Акафист и канон преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу

Преподобный Серафим Саровский.
Память: 15 января (02 января ст. ст.); 01 августа (19 июля ст. ст.)

Акафист святому преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу
Составитель: мон. Елена (Анненкова)
Одобрен: 23 марта 1904 года


Кондак 1
Из­бра́н­ный чу­до­тво́р­че и пре­ди́в­ный уго́д­ни­че Хрис­то́в, ско́­рый по­мо́щ­ни­че и мо­ли́т­вен­ни­че наш, преподо́бне о́т­че Серафи́ме! Ве­ли­ча́ю­ще просла́вльшаго тя Го́с­по­да, вос­пе­ва́­ем ти по­хва́ль­ная. Ты же, име́яй ве́­лие дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, от вся́­ких нас бед сво­бо­ди́, зо­ву́­щих: Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Икос 1
А́н­ге­лов Тво­ре́ц избра́ тя изнача́ла, да просла́виши жи­ти­е́м тво­и́м пречу́дное и́мя Свя­ты́я Тро́ицы: яви́л­ся бо еси́ во­и́с­тин­ну а́н­гел на зем­ли́ и во пло́­ти се­ра­фи́м; я́ко луч пре­све́т­лый Ве́ч­на­го Со́лн­ца Пра́в­ды, просвети́ся жи­тие́ твое́. Мы же, зря́ще прехва́льныя тру­ды́ твоя́, с благогове́нием и ра́­дос­тию гла­го́­лем ти си­це­ва́я: Ра́­дуй­ся, пра́­ви­ло ве́­ры и бла­го­че́с­тия; ра́­дуй­ся, о́б­ра­зе кро́­тос­ти и сми­ре́­ния. Ра́­дуй­ся, пре­сла́в­ное ве́р­ных ве­ли­ча́­ние; ра́­дуй­ся, прети́хое ско́рбным уте­ше́­ние. Ра́­дуй­ся, прелюби́мое и́ноков похвале́ние; ра́­дуй­ся, живу́щим в ми́­ре преди́вное поможе́ние. Ра́­дуй­ся, Рос­си́й­ския держа́вы сла́­во и ог­раж­де́­ние; ра́­дуй­ся, тамбо́вския стра­ны́ свяще́нное укра­ше́­ние. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 2
Ви́­дя­щи ма́­ти твоя́, преподо́бне о́т­че Серафи́ме, те́плую лю­бо́вь твою́ ко и́ноческому жи­тию, по­зна́ свя­ту́ю во́лю Госпо́дню о те­бе́, и Бо́­гу, я́ко дар соверше́н принося́щи, благослови́ тя на те́сный путь и́ноческий свя­ты́м кресто́м сво­и́м, его́­же до кон­ца́ жи­тия́ тво­его́ на пе́рсех носи́л еси́, зна́менуя ве́­лию лю­бо́вь твою́ к распе́ншемуся за ны Хри­сту́ Бо́­гу на́­ше­му, Ему́­же вси со уми­ле́­нием зо­ве́м: Алли­лу́иа.

Икос 2
Ра́­зум не­бе́с­ный те­бе́ да­ро­ва́­ся, свя́тче Бо́­жий: от ю́нос­ти твоея́ не престая́ помышля́ти о Небе́снем, оста́вил еси́ дом о́тчий Ца́рст­вия Бо́­жия ра́­ди и пра́в­ды Его́. Се­го́ ра́­ди при­ими́ от нас похвалы́ сия́: Ра́­дуй­ся, гра́­да Ку́рска ча́до богоизбра́нное; ра́­дуй­ся, роди́телей бла­го­чес­ти́­вых о́трасль пречестна́я. Ра́­дуй­ся, доброде́тели ма́­те­ре своея́ унасле́дивый; ра́­дуй­ся, благоче́стию и мо­ли́т­ве е́ю науче́нный. Ра́­дуй­ся, на по́д­ви­ги от ма́­те­ре кресто́м благослове́нный; ра́­дуй­ся, благослове́ние сие́ я́ко святы́ню до сме́р­ти со­блю­ды́й. Ра́­дуй­ся, люб­ве́ ра́­ди Го́с­по­да дом оте́ческий оста́вивый; ра́­дуй­ся, вся крас­на́я ми́­ра се­го́ ни во что же вмени́вый. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 3
Си́­ла Вы́ш­ня­го от ю́нос­ти твоея́ во­и́с­тин­ну храня́ше тя, преподо́бне: с вы­со­ты́ бо хра́ма спа́дша со­хра­ни́ тя Гос­по́дь не­вреж­де́н­на, и стра́ждущу ти лю́­те Сама́ Влады́чица ми́­ра яви́­ся, с Небе́с ис­це­ле́­ние прине́сши, зане́ измла́да ве́р­но служи́л еси́ Бо́­гу, вы́­ну взы­ва́я Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 3
Име́я тща́­ние о по́двизе и́но­чес­ка­го рав­но­а́н­гель­на­го жи­тия́, во град свя­ты́й Ки́ев поклоне́ния ра́­ди пре­по­до́б­ным Пече́рским прите́кл еси́, и от уст преподо́бнаго Досифе́а повеле́ние прии́м в пус­ты́­ню Саро́вскую путь свой упра́вити, ве́­рою из­да­ле́­ча облобыза́л еси́ ме́сто свято́е сие́, и та́­мо все­ли́в­ся жи­тие́ твое́ бо­го­угод­ное сконча́л еси́. Мы же, ди­вя́­ще­ся таково́му о те­бе́ Бо́­жию промышле́нию, со уми­ле́­нием во­пи­е́м ти: Ра́­дуй­ся, мирски́я суеты́ отреши́выйся; ра́­дуй­ся, Не­бе́с­на­го Оте́чества пла́менно возжеле́вый. Ра́­дуй­ся, Хри­ста́ всем се́рд­цем воз­лю­би́­вый; ра́­дуй­ся, благо́е и́го Хрис­то́­во на се­бе́ восприе́мый. Ра́­дуй­ся, соверше́ннаго по­слу­ша́­ния ис­по́л­нен­ный; ра́­дуй­ся, свя­ты́х за́­по­ве­дей Гос­по́д­них блюсти́телю ве́р­ный. Ра́­дуй­ся, ум твой и се́рд­це в Бо́­зе моли́твенно утверди́вый; ра́­дуй­ся, сто́л­пе бла­го­че́с­тия не­по­ко­ле­би́­мый. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 4
Бу́­рю злых на­па́с­тей утиша́я, проше́л еси́ весь путь те́сный и ско́рбный по́двига и́но­чес­ка­го, несы́й яре́м пусты́ннаго жи­тия́, затво́ра и молча́ния, многоно́щнаго бде́ния, и та́­ко, бла­го­да́­тию Бо́­жиею вос­хо­дя́ от си́­лы в си́­лу, от дея́ния к богови́дению, пре­се­ли́л­ся еси́ во Оби́­те­ли Го́рния, иде́­же со А́н­ге­лы пое́ши Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4
Слы́­ша­ще и ви́­дя­ще свято́е жи­тие́ твое́, преподо́бне о́т­че Серафи́ме, вся бра́тия твоя́ удивля́хуся те­бе́ и, приходя́ще к те­бе́, поуча́хуся о словесе́х тво­и́х и по́двизех, сла́­вя­ще Го́с­по­да, ди́в­на­го во свя­ты́х Сво­и́х. И мы вси с ве́­рою и лю­бо́­вию вос­хва­ля́­ем тя, преподо́бне о́т­че, и во­пи­е́м ти си́­це: Ра́­дуй­ся, всего́ се­бе́ в же́ртву Го́сподеви принесы́й; ра́­дуй­ся, на вы­со­ту́ без­стра́с­тия возше́дый. Ра́­дуй­ся, во́и­не Хрис­то́в доб­ро­по­бе́д­ный; ра́­дуй­ся, Не­бе́с­на­го Домовлады́ки ра́­бе бла­ги́й и ве́р­ный. Ра́­дуй­ся, пред­ста́­те­лю о нас пред Го́с­по­дем непосты́дный; ра́­дуй­ся, к Бо­го­ро́­ди­це мо­ли́т­вен­ни­че наш не­усы́п­ный. Ра́­дуй­ся, пречу́днаго благоуха́ния кри́не пусты́нный; ра́­дуй­ся, бла­го­да́­ти Бо́­жия со­су́­де не­по­ро́ч­ный. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 5
Бо­же́ст­вен­ный свет осия́ жи­ли́­ще твое́, преподо́бне, ег­да́ боля́щу ти и на од­ре́ сме́рт­нем лежа́щу, Сама́ Пре­чи́с­тая Де́ва, прише́дши к те­бе́ со свя­ты́­ми апо́с­то­лы Петро́м и Иоа́нном, ре­че́: «Сей есть от ро́­да на́­ше­го», - и главе́ тво­е́й косну́ся. А́бие же исцеле́в, воспе́л еси́ бла­го­да́р­не Го́сподеви: Алли­лу́иа.

Икос 5
Ви́­дя враг ро́­да челове́ча чи́с­тое и свято́е жи­тие́ твое́, преподо́бне Серафи́ме, восхоте́ погуби́ти тя: наведе́ бо на тя лю́­ди злы, и́же беззако́нно истяза́ху тя и е́ле жи́ва су́­ща оста́виша; ты же, о́т­че свя­ты́й, я́ко а́г­нец кро́ток, вся пре­тер­пе́л еси́, за оби́дящих тя Го́сподеви моля́ся. Те́м­же мы вси, таково́му тво­ему́ незло́бию ди­вя́­ще­ся, во­пи­е́м ти: Ра́­дуй­ся, в кро́­тос­ти и смире́нии тво­е́м Хри­сту́ Бо́­гу подража́вый; ра́­дуй­ся, незло́бием тво­и́м ду́­ха зло́бы по­бе­ди́­вый. Ра́­дуй­ся, чис­то­ты́ ду­ше́в­ныя и те­ле́с­ныя хра­ни́­те­лю усе́рдный; ра́­дуй­ся, пусты́нниче, дара́ми благода́тными преиспо́лненный. Ра́­дуй­ся, подви́жниче богопросла́вленный и прозорли́вый; ра́­дуй­ся, на­ста́в­ни­че мо­на́­хов пре­ди́в­ный и бо­го­му́дрый. Ра́­дуй­ся, Свя­ты́я Це́рк­ве по­хва­ло́ и ра́­до­ва­ние; ра́­дуй­ся, оби́­те­ли Саро́вския сла́­во и удо­бре́­ние. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 6
Пропове́дует пусты́ня Саро́вская по́д­ви­ги и тру­ды́ твоя́, богоно́сне уго́д­ни­че Хрис­то́в: де́бри бо и леса́ ея́ мо­ли́т­вою облагоуха́л еси́, проро́ку Бо́­жию Илии́ и Крести́телю Госпо́дню Иоа́нну подража́я, и яви́л­ся еси́ пусты́ни прозябе́ние многопло́дное дара́ми Ду́­ха Свя­та́­го, Его́­же де́йствием мно́гая и пре­сла́в­ная соверши́л еси́, под­ви­зая ве́р­ных вос­пе­ва́­ти бла­ги́х По­да́­те­лю Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6
Воз­сия́ в те­бе́ но́вый богови́дец, Моисе́ю подо́бный, Серафи́ме блаже́нне: непоро́чно бо служе́ние олтарю́ Госпо́дню соверша́я, спо­до́­бил­ся еси́ зре́­ти Хри­ста́, во хра́­ме со Безпло́тными Си́лами гряду́ща. Се­му́ Бо́­жию о те­бе́ благоволе́нию ди­вя́­ще­ся, вос­пе­ва́­ем ти си́­це: Ра́­дуй­ся, богови́дче пре­сла́в­ный; ра́­дуй­ся, Све́­том Трисия́нным озаре́нный. Ра́­дуй­ся, Пре­свя­ты́я Тро́ицы слу­жи́­те­лю ве́р­ный; ра́­дуй­ся, Ду́­ха Свя­та́­го жи­ли́­ще украше́н­ное. Ра́­дуй­ся, Хри­ста́ со А́н­ге­лы те­ле́с­ны­ма очи́­ма лицезре́вый; ра́­дуй­ся, в бре́ннем те­ле­си́ ра́йскую сла́­дость пред­вку­си́­вый. Ра́­дуй­ся, Хле́бом Жи́з­ни насыще́нный; ра́­дуй­ся, питие́м без­сме́р­тия напое́нный. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 7
Хо­тя́ Человеколю́бец Гос­по́дь яви́­ти в те­бе́, преподо́бне, Свое́ не­из­ре­че́н­ное к лю́­дем ми­ло­се́р­дие, по­ка­за́ тя я́ко во­и́с­тин­ну све­ти́­ло богосве́тлое: де́лы бо и сло­ве­сы́ тво­и́ми всех приводи́л еси́ ко благоче́стию и любви́ Бо­жией. Те́м­же сия́­ни­ем по́двигов тво­и́х просвеще́ни и хле́бом уче́ния тво­его́ насыще́ни, те­бе́ усе́рд­но ве­ли­ча́­ем и просла́вльшему тя Хри­сту́ во­пи­е́м: Алли­лу́иа.

Икос 7
Но́­ва­го ви́­дя­ще тя избра́нника Бо́­жия, из­да­ле́­ча притека́ху к те­бе́ ве́рнии в ско́р­бех и бо­ле́з­нех; и сих, беда́ми отягче́нных, не отри́нул еси́, источа́я целе́ния, да́руя уте­ше́­ние, предста́тельствуя в мо­ли́т­вах. Те́м­же исхожда́ше во всю зе́м­лю Рос­си́й­скую ве­ща́­ние чу­де́с тво­и́х, и си́­це тя сла́вляху ду­хо́в­ная ча́­да твоя́: Ра́­дуй­ся, па́­сты­рю наш до́б­рый; ра́­дуй­ся, о́т­че ми́лостивый и кро́ткий. Ра́­дуй­ся, вра­чу́ наш ско́­рый и бла­го­да́т­ный; ра́­дуй­ся, не́мощей на́­ших це­ли́­те­лю милосе́рдый. Ра́­дуй­ся, в бе­да́х и об­стоя́­ни­их по­мо́щ­ни­че ско́­рый; ра́­дуй­ся, душ смяте́нных умири́телю пре­сла́­дост­ный. Ра́­дуй­ся, гряду́щая я́ко нас­тоя́­щая прови́девый; ра́­дуй­ся, пре­гре­ше́­ний сокрове́нных обличи́телю прозорли́вый. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 8
Стра́н­ное чу́­до ви́­дим на те­бе́, преподо́бне: я́ко ста́рец сый немощны́й и притру́дный, ты́сящу дний и ты́сящу но́щий на ка́мени в мо­ли́т­ве пребыва́л еси́. Кто дово́лен изрещи́ бо­ле́з­ни и бо­ре́­ния твоя́, блаже́нне о́т­че, я́же пре­тер­пе́л еси́, возде́я преподо́бнии ру́­це твои́ к Бо́­гу, Амали́ка мы́сленнаго побежда́я и Го́сподеви поя́: Алли­лу́иа.

Икос 8
Весь еси́ же­ла́­ние, весь сла́­дость, Сладча́йший Иису́­се! — та́­ко в мо­ли́т­вах взы­ва́л еси́, о́т­че, в пусты́ннем безмо́лвии тво­е́м. Мы же, суето́ю помраче́ннии и во гре­се́х все жи­тие́ ижди́вшии, восхваля́юще лю­бо́вь твою́ ко Го́с­по­ду, си́­це во­пи­е́м ти: Ра́­дуй­ся, лю́бящим и чту́­щим тя хо­да́­таю спа­се́­ния; ра́­дуй­ся, приводя́й гре́ш­ни­ков ко исправле́нию. Ра́­дуй­ся, молча́льниче и затво́рниче пре­ди́в­ный; ра́­дуй­ся, мо­ли́т­вен­ни­че о нас усе́рдный. Ра́­дуй­ся, пла́менную лю­бо́вь ко Го́с­по­ду показа́вый; ра́­дуй­ся, огне́м мо­ли́т­вы стре́лы вра́­жия попали́вый. Ра́­дуй­ся, свеще́ неугаси́мая, мо­ли́т­вою в пусты́ни пламене́ющая; ра́­дуй­ся, све­ти́ль­ни­че, горя́й и светя́й дарова́нии духо́вными. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 9
Все ес­тес­тво́ а́н­гель­ское уди­ви́­ся стра́нному зре́нию: ста́рцу бо, су́щу в затво́ре, Не­бе­се́ и зем­ли́ Цари́ца яви́­ся, повелева́ющи, да откры́ет затво́р свой и да не возбрани́т лю́­дем правосла́вным вни́ти к се­бе́, но да всех пе́­ти научи́т Хри­сту́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9
Ве­ти́и мно­го­ве­ща́н­нии не воз­мо́­гут изрещи́ кре́­пость люб­ве́ твоея́, блаже́нне: пре́дал бо еси́ се­бе́ на служе́ние всем при­хо­дя́­щим к те­бе́, повеле́ние Бо­го­ма́­те­ре ис­пол­ня́я, и был еси́ недоумева́ющим сове́тник бла­ги́й, уныва́ющим уте́­ши­тель, заблужда́ющихся кро́ткое вразумле́ние, бо­ля́­щих врач и цели́тель. Се­го́ ра́­ди во­пи­е́м ти: Ра́­дуй­ся, от ми́­ра в пус­ты́­ню все­ли́­вый­ся, да доброде́тели при­об­ря́­ще­ши; ра́­дуй­ся, из пусты́ни во оби́­тель возврати́выйся, во е́же доброде́тели се́мена се́яти. Ра́­дуй­ся, Ду́­ха Свя­та́­го бла­го­да́­тию осия́нный; ра́­дуй­ся, кро́тосте и сми­ре́­ния ис­по́л­нен­ный. Ра́­дуй­ся, притека́вшим к те­бе́ оте́ц чадолюби́вый; ра́­дуй­ся, в словесе́х люб­ве́ ободре́ние и уте­ше́­ние им подава́вый. Ра́­дуй­ся, приходя́щия к те­бе́ ра́­дос­тию и сокро́вищем именова́вый; ра́­дуй­ся, за лю­бо́вь твою́ свя­ту́ю ра́достей Не­бе́с­на­го Ца́рст­вия сподо́бивыйся. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 10
Спаси́тельнаго тво­его́ по́двига, преподо́бне, дости́г сконча́ния, на мо­ли́т­ве коленопреклоне́нно свя­ту́ю ду́­шу твою́ в ру́­це Бо́жии пре́дал еси́, ю́же А́нгели святи́и вознесо́ша Го­ре́ ко Пре­сто́­лу Вседержи́теля, да со все́­ми свя­ты́­ми пред­стои­ши во сла́­ве невече́рней, воспева́я песнь хвале́бную свя­ты́х Святе́йшему Сло́­ву: Алли­лу́иа.

Икос 10
Сте­на́ всем свя­ты́м и и́ноком отра́да, Пре­свя­та́я Де́ва пред кон­чи­ною твое́ю яви́­ся ти, провозвести́вши бли́зкое твое́ к Бо́­гу от­ше́ст­вие. Мы же, ди­вя́­ще­ся таково́му посеще́нию Бо­го­ма́­те­ре, во­пи­е́м ти: Ра́­дуй­ся, Не­бе­си́ и зем­ли́ Цари́цу лицезре́вый; ра́­дуй­ся, яв­ле́­ни­ем Бо́­жия Ма́­те­ре обра́дованный. Ра́­дуй­ся, весть от Нея́ преселе́нию Небе́сному при­е́мый; ра́­дуй­ся, пра́ведною кон­чи­ною свя́тость жи­тия́ тво­его́ показа́вый. Ра́­дуй­ся, в мо­ли́т­ве пред ико́­ною Бо­го­ма́­те­ре умиле́нный дух твой Бо́­гу пре­да́­вый; ра́­дуй­ся, неболе́зненным исхо́дом прорече́ния твоя́ испо́лнивый. Ра́­дуй­ся, вен­це́м без­сме́р­тия от ру­ки́ Вседержи́теля увенча́нный; ра́­дуй­ся, бла­же́н­ство ра́йское со все́­ми свя­ты́­ми, унасле́довавый. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 11
Пе́­ние непреста́нное Пресвяте́й Тро́­ице вознося́, преподо́бне, всем жи­ти­е́м тво­и́м подви́жник ве­ли́­кий бла­го­че́с­тия яви́л­ся еси́, заблу́ждшим на вразумле́ние, боля́щим ду­ше́ю и те́­лом на ис­це­ле́­ние. Мы же, благода́рни су́ще Го́сподеви за такову́ю ми́­лость Его́ к нам, вы́­ну зо­ве́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 11
Светопода́тельный свети́льник быв в жи­тии, богоблаже́нне о́т­че, и по сме́р­ти тво­е́й возсия́л еси́ я́ко светоза́рное све­ти́­ло Рос­си́й­ския зем­ли́: источа́еши бо от чест­ны́х мо­ще́й тво­и́х то́­ки чу­де́с всем, с ве́­рою и лю­бо́­вию к те­бе́ при­те­ка́ю­щим. Те́м­же мы, я́ко мо­ли́т­вен­ни­ку о нас те́п­ло­му и чудотво́рцу, во­пи­е́м ти: Ра́­дуй­ся, мно́жеством чу­де́с от Го́с­по­да про­сла́в­лен­ный; ра́­дуй­ся, лю­бо́­вию твое́ю все­му́ ми́­ру возсия́вый. Ра́­дуй­ся, люб­ве́ Хри­сто́­вы ве́р­ный после́дователю; ра́­дуй­ся, уте­ше́­ние всем тре́­бую­щим твоея́ по́­мо­щи. Ра́­дуй­ся, ис­то́ч­ни­че чу­де́с неоскудева́емый; ра́­дуй­ся, бо­ля́­щих и неду́жных исцели́телю. Ра́­дуй­ся, воды́ многоцеле́бныя кла́дязю неисчерпа́емый; ра́­дуй­ся, я́ко вся концы́ зем­ли́ на́шея лю­бо́­вию твое́ю объя́л еси́. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 12
Бла­го­да́ть и ве́­лие твое́ дерз­но­ве́­ние пред Бо́­гом ве́­ду­ще, те­бе́, преподо́бне о́т­че, мо́­лим­ся: мо­ли́­ся те́п­ле ко Го́с­по­ду, да храни́т Це́р­ковь Свою́ Свя­ту́ю от не­ве́­рия и рас­ко́­ла, от бед и на­па́с­тей, да по­е́м то­бо́ю благоде́ющему нам Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 12
Пою́­ще твое́ прославле́ние, убла­жа́­ем тя, преподо́бне, я́ко многомо́щна мо­ли́т­вен­ни­ка о нас пред Го́сподом, уте́­ши­те­ля и за­сту́п­ни­ка, и с лю­бо́­вию возглаша́ем ти си́­це: Ра́­дуй­ся, Це́рк­ве Пра­во­сла́вныя по­хва­ло́; ра́­дуй­ся, Оте́честву на́­ше­му щит и ог­раж­де́­ние. Ра́­дуй­ся, путеводи́телю, всех к Не­бе­си́ направля́яй; ра́­дуй­ся, за­щи́т­ни­че наш и покрови́телю. Ра́­дуй­ся, си́­лою Бо́­жиею мно́гая чу­де­са́ соде́явый; ра́­дуй­ся, ри́­зою твое́ю мно́­гия неду́жныя исцели́вый. Ра́­дуй­ся, вся ко́з­ни диа́вольския по­бе­ди́­вый; ра́­дуй­ся, зве́­ри ди́кия кро́тостию твое́ю покори́вый. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 13
О пре­ди́в­ный уго́д­ни­че и ве­ли́­кий чу­до­тво́р­че, преподо́бне о́т­че Серафи́ме, при­ими́ ма́­лое сие́ мо­ле́­ние на́­ше, в по­хва­лу́ те­бе́ возноси́мое, и, пред­стоя́ ны́­не Пре­сто́­лу Ца­ря́ ца́рст­вую­щих, Го́с­по­да на́­ше­го Иису́­са Хри­ста́, мо­ли́­ся о всех нас, да обря́щем ми­ло­се́р­дие Его́ в День Су́дный, в ра́­дос­ти пою́­ще Ему́: Алли­лу́иа.
Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1.

Мо­ли́т­ва преподо́бному Серафи́му Саро́вскому
О пре­чу́д­ный о́т­че Серафи́ме, ве­ли́­кий Саро́вский чу­до­тво́р­че, всем при­бе­га́ю­щим к те­бе́ скоропослу́шный по­мо́щ­ни­че! Во дни зем­на́­го жи­тия́ тво­его́ ни­кто́­же от те­бе́ тощ и неуте́шен оты́де, но всем в сла́­дость бысть ви́дение ли́­ка тво­его́ и благоуве́тливый глас сло­ве́с тво­и́х. К сим же и дар ис­це­ле́­ний, дар про­зре́­ния, дар немощны́х душ врачева́ния оби́лен в те­бе́ яви́­ся. Ег­да́ же при­зва́ тя Бог от зем­ны́х трудо́в к небе́сному упокое́нию, николи́же лю­бы́ твоя́ преста́ от нас, и невозмо́жно есть исчи́слити чу­де­са́ твоя́, умно́жившаяся, я́ко зве́зды не­бе́с­ныя: се бо по всем конце́м зем­ли́ на́шея лю́­дем Бо́­жи­им явля́е­ши­ся и да́руеши им ис­це­ле́­ния. Тем же и мы во­пи­е́м ти: о пре­ти́­хий и кро́ткий уго́д­ни­че Бо́­жий, дерзнове́нный к Не­му́ мо­ли́т­вен­ни­че, николи́же призыва́ющия тя отрева́яй! Вознеси́ о нас благомо́щную твою́ мо­ли́т­ву ко Го́с­по­ду сил, да да́­ру­ет нам вся бла­го­по­треб­ная в жи́з­ни сей и вся к душе́вному спа­се́­нию по­ле́з­ная, да огради́т нас от па­де́­ний гре­хо́в­ных и и́стинному по­кая­нию да научи́т нас, во е́же беспреткнове́нно вни́ти нам в ве́чное Не­бе́с­ное Ца́рст­во, иде́­же ты ны́­не в незаходи́мей сия́еши сла́­ве, и та́­мо вос­пе­ва́­ти со все́­ми свя­ты́­ми Живонача́льную Тро́ицу во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Канон первый преподобному Серафиму Саровскому
глас 6


Песнь 1
Ирмос: Яко по суху, пешешествовав Израиль по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь поим, вопияше.
Господи, отверзи мои недостойнеи устне и даждь ми слово разума воспети достойно память блаженнаго Серафима, ныне со Ангелы молящагося Тебе избавити нас от всякаго лютаго обстояния.
К Богородице великий молитвенник был еси, преподобне, Юже видети со апостолы сподобился еси, и ныне не престай молитвами твоими посещати чад твоих.
От юности твоея, преподобне, предался еси умом Богови и, страсти телесныя крепким воздержанием укротив, всякими добродетельми украсился еси, премудре.
Богородичен: Всеблагая Владычице, Яже Преблагаго Бога плотию рождши, озлобленное страстьми мое сердце очисти, да верою и любовию величаю Тя.

Песнь 3
Ирмос: Несть свят, якоже Ты, Господи Боже мой, вознесый рог верных Твоих, Блаже, и утвердивый нас на камени исповедания Твоего.
Молитвами твоими, преподобне, предстоя Богу со Ангелы, за весь мир молися, брани вражия потребити и победу на супостаты даровати.
От юности верою и любовию прилепился еси Владыце Вышних сил, преподобне Серафиме, и, возсияв в пустыни Саровстей, яко солнце, в скорбех приходящим к тебе утешитель был еси; моли спастися нам.
Явился еси, преподобне, молящимся тебе столп непоколебим и прибежище всем притекающим во обитель Саровскую и приемлющим исцеления благодать неоскудную.
Богородичен: Услыша Ева праматерь: в печалех родиши чада. Ты же, Чистая Дево, услышавши: Господь с Тобою, радуйся, — радованным гласом печаль праматере потребила еси.
Седален, глас 4

Житейское море страстей воздержанием препобедив и в пристанище безстрастия притек, сосуд воздержания явился еси, преподобне Серафиме, моли Христа Бога даровати нам велию милость.

Песнь 4
Ирмос: Христос моя сила, Бог и Господь, честная Церковь боголепно поет, взывающи, от смысла чиста о Господе празднующи.
Днесь светло празднует Саровская обитель память твою, преподобне, и молит тя: испроси у Господа вселенней мир и душам нашим велию милость.
Великими подвиги твоими, преподобне, яко финикс, процвел еси, словесы благоплодными и непорочным житием сердца притекающих к тебе услаждая, и ныне убо молися, да обрящем милость от Христа, Спаса нашего.
Твоими молитвами о нас умоли Бога, преподобне Серафиме, и греховный мрак печали нашея разори, безстрастием, верою и любовию украси всех, преславную память твою чтущих.
Богородичен: Радуйся, Владычице Дево, Церквам красото, благочестивым людем державо и похвало, непрестанно молися Христу Богу, да сохранит нас от бед молитвами Твоими.

Песнь 5
Ирмос: Божиим светом Твоим, Ближе, утренюющих Ти души любовию озари, молюся, Тя ведети, Слове Божий, истиннаго Бога, от мрака греховнаго взывающа.
Всем приходящим к тебе был еси учитель истинный и к Богородице великий молитвенник, и ныне, преподобне, не престай моляся о чадех твоих, яко имаши дерзновение велие.
Да внидут ныне христоименитии людие во храм обители Саровския, к честным мощем твоим, преподобне Серафиме, припадающе, и да просят от тебе исцеления, здравия и спасения, Христа величающе.
В нощи молящу ти ся Богу, преподобне, враг невидимый хотяше устрашити тя, но, молитвою твоею посрамлен, исчезе вселукавый.
Богородичен: Бога, Егоже родила еси, Пречистая Марие, моли рабом Твоим подати прегрешений оставление.

Песнь 6
Ирмос: Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти: возведи от тли живот мой, Многомилостиве.
Святая душа твоя обитель бысть Богу, в нейже Отец, Сын и Святый Дух вселися, темже молим тя, преподобне, наваждения вражия от чтущих тя отжени и верным людем мир и здравие даруй.
Великия твоя пустынныя подвиги и труды и сладость учения твоего почитаем, преподобне Серафиме, имиже многия приходящия к тебе просветил еси и научил еси воспевати Единосущную Троицу.
Житием чистым последовав Владыце Христу, течение доброе скончал еси, преподобне, к вечным же обителем возшед, блаженне, зриши тамо, яже Ангели видят. Темже, чтуще память твою, Христа величаем.
Богородичен: Ныне к Тебе прибегаю, Пречистая, спаси мя молитвами Твоими и соблюди: елика бо хощеши, можеши, яко Мати Всемогущаго.

Кондак, глас 2
Мира красоту и яже в нем тленная оставив, преподобне, в Саровскую обитель вселился еси и, тамо ангельски пожив, многим путь был еси ко спасению, сего ради и Христос тебе, отче Серафиме, прослави и даром исцелений и чудес обогати. Темже вопием ти: радуйся, Серафиме, преподобне отче наш.

Икос
Оставив род и други, богатство, яко прах, вменив, в пустыни Саровстей водворился еси и, на страсти, яко безплотен, подвизався, Ангелов ликостояния сподобился еси. Темже духовная разумения приим, подаждь и нам, преподобне, разумно песньми воспети тя, сице глаголющим: радуйся, Серафиме блаженне, Небесный человече и земный Ангеле; радуйся, в любви Христу подражателю; радуйся, Святаго Духа обитель; радуйся, унывающим велие радование; радуйся, источниче исцелений; радуйся, скорбящим душам сладкое утешение; радуйся, иноком тихое пристанище и учителю премудрый; радуйся, похвало земли Российския; радуйся, Серафиме, преподобне отче наш.

Песнь 7
Ирмос: Росодательну убо пещь содела Ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющее веление Божие мучителя увеща вопити: благословен еси, Боже отец наших.
Чудно житие твое явися, преподобне, благодатию Божественнаго Духа исполнено, блаженну воистину кончину преподобных приял еси, о Христе радуяся. Мы же к прославльшему тя взываем: отец наших Боже, благословен еси.
Множество людей, во святую обитель сошедшеся днесь, преподобне Серафиме, честным мощем твоим покланяется, от нихже исцеления вси почерпаем, непрестанно зовуще: отец наших Боже, благословен еси.
Во всю землю изыде вещание сие, яко в Сарове чудотворец преславен явися, исцелений множество источая всем, с верою приходящим и вопиющим: отец наших Боже, благословен еси.
Богородичен: Богородице Дево, рождшая Слово паче слова, Зиждителя Твоего, Того моли с преподобным Серафимом помиловати души наша.

Песнь 8
Ирмос: Из пламене преподобным росу источил еси и праведнаго жертву водою попалил еси: вся бо твориши, Христе, токмо еже хотети. Тя превозносим во вся веки.
Плотския страсти укротив и мирови умертвився, глаголы жизни вечныя сердцем твоим, блаженне, приял еси, научая всех, к тебе притекавших, взывати: Господа пойте, дела, и превозносите Его во веки.
В прославлении честных мощей твоих, преподобне, обитель Саровская радости исполнися. Людие же вси дивному во святых Своих Богу взываху: Господа пойте, дела, и превозносите Его во веки.
Благодатию Божественнаго Духа исполнен сый, преподобне Серафиме, верным людем, творящим святую память твою, молитвами твоими испроси грехов прощение, вопиющим: дети, благословите, священницы, воспойте, людие, превозносите Господа во веки.
Богородичен: Спасения Ходатаица нам явилася еси, Богородице, рождшая Спаса и Владыку всех, темже молим Тя: спасения сподоби всех, песнословящих Тя верно во вся веки.

Песнь 9
Ирмос: Бога человеком невозможно видети, на Негоже не смеют чини Ангельстии взирати, Тобою же, Всечистая, явися человеком Слово воплощенно, Егоже величающе, с Небесными вои Тя ублажаем.
Недостойными усты воспеваемое тебе малое хваление наше, преподобне, не презри, но приими и всех, прославляющих тя, освяти, бед, и напастей, и вечнаго мучения избави, да тя присно воспеваем.
Мраз нощный и вар дневный во уединении пустыннем доблественне претерпев, дом Премудрости Божия был еси и к сиянию невечернему востекл еси. Моли спастися нам.
Славится днесь обитель, в нейже ярем Христов прияти изволил еси: тамо бо, в пустыни, дни твоя пребыл еси и, твоими ученьми многи приходящия к тебе вразумив, научил еси быти чада Церкве Христовы.
Богородичен: Ты еси крепость наша, Ты еси похвала и радование, Хранительница наша, заступление, прибежище и Предстательница непобедимая, Пречистая Богородице, спаси рабы Твоя.

Светилен
Приидите, вси вернии, священными песньми восхвалим дивнаго в чудесех преподобнаго Серафима, новаго светильника Российския земли, Ангелом собеседника и теплаго молитвенника к Богу о чтущих святую память его.

Канон второй преподобному Серафиму Саровскому
глас 8
Песнь 1

Ирмос: Воду прошед, яко сушу, и египетскаго зла избежав, израильтянин вопияше: Избавителю и Богу нашему поим.
По заповеди Владыки Христа узким и тесным путем вшел еси, преподобне, в Царство Небесное, широкий и пространный путь возненавидев, и ныне молися о нас, творящих пресветлую память твою.
От юности на безстрастия гору возшед и крест свой взем, невозвратно Христу последовал еси и, духовную мудрость стяжав, Горняго Иерусалима достигл еси, преподобне, моли о нас Единаго Человеколюбца.
Ныне предстоя, преподобне, Престолу Божию, молися о стране нашей, избавится от нашествия иноплеменных, и христолюбивым людем земли Российския спасение испроси молитвами твоими, преподобне.
Богородичен: С верою и любовию притекающих к Тебе и со страхом поющих Тя молитвенный глас услыши, Владычице.

Песнь 3
Ирмос: Небеснаго круга Верхотворче, Господи, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в любви Твоей, желаний краю, верных утверждение, Едине Человеколюбче.
Молися, блаженне, Христу Богу избавитися нам от глада и пагубы, от напрасныя смерти, от тайных прегрешений и помышлений лукавых, да чистым сердцем Христу возопиим: молитвами преподобнаго спаси нас, Господи.
Кротостию и смирением последуя Владыце Христу, всем вся воистину был еси, богатых же и убогих неослабно благочестию поучая, будущая, яко настоящая, провидел еси. Моли Христа Бога, преподобне, согрешений наших оставление даровати.
Избави обитель твою, преподобне, от всякаго навета вражия и исполни ю любве и благодати, еже не помышляти о житейских, но душеспасительныя достигнути доброты молитвами твоими.
Богородичен: Упование и надежда наша Ты еси, Пречистая Владычице, спаси страну и люди Твоя, молящияся и имя Твое призывающия.

Седален, глас 4
Житейское море страстей воздержанием препобедив и в пристанище безстрастия притек, сосуд воздержания явился еси, преподобне Серафиме, моли Христа Бога даровати нам велию милость.

Песнь 4
Ирмос: Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя и прославих Твое Божество.
Не токмо святая обитель Саровская, но и вся Российская земля имеет тя, блаженне, молитвенника теплаго и скораго помощника, крепкаго и непобедимаго заступника и ходатая о душах наших.
Буди о нас молебник и ходатай ко Пресвятей Троице и подвигни на молитву с тобою лики святых, ихже житию поревновал еси, преподобне, с нимиже купно молися о мире и устроении всего мира, да тихое и безмолвное житие поживем в веце сем и в будущем жизнь вечную наследуем.
В постницех велик быв, преподобне, тесное иноческое в пустыни житие проходил еси и сие во умиленней молитве скончал еси. Моли спастися нам.
Богородичен: Ты еси, Пречистая Богородице, прибежище наше и утверждение, моли Сына Твоего и Бога нашего подати нам спасение и грехов оставление.

Песнь 5
Ирмос: Просвети нас повелении Твоими, Господи, и мышцею Твоею высокою Твой мир подаждь нам, Человеколюбче.
Постом и непрестанною молитвою прославил еси, преподобне, обитель Саровскую, елеем от иконы Владычицы помазуя недужныя и тем исцеление неоскудно подавая, и ныне молися спастися душам нашим.
Святителие и священницы, сорадуйтеся иноком Саровским, и простии людие, вкупе воспойте блаженнаго отца, обуреваемых скорбьми тихое пристанище, врача душевным и телесным недугом скораго.
Принеси молитвы твоя, преподобне, яко жертву благоприятну и непорочну, ко Пресвятей Троице, и не забуди нас, ныне творящих память твою, милость испроси ненавидящим, обидящим и враждующим на нас и избави всех от всякия скорби.
Богородичен: Управи ум мой, Владычице, обуреваемый страстьми многими, спаси, Богородице, к Тебе прибегающия, иныя бо помощи, Чистая, разве Тебе, не знаем.

Песнь 6

Ирмос: Молитву пролию ко Господу и Тому возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися и живот мой аду приближися, и молюся, яко Иона: от тли, Боже, возведи мя.
Грехов исполнени вси есмы, твоя же молитвы, преподобне Серафиме, яко кадило благовонно, ко Господеви восходят. Ныне молим тя: волнующееся в земли нашей море злаго неверия изсуши и спасение душам нашим от Господа испроси.
Блажен воистину был еси, преподобне Серафиме, нищетою богатство и плачем радость стяжав, юже приходящим обильно подавал еси, и ныне лучи чудес источаеши и исцеляеши всех, с верою к тебе притекающих.
В пустыни кладенец ископав твоима рукама, преподобне, приходящии жаждущия люди напоил еси, и ныне многим недужным водою кладенца сего болезни исцеляеши; воистину дивнаго молитвенника и чудотворца всем, преподобне, Владыка тя показа.
Богородичен: Воистину Тя, Матерь Божию, исповедуем, истинную Богородицу: Твоим бо Рождеством тленнаго осуждения избавихомся, милосердия ради Человеколюбца Бога, и к жизни нетленней воззвани быхом.

Кондак, глас 2
Мира красоту и яже в нем тленная оставив, преподобне, в Саровскую обитель вселился еси и, тамо ангельски пожив, многим путь был еси ко спасению, сего ради и Христос тебе, отче Серафиме, прослави и даром исцелений и чудес обогати. Темже вопием ти: радуйся, Серафиме, преподобне отче наш.
Икос

Оставив род и други, богатство, яко прах, вменив, в пустыни Саровстей водворился еси и, на страсти, яко безплотен, подвизався, Ангелов ликостояния сподобился еси. Темже духовная разумения приим, подаждь и нам, преподобне, разумно песньми воспети тя, сице глаголющим: радуйся, Серафиме блаженне, Небесный человече и земный Ангеле; радуйся, в любви Христу подражателю; радуйся, Святаго Духа обитель; радуйся, унывающим велие радование; радуйся, источниче исцелений; радуйся, скорбящим душам сладкое утешение; радуйся, иноком тихое пристанище и учителю премудрый; радуйся, похвало земли Российския; радуйся, Серафиме, преподобне отче наш.

Песнь 7
Ирмос: От Иудеи дошедше, отроцы в Вавилоне иногда верою Троическою пламень пещный попраша, поюще: отцев Боже, благословен еси.
Помилуй нас, Господи, и от всякаго зла душетленнаго сохрани молитвами угодника Твоего, преподобнаго Серафима, да вси умильно вопием Ти: отец наших Боже, благословен еси.
Кто не почудится, кто не прославит неизследимую глубину милосердия Твоего, Господи, яко явил еси всему миру угодника Твоего, преподобнаго Серафима, молитвенника теплаго о нас, вопиющих Тебе: отец наших Боже, благословен еси.
Благодарное сие пение, от нас приносимое тебе, преподобне Серафиме, приими и всем нам, празднующим святую память твою и покланяющимся мощем твоим, исцеление даруй, вопиющим: отец наших Боже, благословен еси.
Богородичен: Ты еси, Пресвятая Богородице, прибежище наше и утверждение, моли Сына Твоего и Бога нашего подати нам спасение и грехов оставление.

Песнь 8
Ирмос: Царя Небеснаго, Егоже поют вои Ангельстии, хвалите и превозносите во вся веки.
Добродетельному житию твоему, преподобне, позавидев, враг вселукавый восхоте запятие тебе сотворити, ты же, благодатию Божиею и молитвами Владычицы посрамив того, Бога прославил еси, песнословя: Господа пойте, дела, и превозносите Его во веки.
Яко молния, блистающися, светится на поднебесней, тако и вещания о твоих, преподобне, чудесех во всю землю изыдоша. Мы же, дивящеся славе твоей, вопием: дети, благословите, священницы, воспоите, людие, превозносите Господа во веки.
Суетными и страстными помышлении мятущийся ум наш исцели, преподобне, волны злаго нечестия укроти, разслабленная житейскими попечении сердца наша укрепи, да славим Христа Содетеля во вся веки.
Богородичен: Радуйся, престоле Господень огнезрачный; радуйся, заре невещественнаго блистания; радуйся, облаче возсиявшаго Солнца предивнаго, Христа Спаса нашего, Егоже превозносим во вся веки.

Песнь 9
Ирмос: Воистину Богородицу, Тя исповедуем, спасеннии Тобою, Дево Чистая, с Безплотными лики Тя величающе.
Великим отцем, древле в посте и подвизех просиявшим, поревновав, преподобне, чрез вся дни живота твоего в молитве, слезах и трудех пребыл еси, дондеже достигл еси Небесныя обители, темже тя достойно ублажаем.
Крепкою силою Христос Бог тя препояса и укрепи побеждати козни демонския, преподобне. Темже ныне молим тя: моли Человеколюбца Бога, да избавит всех нас от вражиих нахождений и искушений и спасет души наша.
В болезнех и скорбех наших к тебе, преподобне, прибегаем и из глубины душевныя вопием: буди нам небурное пристанище и болезнем скорый целитель и избави нас от всякаго недуга и нужды, да тя непрестанно величаем.
Богородичен: Единаго от Святыя Троицы, Слова и Сына родила еси, Дево Пречистая, Егоже с преподобными и праведными моли о рабех Твоих, верою просящих грехов прощения.

Светилен
Приидите, вси вернии, священными песньми восхвалим дивнаго в чудесех преподобнаго Серафима, новаго светильника Российския земли, Ангелом собеседника и теплаго молитвенника к Богу о чтущих святую память его.

Комментарии (1)

Всего: 1 комментарий
  
#1 | Лилия Никул https://www.facebook.com/lassa80 »» | 31.07.2018 19:44
  
2
Святый преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас!
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
Просьба о помощи
© LogoSlovo.ru 2000 - 2019, создание портала - Vinchi Group & MySites