Акафист и Каноны святому преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу.

Преподобный Серафим Саровский.
Акафист святому преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу
Составитель: мон. Елена (Анненкова)
Одобрен: 23 марта 1904 года
Память: 15 января (02 января ст. ст.); 01 августа (19 июля ст. ст.)
Утвержден для общецерковного использования.


Кондак 1
Из­бра́н­ный чу­до­тво́р­че и пре­ди́в­ный уго́д­ни­че Хрис­то́в, ско́­рый по­мо́щ­ни­че и мо­ли́т­вен­ни­че наш, преподо́бне о́т­че Серафи́ме! Ве­ли­ча́ю­ще просла́вльшаго тя Го́с­по­да, вос­пе­ва́­ем ти по­хва́ль­ная. Ты же, име́яй ве́­лие дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, от вся́­ких нас бед сво­бо­ди́, зо­ву́­щих: Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Икос 1
А́н­ге­лов Тво­ре́ц избра́ тя изнача́ла, да просла́виши жи­ти­е́м тво­и́м пречу́дное и́мя Свя­ты́я Тро́ицы: яви́л­ся бо еси́ во­и́с­тин­ну а́н­гел на зем­ли́ и во пло́­ти се­ра­фи́м; я́ко луч пре­све́т­лый Ве́ч­на­го Со́лн­ца Пра́в­ды, просвети́ся жи­тие́ твое́. Мы же, зря́ще прехва́льныя тру­ды́ твоя́, с благогове́нием и ра́­дос­тию гла­го́­лем ти си­це­ва́я: Ра́­дуй­ся, пра́­ви­ло ве́­ры и бла­го­че́с­тия; ра́­дуй­ся, о́б­ра­зе кро́­тос­ти и сми­ре́­ния. Ра́­дуй­ся, пре­сла́в­ное ве́р­ных ве­ли­ча́­ние; ра́­дуй­ся, прети́хое ско́рбным уте­ше́­ние. Ра́­дуй­ся, прелюби́мое и́ноков похвале́ние; ра́­дуй­ся, живу́щим в ми́­ре преди́вное поможе́ние. Ра́­дуй­ся, Рос­си́й­ския держа́вы сла́­во и ог­раж­де́­ние; ра́­дуй­ся, тамбо́вския стра­ны́ свяще́нное укра­ше́­ние. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 2
Ви́­дя­щи ма́­ти твоя́, преподо́бне о́т­че Серафи́ме, те́плую лю­бо́вь твою́ ко и́ноческому жи­тию, по­зна́ свя­ту́ю во́лю Госпо́дню о те­бе́, и Бо́­гу, я́ко дар соверше́н принося́щи, благослови́ тя на те́сный путь и́ноческий свя­ты́м кресто́м сво­и́м, его́­же до кон­ца́ жи­тия́ тво­его́ на пе́рсех носи́л еси́, зна́менуя ве́­лию лю­бо́вь твою́ к распе́ншемуся за ны Хри­сту́ Бо́­гу на́­ше­му, Ему́­же вси со уми­ле́­нием зо­ве́м: Алли­лу́иа.

Икос 2
Ра́­зум не­бе́с­ный те­бе́ да­ро­ва́­ся, свя́тче Бо́­жий: от ю́нос­ти твоея́ не престая́ помышля́ти о Небе́снем, оста́вил еси́ дом о́тчий Ца́рст­вия Бо́­жия ра́­ди и пра́в­ды Его́. Се­го́ ра́­ди при­ими́ от нас похвалы́ сия́: Ра́­дуй­ся, гра́­да Ку́рска ча́до богоизбра́нное; ра́­дуй­ся, роди́телей бла­го­чес­ти́­вых о́трасль пречестна́я. Ра́­дуй­ся, доброде́тели ма́­те­ре своея́ унасле́дивый; ра́­дуй­ся, благоче́стию и мо­ли́т­ве е́ю науче́нный. Ра́­дуй­ся, на по́д­ви­ги от ма́­те­ре кресто́м благослове́нный; ра́­дуй­ся, благослове́ние сие́ я́ко святы́ню до сме́р­ти со­блю­ды́й. Ра́­дуй­ся, люб­ве́ ра́­ди Го́с­по­да дом оте́ческий оста́вивый; ра́­дуй­ся, вся крас­на́я ми́­ра се­го́ ни во что же вмени́вый. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 3
Си́­ла Вы́ш­ня­го от ю́нос­ти твоея́ во­и́с­тин­ну храня́ше тя, преподо́бне: с вы­со­ты́ бо хра́ма спа́дша со­хра­ни́ тя Гос­по́дь не­вреж­де́н­на, и стра́ждущу ти лю́­те Сама́ Влады́чица ми́­ра яви́­ся, с Небе́с ис­це­ле́­ние прине́сши, зане́ измла́да ве́р­но служи́л еси́ Бо́­гу, вы́­ну взы­ва́я Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 3
Име́я тща́­ние о по́двизе и́но­чес­ка­го рав­но­а́н­гель­на­го жи­тия́, во град свя­ты́й Ки́ев поклоне́ния ра́­ди пре­по­до́б­ным Пече́рским прите́кл еси́, и от уст преподо́бнаго Досифе́а повеле́ние прии́м в пус­ты́­ню Саро́вскую путь свой упра́вити, ве́­рою из­да­ле́­ча облобыза́л еси́ ме́сто свято́е сие́, и та́­мо все­ли́в­ся жи­тие́ твое́ бо­го­угод­ное сконча́л еси́. Мы же, ди­вя́­ще­ся таково́му о те­бе́ Бо́­жию промышле́нию, со уми­ле́­нием во­пи­е́м ти: Ра́­дуй­ся, мирски́я суеты́ отреши́выйся; ра́­дуй­ся, Не­бе́с­на­го Оте́чества пла́менно возжеле́вый. Ра́­дуй­ся, Хри­ста́ всем се́рд­цем воз­лю­би́­вый; ра́­дуй­ся, благо́е и́го Хрис­то́­во на се­бе́ восприе́мый. Ра́­дуй­ся, соверше́ннаго по­слу­ша́­ния ис­по́л­нен­ный; ра́­дуй­ся, свя­ты́х за́­по­ве­дей Гос­по́д­них блюсти́телю ве́р­ный. Ра́­дуй­ся, ум твой и се́рд­це в Бо́­зе моли́твенно утверди́вый; ра́­дуй­ся, сто́л­пе бла­го­че́с­тия не­по­ко­ле­би́­мый. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 4
Бу́­рю злых на­па́с­тей утиша́я, проше́л еси́ весь путь те́сный и ско́рбный по́двига и́но­чес­ка­го, несы́й яре́м пусты́ннаго жи­тия́, затво́ра и молча́ния, многоно́щнаго бде́ния, и та́­ко, бла­го­да́­тию Бо́­жиею вос­хо­дя́ от си́­лы в си́­лу, от дея́ния к богови́дению, пре­се­ли́л­ся еси́ во Оби́­те­ли Го́рния, иде́­же со А́н­ге­лы пое́ши Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4
Слы́­ша­ще и ви́­дя­ще свято́е жи­тие́ твое́, преподо́бне о́т­че Серафи́ме, вся бра́тия твоя́ удивля́хуся те­бе́ и, приходя́ще к те­бе́, поуча́хуся о словесе́х тво­и́х и по́двизех, сла́­вя­ще Го́с­по­да, ди́в­на­го во свя­ты́х Сво­и́х. И мы вси с ве́­рою и лю­бо́­вию вос­хва­ля́­ем тя, преподо́бне о́т­че, и во­пи­е́м ти си́­це: Ра́­дуй­ся, всего́ се­бе́ в же́ртву Го́сподеви принесы́й; ра́­дуй­ся, на вы­со­ту́ без­стра́с­тия возше́дый. Ра́­дуй­ся, во́и­не Хрис­то́в доб­ро­по­бе́д­ный; ра́­дуй­ся, Не­бе́с­на­го Домовлады́ки ра́­бе бла­ги́й и ве́р­ный. Ра́­дуй­ся, пред­ста́­те­лю о нас пред Го́с­по­дем непосты́дный; ра́­дуй­ся, к Бо­го­ро́­ди­це мо­ли́т­вен­ни­че наш не­усы́п­ный. Ра́­дуй­ся, пречу́днаго благоуха́ния кри́не пусты́нный; ра́­дуй­ся, бла­го­да́­ти Бо́­жия со­су́­де не­по­ро́ч­ный. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 5
Бо­же́ст­вен­ный свет осия́ жи­ли́­ще твое́, преподо́бне, ег­да́ боля́щу ти и на од­ре́ сме́рт­нем лежа́щу, Сама́ Пре­чи́с­тая Де́ва, прише́дши к те­бе́ со свя­ты́­ми апо́с­то­лы Петро́м и Иоа́нном, ре­че́: «Сей есть от ро́­да на́­ше­го», - и главе́ тво­е́й косну́ся. А́бие же исцеле́в, воспе́л еси́ бла­го­да́р­не Го́сподеви: Алли­лу́иа.

Икос 5
Ви́­дя враг ро́­да челове́ча чи́с­тое и свято́е жи­тие́ твое́, преподо́бне Серафи́ме, восхоте́ погуби́ти тя: наведе́ бо на тя лю́­ди злы, и́же беззако́нно истяза́ху тя и е́ле жи́ва су́­ща оста́виша; ты же, о́т­че свя­ты́й, я́ко а́г­нец кро́ток, вся пре­тер­пе́л еси́, за оби́дящих тя Го́сподеви моля́ся. Те́м­же мы вси, таково́му тво­ему́ незло́бию ди­вя́­ще­ся, во­пи­е́м ти: Ра́­дуй­ся, в кро́­тос­ти и смире́нии тво­е́м Хри­сту́ Бо́­гу подража́вый; ра́­дуй­ся, незло́бием тво­и́м ду́­ха зло́бы по­бе­ди́­вый. Ра́­дуй­ся, чис­то­ты́ ду­ше́в­ныя и те­ле́с­ныя хра­ни́­те­лю усе́рдный; ра́­дуй­ся, пусты́нниче, дара́ми благода́тными преиспо́лненный. Ра́­дуй­ся, подви́жниче богопросла́вленный и прозорли́вый; ра́­дуй­ся, на­ста́в­ни­че мо­на́­хов пре­ди́в­ный и бо­го­му́дрый. Ра́­дуй­ся, Свя­ты́я Це́рк­ве по­хва­ло́ и ра́­до­ва­ние; ра́­дуй­ся, оби́­те­ли Саро́вския сла́­во и удо­бре́­ние. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 6
Пропове́дует пусты́ня Саро́вская по́д­ви­ги и тру­ды́ твоя́, богоно́сне уго́д­ни­че Хрис­то́в: де́бри бо и леса́ ея́ мо­ли́т­вою облагоуха́л еси́, проро́ку Бо́­жию Илии́ и Крести́телю Госпо́дню Иоа́нну подража́я, и яви́л­ся еси́ пусты́ни прозябе́ние многопло́дное дара́ми Ду́­ха Свя­та́­го, Его́­же де́йствием мно́гая и пре­сла́в­ная соверши́л еси́, под­ви­зая ве́р­ных вос­пе­ва́­ти бла­ги́х По­да́­те­лю Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6
Воз­сия́ в те­бе́ но́вый богови́дец, Моисе́ю подо́бный, Серафи́ме блаже́нне: непоро́чно бо служе́ние олтарю́ Госпо́дню соверша́я, спо­до́­бил­ся еси́ зре́­ти Хри­ста́, во хра́­ме со Безпло́тными Си́лами гряду́ща. Се­му́ Бо́­жию о те­бе́ благоволе́нию ди­вя́­ще­ся, вос­пе­ва́­ем ти си́­це: Ра́­дуй­ся, богови́дче пре­сла́в­ный; ра́­дуй­ся, Све́­том Трисия́нным озаре́нный. Ра́­дуй­ся, Пре­свя­ты́я Тро́ицы слу­жи́­те­лю ве́р­ный; ра́­дуй­ся, Ду́­ха Свя­та́­го жи­ли́­ще украше́н­ное. Ра́­дуй­ся, Хри­ста́ со А́н­ге­лы те­ле́с­ны­ма очи́­ма лицезре́вый; ра́­дуй­ся, в бре́ннем те­ле­си́ ра́йскую сла́­дость пред­вку­си́­вый. Ра́­дуй­ся, Хле́бом Жи́з­ни насыще́нный; ра́­дуй­ся, питие́м без­сме́р­тия напое́нный. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 7
Хо­тя́ Человеколю́бец Гос­по́дь яви́­ти в те­бе́, преподо́бне, Свое́ не­из­ре­че́н­ное к лю́­дем ми­ло­се́р­дие, по­ка­за́ тя я́ко во­и́с­тин­ну све­ти́­ло богосве́тлое: де́лы бо и сло­ве­сы́ тво­и́ми всех приводи́л еси́ ко благоче́стию и любви́ Бо­жией. Те́м­же сия́­ни­ем по́двигов тво­и́х просвеще́ни и хле́бом уче́ния тво­его́ насыще́ни, те­бе́ усе́рд­но ве­ли­ча́­ем и просла́вльшему тя Хри­сту́ во­пи­е́м: Алли­лу́иа.

Икос 7
Но́­ва­го ви́­дя­ще тя избра́нника Бо́­жия, из­да­ле́­ча притека́ху к те­бе́ ве́рнии в ско́р­бех и бо­ле́з­нех; и сих, беда́ми отягче́нных, не отри́нул еси́, источа́я целе́ния, да́руя уте­ше́­ние, предста́тельствуя в мо­ли́т­вах. Те́м­же исхожда́ше во всю зе́м­лю Рос­си́й­скую ве­ща́­ние чу­де́с тво­и́х, и си́­це тя сла́вляху ду­хо́в­ная ча́­да твоя́: Ра́­дуй­ся, па́­сты­рю наш до́б­рый; ра́­дуй­ся, о́т­че ми́лостивый и кро́ткий. Ра́­дуй­ся, вра­чу́ наш ско́­рый и бла­го­да́т­ный; ра́­дуй­ся, не́мощей на́­ших це­ли́­те­лю милосе́рдый. Ра́­дуй­ся, в бе­да́х и об­стоя́­ни­их по­мо́щ­ни­че ско́­рый; ра́­дуй­ся, душ смяте́нных умири́телю пре­сла́­дост­ный. Ра́­дуй­ся, гряду́щая я́ко нас­тоя́­щая прови́девый; ра́­дуй­ся, пре­гре­ше́­ний сокрове́нных обличи́телю прозорли́вый. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 8
Стра́н­ное чу́­до ви́­дим на те­бе́, преподо́бне: я́ко ста́рец сый немощны́й и притру́дный, ты́сящу дний и ты́сящу но́щий на ка́мени в мо­ли́т­ве пребыва́л еси́. Кто дово́лен изрещи́ бо­ле́з­ни и бо­ре́­ния твоя́, блаже́нне о́т­че, я́же пре­тер­пе́л еси́, возде́я преподо́бнии ру́­це твои́ к Бо́­гу, Амали́ка мы́сленнаго побежда́я и Го́сподеви поя́: Алли­лу́иа.

Икос 8
Весь еси́ же­ла́­ние, весь сла́­дость, Сладча́йший Иису́­се! — та́­ко в мо­ли́т­вах взы­ва́л еси́, о́т­че, в пусты́ннем безмо́лвии тво­е́м. Мы же, суето́ю помраче́ннии и во гре­се́х все жи­тие́ ижди́вшии, восхваля́юще лю­бо́вь твою́ ко Го́с­по­ду, си́­це во­пи­е́м ти: Ра́­дуй­ся, лю́бящим и чту́­щим тя хо­да́­таю спа­се́­ния; ра́­дуй­ся, приводя́й гре́ш­ни­ков ко исправле́нию. Ра́­дуй­ся, молча́льниче и затво́рниче пре­ди́в­ный; ра́­дуй­ся, мо­ли́т­вен­ни­че о нас усе́рдный. Ра́­дуй­ся, пла́менную лю­бо́вь ко Го́с­по­ду показа́вый; ра́­дуй­ся, огне́м мо­ли́т­вы стре́лы вра́­жия попали́вый. Ра́­дуй­ся, свеще́ неугаси́мая, мо­ли́т­вою в пусты́ни пламене́ющая; ра́­дуй­ся, све­ти́ль­ни­че, горя́й и светя́й дарова́нии духо́вными. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 9
Все ес­тес­тво́ а́н­гель­ское уди­ви́­ся стра́нному зре́нию: ста́рцу бо, су́щу в затво́ре, Не­бе­се́ и зем­ли́ Цари́ца яви́­ся, повелева́ющи, да откры́ет затво́р свой и да не возбрани́т лю́­дем правосла́вным вни́ти к се­бе́, но да всех пе́­ти научи́т Хри­сту́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9
Ве­ти́и мно­го­ве­ща́н­нии не воз­мо́­гут изрещи́ кре́­пость люб­ве́ твоея́, блаже́нне: пре́дал бо еси́ се­бе́ на служе́ние всем при­хо­дя́­щим к те­бе́, повеле́ние Бо­го­ма́­те­ре ис­пол­ня́я, и был еси́ недоумева́ющим сове́тник бла­ги́й, уныва́ющим уте́­ши­тель, заблужда́ющихся кро́ткое вразумле́ние, бо­ля́­щих врач и цели́тель. Се­го́ ра́­ди во­пи­е́м ти: Ра́­дуй­ся, от ми́­ра в пус­ты́­ню все­ли́­вый­ся, да доброде́тели при­об­ря́­ще­ши; ра́­дуй­ся, из пусты́ни во оби́­тель возврати́выйся, во е́же доброде́тели се́мена се́яти. Ра́­дуй­ся, Ду́­ха Свя­та́­го бла­го­да́­тию осия́нный; ра́­дуй­ся, кро́тосте и сми­ре́­ния ис­по́л­нен­ный. Ра́­дуй­ся, притека́вшим к те­бе́ оте́ц чадолюби́вый; ра́­дуй­ся, в словесе́х люб­ве́ ободре́ние и уте­ше́­ние им подава́вый. Ра́­дуй­ся, приходя́щия к те­бе́ ра́­дос­тию и сокро́вищем именова́вый; ра́­дуй­ся, за лю­бо́вь твою́ свя­ту́ю ра́достей Не­бе́с­на­го Ца́рст­вия сподо́бивыйся. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 10
Спаси́тельнаго тво­его́ по́двига, преподо́бне, дости́г сконча́ния, на мо­ли́т­ве коленопреклоне́нно свя­ту́ю ду́­шу твою́ в ру́­це Бо́жии пре́дал еси́, ю́же А́нгели святи́и вознесо́ша Го­ре́ ко Пре­сто́­лу Вседержи́теля, да со все́­ми свя­ты́­ми пред­стои­ши во сла́­ве невече́рней, воспева́я песнь хвале́бную свя­ты́х Святе́йшему Сло́­ву: Алли­лу́иа.

Икос 10
Сте­на́ всем свя­ты́м и и́ноком отра́да, Пре­свя­та́я Де́ва пред кон­чи­ною твое́ю яви́­ся ти, провозвести́вши бли́зкое твое́ к Бо́­гу от­ше́ст­вие. Мы же, ди­вя́­ще­ся таково́му посеще́нию Бо­го­ма́­те­ре, во­пи­е́м ти: Ра́­дуй­ся, Не­бе­си́ и зем­ли́ Цари́цу лицезре́вый; ра́­дуй­ся, яв­ле́­ни­ем Бо́­жия Ма́­те­ре обра́дованный. Ра́­дуй­ся, весть от Нея́ преселе́нию Небе́сному при­е́мый; ра́­дуй­ся, пра́ведною кон­чи­ною свя́тость жи­тия́ тво­его́ показа́вый. Ра́­дуй­ся, в мо­ли́т­ве пред ико́­ною Бо­го­ма́­те­ре умиле́нный дух твой Бо́­гу пре­да́­вый; ра́­дуй­ся, неболе́зненным исхо́дом прорече́ния твоя́ испо́лнивый. Ра́­дуй­ся, вен­це́м без­сме́р­тия от ру­ки́ Вседержи́теля увенча́нный; ра́­дуй­ся, бла­же́н­ство ра́йское со все́­ми свя­ты́­ми, унасле́довавый. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 11
Пе́­ние непреста́нное Пресвяте́й Тро́­ице вознося́, преподо́бне, всем жи­ти­е́м тво­и́м подви́жник ве­ли́­кий бла­го­че́с­тия яви́л­ся еси́, заблу́ждшим на вразумле́ние, боля́щим ду­ше́ю и те́­лом на ис­це­ле́­ние. Мы же, благода́рни су́ще Го́сподеви за такову́ю ми́­лость Его́ к нам, вы́­ну зо­ве́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 11
Светопода́тельный свети́льник быв в жи­тии, богоблаже́нне о́т­че, и по сме́р­ти тво­е́й возсия́л еси́ я́ко светоза́рное све­ти́­ло Рос­си́й­ския зем­ли́: источа́еши бо от чест­ны́х мо­ще́й тво­и́х то́­ки чу­де́с всем, с ве́­рою и лю­бо́­вию к те­бе́ при­те­ка́ю­щим. Те́м­же мы, я́ко мо­ли́т­вен­ни­ку о нас те́п­ло­му и чудотво́рцу, во­пи­е́м ти: Ра́­дуй­ся, мно́жеством чу­де́с от Го́с­по­да про­сла́в­лен­ный; ра́­дуй­ся, лю­бо́­вию твое́ю все­му́ ми́­ру возсия́вый. Ра́­дуй­ся, люб­ве́ Хри­сто́­вы ве́р­ный после́дователю; ра́­дуй­ся, уте­ше́­ние всем тре́­бую­щим твоея́ по́­мо­щи. Ра́­дуй­ся, ис­то́ч­ни­че чу­де́с неоскудева́емый; ра́­дуй­ся, бо­ля́­щих и неду́жных исцели́телю. Ра́­дуй­ся, воды́ многоцеле́бныя кла́дязю неисчерпа́емый; ра́­дуй­ся, я́ко вся концы́ зем­ли́ на́шея лю­бо́­вию твое́ю объя́л еси́. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 12
Бла­го­да́ть и ве́­лие твое́ дерз­но­ве́­ние пред Бо́­гом ве́­ду­ще, те­бе́, преподо́бне о́т­че, мо́­лим­ся: мо­ли́­ся те́п­ле ко Го́с­по­ду, да храни́т Це́р­ковь Свою́ Свя­ту́ю от не­ве́­рия и рас­ко́­ла, от бед и на­па́с­тей, да по­е́м то­бо́ю благоде́ющему нам Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 12
Пою́­ще твое́ прославле́ние, убла­жа́­ем тя, преподо́бне, я́ко многомо́щна мо­ли́т­вен­ни­ка о нас пред Го́сподом, уте́­ши­те­ля и за­сту́п­ни­ка, и с лю­бо́­вию возглаша́ем ти си́­це: Ра́­дуй­ся, Це́рк­ве Пра­во­сла́вныя по­хва­ло́; ра́­дуй­ся, Оте́честву на́­ше­му щит и ог­раж­де́­ние. Ра́­дуй­ся, путеводи́телю, всех к Не­бе­си́ направля́яй; ра́­дуй­ся, за­щи́т­ни­че наш и покрови́телю. Ра́­дуй­ся, си́­лою Бо́­жиею мно́гая чу­де­са́ соде́явый; ра́­дуй­ся, ри́­зою твое́ю мно́­гия неду́жныя исцели́вый. Ра́­дуй­ся, вся ко́з­ни диа́вольския по­бе­ди́­вый; ра́­дуй­ся, зве́­ри ди́кия кро́тостию твое́ю покори́вый. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 13
О пре­ди́в­ный уго́д­ни­че и ве­ли́­кий чу­до­тво́р­че, преподо́бне о́т­че Серафи́ме, при­ими́ ма́­лое сие́ мо­ле́­ние на́­ше, в по­хва­лу́ те­бе́ возноси́мое, и, пред­стоя́ ны́­не Пре­сто́­лу Ца­ря́ ца́рст­вую­щих, Го́с­по­да на́­ше­го Иису́­са Хри­ста́, мо­ли́­ся о всех нас, да обря́щем ми­ло­се́р­дие Его́ в День Су́дный, в ра́­дос­ти пою́­ще Ему́: Алли­лу́иа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1.

Мо­ли́т­ва преподо́бному Серафи́му Саро́вскому
О пре­чу́д­ный о́т­че Серафи́ме, ве­ли́­кий Саро́вский чу­до­тво́р­че, всем при­бе­га́ю­щим к те­бе́ скоропослу́шный по­мо́щ­ни­че! Во дни зем­на́­го жи­тия́ тво­его́ ни­кто́­же от те­бе́ тощ и неуте́шен оты́де, но всем в сла́­дость бысть ви́дение ли́­ка тво­его́ и благоуве́тливый глас сло­ве́с тво­и́х. К сим же и дар ис­це­ле́­ний, дар про­зре́­ния, дар немощны́х душ врачева́ния оби́лен в те­бе́ яви́­ся. Ег­да́ же при­зва́ тя Бог от зем­ны́х трудо́в к небе́сному упокое́нию, николи́же лю­бы́ твоя́ преста́ от нас, и невозмо́жно есть исчи́слити чу­де­са́ твоя́, умно́жившаяся, я́ко зве́зды не­бе́с­ныя: се бо по всем конце́м зем­ли́ на́шея лю́­дем Бо́­жи­им явля́е­ши­ся и да́руеши им ис­це­ле́­ния. Тем же и мы во­пи­е́м ти: о пре­ти́­хий и кро́ткий уго́д­ни­че Бо́­жий, дерзнове́нный к Не­му́ мо­ли́т­вен­ни­че, николи́же призыва́ющия тя отрева́яй! Вознеси́ о нас благомо́щную твою́ мо­ли́т­ву ко Го́с­по­ду сил, да да́­ру­ет нам вся бла­го­по­треб­ная в жи́з­ни сей и вся к душе́вному спа­се́­нию по­ле́з­ная, да огради́т нас от па­де́­ний гре­хо́в­ных и и́стинному по­кая­нию да научи́т нас, во е́же беспреткнове́нно вни́ти нам в ве́чное Не­бе́с­ное Ца́рст­во, иде́­же ты ны́­не в незаходи́мей сия́еши сла́­ве, и та́­мо вос­пе­ва́­ти со все́­ми свя­ты́­ми Живонача́льную Тро́ицу во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Канон святому преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу (первый)
Припев: Преподо́бне о́тче Серафи́ме, моли́ Бо́га о на́с.
Память: 15 января (02 января ст. ст.); 01 августа (19 июля ст. ст.)
Глас 6.


Пе́снь 1.
Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Го́споди, отве́рзи мои́ недосто́йнеи устне́ и да́ждь ми́ сло́во ра́зума воспе́ти досто́йно па́мять блаже́ннаго Серафи́ма, ны́не со а́нгелы моля́щагося Тебе́, изба́вити на́с от вся́каго лю́таго обстоя́ния.

К Богоро́дице вели́кий моли́твенник бы́л еси́, преподо́бне, Ю́же ви́дети со апо́столы сподо́бился еси́, и ны́не не преста́й моли́твами твои́ми посеща́ти ча́д твои́х.

От ю́ности твоея́, преподо́бне, преда́лся еси́ умо́м Бо́гови, и стра́сти теле́сныя кре́пким воздержа́нием укроти́в, вся́кими доброде́тельми украси́лся еси́, прему́дре.

Богоро́дичен: Всеблага́я Влады́чице, Я́же Преблага́го Бо́га пло́тию ро́ждши, озло́бленное страстьми́ мое́ се́рдце очи́сти, да ве́рою и любо́вию велича́ю Тя́.

Пе́снь 3.
Ирмо́с: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Моли́твами твои́ми, преподо́бне, предстоя́ Бо́гу со а́нгелы, за ве́сь ми́р моли́ся, бра́ни вра́жия потреби́ти и побе́ду на супоста́ты дарова́ти.

От ю́ности ве́рою и любо́вию прилепи́лся еси́ Влады́це вы́шних си́л, преподо́бне Серафи́ме, и, возсия́в в пусты́ни Саро́встей, я́ко со́лнце, в ско́рбех приходя́щим к тебе́ уте́шитель бы́л еси́; моли́ спасти́ся на́м.

Яви́лся еси́, преподо́бне, моля́щимся тебе́ сто́лп непоколеби́мь и прибе́жище все́м притека́ющим во оби́тель Саро́вскую и прие́млющим исцеле́ния благода́ть неоску́дную.

Богоро́дичен: Услы́ша Е́ва прама́терь: в печа́лех роди́ши ча́да; Ты́ же, Чи́стая Де́во, услы́шавши: Госпо́дь с Тобо́ю, ра́дуйся, — ра́дованным гла́сом печа́ль прама́тере потреби́ла еси́.

Седа́лен, гла́с 4:
Жите́йское мо́ре страсте́й воздержа́нием препобеди́в и в приста́нище безстра́стия прите́к, сосу́д воздержа́ния яви́лся еси́, преподо́бне Серафи́ме, моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не: Егда́ предста́ну пред лице́м Созда́теля моего́ в де́нь пра́веднаго суда́ Его́, тогда́, Влады́чице, предста́ни ми́, и му́ки изба́ви мя́ ве́чныя, да не сни́ду во а́д, но да спасу́ся Твои́м, Пресвята́я Богоро́дице, заступле́нием.

Пе́снь 4.
Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Дне́сь све́тло пра́зднует Саро́вская оби́тель па́мять твою́, преподо́бне, и мо́лит тя́: испроси́ у Го́спода вселе́нней ми́р и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Вели́кими по́двиги твои́ми, преподо́бне, я́ко фи́никс, процве́л еси́, словесы́ благопло́дными и непоро́чным житие́м сердца́ притека́ющих к тебе́ услажда́я, и ны́не у́бо моли́ся, да обря́щем ми́лость у Христа́, Спа́са на́шего.

Твои́ми моли́твами о на́с умоли́ Бо́га, преподо́бне Серафи́ме, и грехо́вный мра́к печа́ли на́шея разори́, безстра́стием, ве́рою и любо́вию украси́ все́х, пресла́вную па́мять твою́ чту́щих.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Влады́чице Де́во, Це́рквам красото́, благочести́вым лю́дем держа́во и похвало́, непреста́нно моли́ся Христу́ Бо́гу, да сохрани́т на́с от бе́д моли́твами Твои́ми.

Пе́снь 5.
Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Все́м приходя́щим к тебе́ бы́л еси́ учи́тель и́стинный и к Богоро́дице вели́кий моли́твенник, и ны́не, преподо́бне, не преста́й моля́ся о ча́дех твои́х, я́ко и́маши дерзнове́ние ве́лие.

Да вни́дут ны́не христоимени́тии лю́дие во хра́м оби́тели Саро́вския, к честны́м моще́м твои́м, преподо́бне Серафи́ме, припа́дающе, и да про́сят от тебе́ исцеле́ния, здра́вия и спасе́ния, Христа́ велича́юще.

В нощи́ моля́щу ти ся Бо́гу, преподо́бне, вра́г неви́димый хотя́ше устраши́ти тя́, но, моли́твою твое́ю посра́млен, исчезе́ вселука́вый.

Богоро́дичен: Бо́га, Его́же родила́ еси́, Пречи́стая Мари́е, моли́ рабо́м Твои́м пода́ти прегреше́ний оставле́ние.

Пе́снь 6.
Ирмо́с: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти́: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Свята́я душа́ твоя́ оби́тель бы́сть Бо́гу, в не́йже Оте́ц, Сы́н и Святы́й Ду́х всели́ся, те́мже мо́лим тя́, преподо́бне, наважде́ния вра́жия от чту́щих тя́ отжени́ и ве́рным лю́дем ми́р и здра́вие да́руй.

Вели́кия твоя́ пусты́нныя по́двиги и труды́ и сла́дость уче́ния твоего́ почита́ем, преподо́бне Серафи́ме, и́миже мно́гия приходя́щия к тебе́ просвети́л еси́ и научи́л еси́ воспева́ти Единосу́щную Тро́ицу.

Житие́м чи́стым после́довав Влады́це Христу́, тече́ние до́брое сконча́л еси́, преподо́бне, к ве́чным же оби́телем возше́д, блаже́нне, зри́ши та́мо, я́же а́нгели ви́дят. Те́мже, чту́ще па́мять твою́, Христа́ велича́ем.

Богоро́дичен: Ны́не к Тебе́ прибега́ю, Пречи́стая, спаси́ мя́ моли́твами Твои́ми и соблюди́: ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши, я́ко Ма́ти Всемогу́щаго.

Конда́к, гла́с 2:
Ми́ра красоту́ и я́же в не́м тле́нная оста́вив, преподо́бне, в Саро́вскую оби́тель всели́лся еси́, и та́мо а́нгельски пожи́в, мно́гим пу́ть бы́л еси́ ко спасе́нию, сего́ ра́ди и Христо́с тебе́, о́тче Серафи́ме, просла́ви и да́ром исцеле́ний и чуде́с обогати́. Те́мже вопие́м ти́: ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне о́тче на́ш.

И́кос:
Оста́вив ро́д и дру́ги, бога́тство, я́ко пра́х, вмени́в, в пусты́ни Саро́встей водвори́лся еси́, и на стра́сти, я́ко безпло́тен, подвиза́вся, а́нгелов ликостоя́ния сподо́бился еси́. Те́мже духо́вная разуме́ния прии́м, пода́ждь и на́м, преподо́бне, разу́мно пе́сньми воспе́ти тя́, си́це глаго́лющим: ра́дуйся, Серафи́ме блаже́нне, небе́сный челове́че и земны́й а́нгеле; ра́дуйся, в любви́ Христу́ подража́телю; ра́дуйся, Свята́го Ду́ха оби́тель; ра́дуйся, уныва́ющим ве́лие ра́дование; ра́дуйся, исто́чниче исцеле́ний; ра́дуйся, скорбя́щим душа́м сла́дкое утеше́ние; ра́дуйся, и́ноком ти́хое приста́нище и учи́телю прему́дрый; ра́дуйся, похвало́ земли́ Росси́йския; ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне о́тче на́ш.

Пе́снь 7.
Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла А́нгел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Чу́дно житие́ твое́ яви́ся, преподо́бне, благода́тию Боже́ственнаго Ду́ха испо́лнено, блаже́нну вои́стинну кончи́ну преподо́бных прия́л еси́, о Христе́ ра́дуяся. Мы́ же к Просла́вльшему тя́ взыва́ем: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Мно́жество люде́й, во святу́ю оби́тель соше́дшеся дне́сь, преподо́бне Серафи́ме, честны́м моще́м твои́м покланя́ется, от ни́хже исцеле́ния вси́ почерпа́ем, непреста́нно зову́ще: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Во всю́ зе́млю изы́де веща́ние сие́, я́ко в Саро́ве чудотво́рец пресла́вен яви́ся, исцеле́ний мно́жество источа́я все́м, с ве́рою приходя́щим и вопию́щим: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Богоро́дице Де́во, ро́ждшая Сло́во па́че сло́ва, Зижди́теля Твоего́, Того́ моли́ с преподо́бным Серафи́мом поми́ловати ду́ши на́ша.

Пе́снь 8.
Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Плотски́я стра́сти укроти́в и ми́рови умертви́вся, глаго́лы жи́зни ве́чныя се́рдцем твои́м, блаже́нне, прия́л еси́, науча́я все́х, к тебе́ притека́вших, взыва́ти: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

В прославле́нии честны́х моще́й твои́х, преподо́бне, оби́тель Саро́вская ра́дости испо́лнися. Лю́дие же вси́ ди́вному во святы́х Свои́х Бо́гу взыва́ху: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благода́тию Боже́ственнаго Ду́ха испо́лнен сы́й, преподо́бне Серафи́ме, ве́рным лю́дем, творя́щим святу́ю па́мять твою́, моли́твами твои́ми испроси́ грехо́в проще́ние, вопию́щим: де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Богоро́дичен: Спасе́ния Хода́таица на́м яви́лася еси́, Богоро́дице, ро́ждшая Спа́са и Влады́ку все́х, те́мже мо́лим Тя́: спасе́ния сподо́би все́х, песносло́вящих Тя́ ве́рно во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.
Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти; Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и, Тя́ ублажа́ем.

Недосто́йными усты́ воспева́емое тебе́ ма́лое хвале́ние на́ше, преподо́бне, не пре́зри, но приими́ и все́х, прославля́ющих тя́, освяти́, бе́д, и напа́стей, и ве́чнаго муче́ния изба́ви, да тя́ при́сно воспева́ем.

Мра́з нощны́й и ва́р дневны́й во уедине́нии пусты́ннем до́блественне претерпе́в, до́м Прему́дрости Бо́жия бы́л еси́ и к сия́нию невече́рнему восте́кл еси́; моли́ спасти́ся на́м.

Сла́вится дне́сь оби́тель, в не́йже яре́м Христо́в прия́ти изво́лил еси́: та́мо бо, в пусты́ни, дни́ твоя́ пребы́л еси́, и твои́ми уче́ньми мно́ги приходя́щия к тебе́ вразуми́в, научи́л еси́ бы́ти ча́да Це́ркве Христо́вы.

Богоро́дичен: Ты́ еси́ кре́пость на́ша, Ты́ еси́ похвала́ и ра́дование, Храни́тельница на́ша, заступле́ние, прибе́жище и Предста́тельница непобеди́мая, Пречи́стая Богоро́дице, спаси́ рабы́ Твоя́.

Свети́лен.

Прииди́те, вси́ ве́рнии, свяще́нными пе́сньми восхва́лим ди́внаго в чудесе́х преподо́бнаго Серафи́ма, но́ваго свети́льника Росси́йския земли́, а́нгелом собесе́дника и те́плаго моли́твенника к Бо́гу о чту́щих святу́ю па́мять его́.

Сла́ва, и ны́не: По Бо́зе упова́ние иму́ще на Тя́, Пречи́стая Богоро́дице, мо́лим Ти ся: Ро́ждшагося из Тебе́ умоли́ дарова́ти ми́р вселе́нней и ве́лию ми́лость.

Канон святому преподобному Серафиму Саровскому, чудотворцу (второй)
Припев: Преподо́бне о́тче Серафи́ме, моли́ Бо́га о на́с.
Память: 15 января (02 января ст. ст.); 01 августа (19 июля ст. ст.)
Глас 8.


Пе́снь 1.

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

По за́поведи Влады́ки Христа́ у́зким и те́сным путе́м вше́л еси́, преподо́бне, в Ца́рство небе́сное, широ́кий и простра́нный пу́ть возненави́дев, и ны́не моли́ся о на́с, творя́щих пресве́тлую па́мять твою́.

От ю́ности на безстра́стия го́ру возше́д и кре́ст сво́й взе́м, невозвра́тно Христу́ после́довал еси́, и духо́вную му́дрость стяжа́в, Го́рняго Иерусали́ма дости́гл еси́, преподо́бне, моли́ о на́с Еди́наго Человеколю́бца.

Ны́не предстоя́, преподо́бне Престо́лу Бо́жию, моли́ся о стране́ на́шей изба́витися от наше́ствия иноплеме́нных, и христолюби́вым лю́дем земли́ Росси́йския спасе́ние испроси́ моли́твами твои́ми, преподо́бне.

Богоро́дичен: С ве́рою и любо́вию притека́ющих к Тебе́ и со стра́хом пою́щих Тя́ моли́твенный гла́с услы́ши, Влады́чице.

Пе́снь 3
Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Моли́ся, блаже́нне, Христу́ Бо́гу изба́витися на́м от гла́да и па́губы, от напра́сныя сме́рти, от та́йных прегреше́ний и помышле́ний лука́вых, да чи́стым се́рдцем Христу́ возопии́м: моли́твами преподо́бнаго спаси́ на́с, Го́споди.

Кро́тостию и смире́нием после́дуя Влады́це Христу́, все́м вся́ вои́стинну бы́л еси́, бога́тых же и убо́гих неосла́бно благоче́стию поуча́я, бу́дущая, я́ко настоя́щая, прови́дел еси́. Моли́ Христа́ Бо́га, преподо́бне, согреше́ний на́ших оставле́ние дарова́ти.

Изба́ви оби́тель твою́, преподо́бне, от вся́каго наве́та вра́жия и испо́лни ю́ любве́ и благода́ти, е́же не помышля́ти о жите́йских, но душеспаси́тельныя дости́гнути добро́ты моли́твами твои́ми.

Богоро́дичен: Упова́ние и наде́жда на́ша Ты́ еси́, Пречи́стая Влады́чице, спаси́ держа́ву правосла́вную и лю́ди Твоя́, моля́щияся и и́мя Твое́ призыва́ющия.

Седа́лен, гла́с 4:
Жите́йское мо́ре страсте́й воздержа́нием препобеди́в и в приста́нище безстра́стия прите́к, сосу́д воздержа́ния яви́лся еси́, преподо́бне Серафи́ме, моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не: Егда́ предста́ну пред лице́м Созда́теля моего́ в де́нь пра́веднаго суда́ Его́, тогда́, Влады́чице, предста́ни ми́, и му́ки изба́ви мя́ ве́чныя, да не сни́ду во а́д, но да спасу́ся Твои́м, Пресвята́я Богоро́дице, заступле́нием.

Пе́снь 4.
Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́, и просла́вих Твое́ Божество́.

Не то́кмо свята́я оби́тель Саро́вская, но и вся́ Росси́йская земля́ име́ет тя́, блаже́нне, моли́твенника те́плаго и ско́раго помо́щника, кре́пкаго и непобеди́маго засту́пника и хода́тая о душа́х на́ших.

Бу́ди о на́с моле́бник и хода́тай ко Пресвяте́й Тро́ице, и подви́гни на моли́тву с тобо́ю ли́ки святы́х, и́хже житию́ поревнова́л еси́, преподо́бне, с ни́миже ку́пно моли́ся о ми́ре и устрое́нии всего́ ми́ра, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м в ве́це се́м и в бу́дущем жи́знь ве́чную насле́дуем.

В по́стницех вели́к бы́в, преподо́бне, те́сное и́ноческое в пусты́ни житие́ проходи́л еси́, и сие́ во умиле́нней моли́тве сконча́л еси́; моли́ спасти́ся на́м.

Богоро́дичен: Ты́ еси́, Пречи́стая Богоро́дице, прибе́жище на́ше и утвержде́ние, моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего пода́ти на́м спасе́ние и грехо́в оставле́ние.

Пе́снь 5.
Ирмо́с: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Посто́м и непреста́нною моли́твою просла́вил еси́, преподо́бне, оби́тель Саро́вскую, еле́ем от ико́ны Влады́чицы помазу́я неду́жныя и те́м исцеле́ние неоску́дно подава́я, и ны́не моли́ся спасти́ся душа́м на́шим.

Святи́телие и свяще́нницы, сора́дуйтеся и́ноком Саро́вским, и прости́и лю́дие, вку́пе воспо́йте блаже́ннаго отца́, обурева́емых скорбьми́ ти́хое приста́нище, врача́ душе́вным и теле́сным неду́гом ско́раго.

Принеси́ моли́твы твоя́, преподо́бне, я́ко же́ртву благоприя́тну и непоро́чну, ко Пресвяте́й Тро́ице, и не забу́ди на́с, ны́не творя́щих па́мять твою́, ми́лость испроси́ ненави́дящим, оби́дящим и вражду́ющим на на́с, и изба́ви все́х от вся́кия ско́рби.

Богоро́дичен: Упра́ви у́м мо́й, Влады́чице, обурева́емый страстьми́ мно́гими, спаси́, Богоро́дице, к Тебе́ прибега́ющия, ины́я бо по́мощи, Чи́стая, ра́зве Тебе́, не зна́ем.

Пе́снь 6.
Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Грехо́в испо́лнени вси́ есмы́, твоя́ же моли́твы, преподо́бне Серафи́ме, я́ко кади́ло благово́нно, ко Го́сподеви восхо́дят. Ны́не мо́лим тя́: волну́ющееся в земли́ на́шей мо́ре зла́го неве́рия изсуши́ и спасе́ние душа́м на́шим от Го́спода испроси́.

Блаже́н вои́стинну бы́л еси́, преподо́бне Серафи́ме, нището́ю бога́тство и пла́чем ра́дость стяжа́в, ю́же приходя́щим оби́льно подава́л еси́, и ны́не лучи́ чуде́с источа́еши и исцеля́еши все́х, с ве́рою к тебе́ притека́ющих.

В пусты́ни кладене́ц ископа́в твои́ма рука́ма, преподо́бне, приходя́щия жа́ждущия лю́ди напои́л еси́, и ны́не мно́гим неду́жным водо́ю кладенца́ сего́ боле́зни исцеля́еши; вои́стинну ди́внаго моли́твенника и чудотво́рца все́м, преподо́бне, Влады́ка тя́ показа́.

Богоро́дичен: Вои́стинну Тя́, Ма́терь Бо́жию, испове́дуем, и́стинную Богоро́дицу: Твои́м бо Рождество́м тле́ннаго осужде́ния изба́вихомся, милосе́рдия ра́ди Человеколю́бца Бо́га, и к жи́зни нетле́нней воззва́ни бы́хом.

Конда́к, гла́с 2:
Ми́ра красоту́ и я́же в не́м тле́нная оста́вив, преподо́бне, в Саро́вскую оби́тель всели́лся еси́, и та́мо а́нгельски пожи́в, мно́гим пу́ть бы́л еси́ ко спасе́нию, сего́ ра́ди и Христо́с тебе́, о́тче Серафи́ме, просла́ви и да́ром исцеле́ний и чуде́с обогати́. Те́мже вопие́м ти́: ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне о́тче на́ш.

И́кос:
Оста́вив ро́д и дру́ги, бога́тство, я́ко пра́х, вмени́в, в пусты́ни Саро́встей водвори́лся еси́, и на стра́сти, я́ко безпло́тен, подвиза́вся, а́нгелов ликостоя́ния сподо́бился еси́. Те́мже духо́вная разуме́ния прии́м, пода́ждь и на́м, преподо́бне, разу́мно пе́сньми воспе́ти тя́, си́це глаго́лющим: ра́дуйся, Серафи́ме блаже́нне, небе́сный челове́че и земны́й а́нгеле; ра́дуйся, в любви́ Христу́ подража́телю; ра́дуйся, Свята́го Ду́ха оби́тель; ра́дуйся, уныва́ющим ве́лие ра́дование; ра́дуйся, исто́чниче исцеле́ний; ра́дуйся, скорбя́щим душа́м сла́дкое утеше́ние; ра́дуйся, и́ноком ти́хое приста́нище и учи́телю прему́дрый; ра́дуйся, похвало́ земли́ Росси́йския; ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне о́тче на́ш.

Пе́снь 7.
Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Поми́луй на́с, Го́споди, и от вся́каго зла́ душетле́ннаго сохрани́ моли́твами уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Серафи́ма, да вси́ уми́льно вопие́м Ти́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Кто́ не почуди́тся, кто́ не просла́вит неизсле́димую глубину́ милосе́рдия Твоего́, Го́споди, я́ко яви́л еси́ всему́ ми́ру уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Серафи́ма, моли́твенника те́плаго о на́с, вопию́щих Тебе́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Благода́рное сие́ пе́ние, от на́с приноси́мое тебе́, преподо́бне Серафи́ме, приими́ и все́м на́м, пра́зднующим святу́ю па́мять твою́ и покланя́ющимся ра́це моще́й твои́х, исцеле́ние да́руй, вопию́щим: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Ты́ еси́, Пресвята́я Богоро́дице, прибе́жище на́ше и утвержде́ние, моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего пода́ти на́м спасе́ние и грехо́в оставле́ние.

Пе́снь 8
Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и а́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Доброде́тельному житию́ твоему́, преподо́бне, позави́дев, вра́г вселука́вый восхоте́ запя́тие тебе́ сотвори́ти, ты́ же, благода́тию Бо́жиею и моли́твами Влады́чицы посрами́в того́, Бо́га просла́вил еси́, песносло́вя: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Я́ко мо́лния, блиста́ющися, све́тится на поднебе́сней, та́ко и веща́ния о твои́х, преподо́бне, чудесе́х во всю́ зе́млю изыдо́ша. Мы́ же, дивя́щеся сла́ве твое́й, вопие́м: де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Су́етными и стра́стными помышле́нии мяту́щийся у́м на́ш исцели́, преподо́бне, во́лны зла́го неве́рия в земли́ на́шей укроти́, разсла́бленная жите́йскими попече́нии сердца́ на́ша укрепи́, да сла́вим Христа́ Соде́теля во вся́ ве́ки.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, престо́ле Госпо́день огнезра́чный; ра́дуйся, заре́ невеще́ственнаго блиста́ния; ра́дуйся, о́блаче возсия́вшаго Со́лнца пра́веднаго, Христа́ Спа́са на́шего, Его́же превозно́сим во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.
Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Вели́ким отце́м, дре́вле в посте́ и по́двизех просия́вшим, поревнова́в, преподо́бне, чрез вся́ дни́ живота́ твоего́ в моли́тве, слеза́х и труде́х пребы́л еси́, до́ндеже дости́гл еси́ небе́сныя оби́тели, те́мже тя́ досто́йно ублажа́ем.

Кре́пкою си́лою Христо́с Бо́г тя́ препоя́са и укрепи́ побежда́ти ко́зни де́монския, преподо́бне. Те́мже ны́не мо́лим тя́: моли́ Человеколю́бца Бо́га, да изба́вит все́х на́с от вра́жиих нахожде́ний и искуше́ний и спасе́т ду́ши на́ша.

В боле́знех и ско́рбех на́ших к тебе́, преподо́бне, прибега́ем и из глубины́ душе́вныя вопие́м: бу́ди на́м небу́рное приста́нище и боле́знем ско́рый цели́тель и изба́ви на́с от вся́каго неду́га и ну́жды, да тя́ непреста́нно велича́ем.

Богоро́дичен: Еди́наго от Святы́я Тро́ицы, Сло́ва и Сы́на родила́ еси́, Де́во Пречи́стая, Его́же с преподо́бными и пра́ведными моли́ о рабе́х Твои́х, ве́рою прося́щих грехо́в проще́ния.

Свети́лен.
Прииди́те, вси́ ве́рнии, свяще́нными пе́сньми восхва́лим ди́внаго в чудесе́х преподо́бнаго Серафи́ма, но́ваго свети́льника Росси́йския земли́, а́нгелом собесе́дника и те́плаго моли́твенника к Бо́гу о чту́щих святу́ю па́мять его́.

Сла́ва, и ны́не: По Бо́зе упова́ние иму́ще на Тя́, Пречи́стая Богоро́дице, мо́лим Ти ся: Ро́ждшагося из Тебе́ умоли́ дарова́ти ми́р вселе́нней и ве́лию ми́лость.

Комментарии (1)

Всего: 1 комментарий
  
#1 | Андрей Рыбак »» | 14.01.2019 21:34
  
2
Из­бра́н­ный чу­до­тво́р­че и пре­ди́в­ный уго́д­ни­че Хрис­то́в, ско́­рый по­мо́щ­ни­че и мо­ли́т­вен­ни­че наш, преподо́бне о́т­че Серафи́ме! Ве­ли­ча́ю­ще просла́вльшаго тя Го́с­по­да, вос­пе­ва́­ем ти по­хва́ль­ная. Ты же, име́яй ве́­лие дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, от вся́­ких нас бед сво­бо­ди́, зо­ву́­щих: Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
© LogoSlovo.ru 2000 - 2020, создание портала - Vinchi Group & MySites