ла еси́ и демоноче́тцы посрами́ла еси́, вся́ же лю́ди научи́ла еси́ в чистоте́ вопи́ти Христу́: благослове́н еси́, Го́споди, на Престо́ле Сла́вы Ца́рствия Твоего́.

Похва́льными цве́ты, а́ки ца́рский вене́ц, богому́дрей твое́й главе́ в па́мять твою́ прино́сим, ю́же Христо́с нетле́нием венча́, О́льго досточу́дная, моли́ся за твое́ ста́до, изба́вится от вся́каго зла́ вопию́щим: благослове́н еси́, Го́споди, на Престо́ле Сла́вы Ца́рствия Твоего́.

Лива́нскую ли го́ру нарече́м тя́? На тя́ бо роса́ Небе́сная сни́де. Или́ Фисо́н реку́, добре́йший сапфи́р, ка́мень честны́й, Влади́мира иму́щую, и́мже просвети́ся Росси́йская земля́? Но моли́теся за ны́, взыва́юще: благослове́н еси́, Го́споди, на Престо́ле Сла́вы Ца́рствия Твоего́.

Богоро́дичен: Киво́т позлаще́н Тя́ Ду́хом имену́ем, спа́сшую ми́р от пото́па разу́мнаго, Де́во, спаси́ на́с, на Тя́ бо наде́емся и к Тебе́ прибега́ем, отча́янныя в пучи́не от гре́х и напа́стей изба́ви, вопию́щия: благослове́н еси́, Го́споди, на Престо́ле Сла́вы Ца́рствия Твоего́.

Пе́снь 8.
Ирмо́с: Кре́пцыи о́троцы трие́ су́ще, си́лою обо́лкшеся Святы́я Тро́ицы, улови́ша и победи́ша халде́и, и ди́вно измени́ся естество́: ка́ко о́гнь в ро́су прелага́шеся? Без туги́ я́ сохрани́, я́ко пелена́ми, о пролия́вый му́дрость на все́х де́лех Твои́х Бо́же, Тя́ превозно́сим во ве́ки.

Крепка́, я́ко льви́ца, си́лою Свята́го Ду́ха оболче́на, еди́на устреми́ся всю́ду истерза́ти куми́ры, и ди́вно на Небеси́ и на земли́: ка́ко жена́ пре́жде Бо́га познава́ет, е́юже испе́рва всему́ ро́ду паде́ние бы́сть? То́ю же ны́не спасе́ни, пое́м: о пролия́вый му́дрость на все́х де́лех Твои́х Бо́же, Тя́ превозно́сим во ве́ки.

Прему́дрость Бо́жия пре́жде о тебе́ написа́ла е́сть: се́ еси́ до́брая моя́ и прекра́сная, и поро́ка не́сть в тебе́. Бле́ск лица́ твоего́, я́ко ми́ра обоня́ние, назна́меноваше твое́, О́льго, креще́ние, е́же посреде́ куми́рския ле́сти на тебе́ обоня́ Христо́с и все́х на́с от смра́да де́монскаго к покая́нию ми́лостию Свое́ю, приве́л е́сть.

Помяни́ мене́, госпоже́ О́льго, убо́гаго твоего́ раба́, окра́деннаго от врага́ и согреши́вшаго па́че челове́к, и помоли́ся Христу́ пода́ти ми́ проще́ние о все́х согреше́ниих, я́же нечу́вственно соде́ях, окая́нный, да покая́нием вопию́: о пролия́вый му́дрость на все́х де́лех Твои́х Бо́же, Тя́ превозно́сим во ве́ки.

Богоро́дичен: Не пре́зри, Де́во, Твои́х ра́б мольбы́, о Тебе́ бо хва́лимся, Твое́ ма́лое ста́до мы́ есмы́, потщи́ся в заступле́ние на́ше и изми́ ны́ от вра́г на́ших, уще́дри зна́ющия Тя́ Ма́терь Бо́жию и Сы́ну Твоему́ вопию́щия: о пролия́вый му́дрость на все́х де́лех Твои́х Бо́же, Тя́ превозно́сим во ве́ки.

Пе́снь 9.
Ирмо́с: Из Еде́ма изы́де ро́д на́ш пра́бабы ра́ди Е́вы, при́зван же Тобо́ю, ро́ждшею на́м но́ваго Ада́ма — Христа́, во двою́ естеству́, Де́во Чи́стая. Взыгра́ся Ада́м пра́дед, я́ко избы́в пе́рвыя кля́твы, мы́ же Тобо́ю хва́лящеся, я́ко Тебе́ ра́ди Бо́га позна́хом, и Тебе́ велича́ем.

Весели́ся, Е́во прароди́тельнице, и́же бо, тя́ прельсти́в, из Еде́ма изведи́, ны́не же попра́н е́сть твои́м исча́дием. Се́ бо О́льга живо́тное дре́во, Кре́ст Христо́в, в Росси́и водрузи́, и́мже все́м ве́рным ра́й отве́рзеся, мы́ же хва́лящеся, я́ко тоя́ ра́ди Бо́га позна́хом, со Влади́миром сию́ велича́ем.

Жену́ по естеству́ нарица́ем тя́, но па́че си́лы же́нския подви́глася еси́. Тьмы́ твоего́ зла́та истощи́ла еси́, да Христо́в зако́н и учи́теля приобря́щеши, и́мже просвети́ла еси́ зе́млю Росси́йскую, мы́ же тобо́ю хва́лящеся, я́ко тебе́ ра́ди Бо́га позна́хом, с му́ченики тя́ велича́ем.

3акона наста́внице чи́стая и учи́тельнице ве́ры Христо́вы, приими́ похвалу́ от ра́б недосто́йных и моли́тву о на́с сотвори́ к Бо́гу, че́стно творя́щих твою́ па́мять, да от напа́стей, и бе́д, и печа́лей, и лю́тых грехо́в свободи́мся, еще́ же и му́к, жду́щих на́с, изба́ви, мо́лимся ти́, тебе́ непреста́нно велича́ющии.

Богоро́дичен: Се́ Це́рковь, се́ две́рь, се́ Бо́жия гора́ свята́я, се́ же́зл и сосу́д зла́т, се́ исто́чник печа́тан, се́ ра́й святы́й но́ваго Ада́ма, се́ престо́л стра́шный, се́ Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, Засту́пница все́х на́с, пою́щих Ю́.

Свети́лен.
Све́том благода́ти Бо́жией просвеще́нная, свети́льник ве́ры и́стинныя во оте́чествии свое́м возжгла́ еси́, О́льго Богому́драя, и о́браз подала́ еси́ отцу́ на́шему Влади́миру, и́мже и мы́ от тьмы́ неве́дения к Све́ту Христо́ву приведо́хомся.

Комментарии

Комментарии не найдены ...
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
© LogoSlovo.ru 2000 - 2020, создание портала - Vinchi Group & MySites